Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanja poreza

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isporuke dobara i usluga između poduzetnika koje će se nakon 01. 07. 2013. godine obavljati u tuzemstvu oporezivat će se kao i dosad, osim u slučaju građevinskih usluga, rabljenog materija,  i ostalo iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV. Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu između poduzetnika i nepoduzetnika oporezivat će se kao i dosad.

Obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je nastao oporezivi događaj (obavljena isporuka dobara ili usluga). PDV je obvezan obračunati porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara ili usluga, osim u slučaju građevinskih usluga kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV.

Obveznici PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga u tuzemstvu podnose prijavu PDV-a (obrazac PDV) do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja te obrazac PDV-K do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar Europske unije nastaje u trenutku izdavanja računa ili najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj ako račun do tada nije izdan.

Porezni obveznik koji je stekao dobra unutar EU to stjecanje prijavljuje u prijavi PDV-a te Prijavi za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije. Stjecanje se prijavljuje u prijavama koje se odnose na obračunsko razdoblje u kojem je izdan račun. Ako račun nije primljen stjecanje se prijavljuje u prijavama koje se odnose na mjesec koji slijedi mjesec u kojem je nastao oporezivi događaj.

Tržišna vrijednost se utvrđuje u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva. 

U pravilu se kod stjecanja dobara unutar EU prihvaća cijena navedena na računu, osim ako postoji dokaz da taj iznos nije točan. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU se utvrđuje na isti način kao i za isporuke istih dobara u tuzemstvu. Porezna uprava će pomoću raspoložive poslovne dokumentacije izvršavati provjere u vezi stjecanja dobara iz drugih država članica u RH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ako tuzemni obveznik obavlja usluge popravka vozila i šlepanja na području Republike Hrvatske za njemački autoklub tada se na te usluge primjenjuje temeljno načelo o mjestu obavljanja usluga prema kojem se mjestom obavlja usluge smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.  

Prema tome tuzemni porezni obveznik u računu što će ga ispostaviti njemačkom autoklubu ne obračunava hrvatski PDV već stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Porezni obveznik iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

Porezni obveznici trebaju razmijeniti PDV ID brojeve, dakle hrvatskom obvezniku treba PDV identifikacijski broj njemačkog autokluba.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------