​​Provjer​a valjanosti stranih PDV ID brojeva

Prije nego što isporučite dobra ili pružite usluge vašem poslovnom partneru u Europskoj uniji trebate ga zatražiti njegov PDV identifikacijski broj kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja dobara i usluga na zajedničkom europskom tržištu.

Provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera je bitna jer ukoliko vaš poslovni partner nema valjani PDV identifikacijski broj vaša isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena od PDV-a.

Provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera možete obaviti na Internet stranicama Europske komisije:

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


U padajućem izborniku „Država članica/Member State“ odaberite državu članicu vašeg poslovnog partnera (ISO kod od dva znaka ispred PDV identifikacijskog broja označava državu članicu vašeg poslovnog partnera). Nakon što ste odabrali državu ,u polje „PDV id. broj/VAT number“ unesite PDV identifikacijski broj vašeg poslovnog partnera (bez ISO koda države) te pritisnite „Potvrdi/Verify“.

Odgovor će biti DA ili NE 

  • Da, PDV id. broj je valjan/Yes, valid VAT number – PDV identifikacijski broj je valjan u trenutku provjere

  • Ne, nevaljan PDV id. broj/No, invalid VAT number - PDV identifikacijski broj nije valjan ili nije ispravan u trenutku provjere

Ukoliko je odgovor NE, kontaktirajte svog poslovnog partnera te ga tražite da vam dostavi valjani/ispravan PDV identifikacijski broj kako biste svoju isporuku dobara ili usluga mogli osloboditi od PDV-a.

Većina država članica EU osim PDV identifikacijskog broja prikazuje također i ime/naziv i adresu poreznog obveznika. Međutim, nekim državama članicama nacionalno zakonodavstvo ne dopušta da se prikazuje ime/naziv i adresa poreznog obveznika već se prikazuje samo informacija o valjanosti PDV identifikacijskog broja kojeg želite provjeriti.  

Od 01. Srpnja 2013. godine, ukoliko ste upisali svoj vlastiti PDV identifikacijski broj u polje „Država članica podnositeljica/Requester Member State“ tada ćete kod prikaza rezultata dobiti i šifriranu oznaku pod nazivom „Referentni broj/Consultation Number“. Pomoću te šifrirane oznake možete dokazati da ste na određeni datum izvršili provjeru valjanosti određenog PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera i da ste kao rezultat dobili odgovor da je PDV identifikacijski broj na taj datum bio valjan.

Kao dokaz da ste na određeni datum izvršili provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera, ispišite ekran provjere te ga čuvajte u vašim knjigovodstvenim evidencijama

Ukoliko osim provjere valjanosti PDV identifikacijskog broja želite provjeriti i naziv i adresu vašeg poslovnog partnera, a ti se podaci ne prikazuju u rezultatu provjere, možete kontaktirati Poreznu upravu, Središnji ured, Sektor za europske poslove i međunarodnu razmjenu informacija, Službu za međunarodnu razmjenu informacija na adresu elektroničke pošte:

  provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr

Da biste provjeru valjanosti obavili putem Porezne uprave potrebno je identificirati se sljedećim podacima:

  1. Vaš PDV identifikacijski broj (HR+OIB)

  2. Vaš naziv/Ime i prezime

  3. Vaša adresa sjedišta

  4. Strani PDV identifikacijski broj koji želite provjeriti

  5. Naziv/Ime i prezime te adresa sjedišta vašeg poslovnog partnera

Temeljem Vašeg upita, Porezna uprava će Vam  putem elektroničke pošte dostaviti dokument s ispisom rezultata postupka provjere.