Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Prijevozna sredstva

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju do 1. srpnja 2013. godine nije podnijet zahtjev za carinjenje prijevoznog sredstva Carinskoj upravi, a isporuka slijedi nakon 01. 07. 2013. godine kupac rabljenog osobnog automobila bi trebao tražiti ispravak računa ili ugovora.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvoz iz zemalja koje nisu članice EU (u ovom slučaju Švicarska) oporezivati će se PDV-om kao i sada, što znači da će Carinska uprava i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu.

Kod stjecanja dobara iz drugih država članica EU (u ovom slučaju Slovenija) pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“. Međutim, fizičke osobe – nepoduzetnici ne mogu biti obveznici PDV-a na stjecanje. Ako je fizičkoj osobi rabljeni automobil isporučio slovenski obveznik PDV-a tada će na isporuku rabljenog automobila biti obračunan slovenski PDV. U slučaju kada je isporučitelj rabljenog automobila osoba koja nije obveznik PDV-a (građanin, porezni obveznik koji obavlja isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, mali porezni obveznik, ili pravna osoba koja nije porezni obveznik) tada na takvu isporuku neće biti obračunan PDV.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isporuke rabljenih prijevoznih sredstava između građana nisu predmet oporezivanja PDV-om. Prema tome u ovom slučaju ni talijanski građanin niti hrvatski građanin nemaju obvezu obračuna PDV-a na rabljeno plovilo. Na plovila se ne plaća ni posebni porez, a Zakonom o PDV-u nije propisana obveza podnošenja prijave za stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danom pristupanja RH u EU rezidenti EU koji su vlasnici plovila registriranih u EU koja se nalaze u privremenom uvozu u RH, a izgubila su carinski status robe EU, obvezni su sukladno carinskom zakonodavstvu EU, podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet tih plovila uz plaćanje carine i PDV-a.

Status robe EU nakon dana pristupanja RH u EU ovisi prvenstveno o carinskom statusu robe. Ako je u ovom slučaju riječ o brodu koji ima status EU te je za njega PDV već plaćen u Italiji ili u nekoj državi članici EU prilikom puštanja u slobodan promet navedenog broda u RH ne plaća se PDV.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U ovom slučaju plovilo se treba regulirati svoj status u RH ili u nekoj državi članici EU. Međutim, u ovom slučaju plovilo se može uvesti uvoz u RH bez plaćanja PDV-a obzirom da je datum prvog korištenja plovila bio prije više od 8 godina prije dana pristupanja RH u EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Načelno plovila koja su na privremenom uvozu iz trećih zemalja mogu i nakon 01. 07. 2013. godine ostati u privremenom uvozu prema uvjetima iz carinskih propisa.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju do 1. srpnja 2013. godine nije podnijet zahtjev za carinjenje prijevoznog sredstva Carinskoj upravi obveznik PDV-a bi trebao tražiti ispravak računa te nakon ispravka obračunati na takvo stjecanje PDV u RH. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU se utvrđuje na isti način kao i za isporuke istih dobara u tuzemstvu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako u ovom slučaju hrvatski porezni obveznik traktor kupi rabljeni od građanina iz Italije tada PDV neće obračunati ni talijanski građanin, niti će obvezu za obračuna PDV-a imati hrvatski porezni obveznik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ako hrvatski građanin rabljeni automobil kupi od njemačkog dilera na isporuku takvog automobila biti će obračunan njemački PDV. Ako hrvatski građanin rabljeni automobil kupi od njemačkog građanina takva isporuka nije predmeta oporezivanja PDV-om. Zakonom o PDV-u nije propisana obveza podnošenja prijave za stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu, stoga dijete kojem će otac pokloniti rabljeni automobil ne plaća posebni porez na stjecanje rabljenog motornog vozila po stopi 5%.

Što se tiče plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj) u skladu sa Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13) treba se obratiti Carinskoj upravi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski građanin nema nikakvih poreznih obveza u Republici Hrvatskoj, obzirom da plovila nisu predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 U  vezi oporezivanja rabljenih motornih vozila napominjemo da porezni tretman nabave takvih motornih vozila ovisi o tome tko je isporučitelj u drugoj državi članici odnosno tko je kupac (stjecatelj) u RH.

1. Ako će hrvatski porezni obveznik kupovati rabljeno motorno vozilo iz neke države članice EU od drugog poreznog obveznika tada će na takvo stjecanje u tuzemstvu platiti PDV po stopi 25%.

2. Ako će hrvatski porezni obveznik kupovati rabljeno motorno vozila iz neke države članice EU od građanina ili bilo koje druge osobe koja nije porezni obveznik u drugoj državi članici, tada će hrvatski porezni obveznik u RH na stjecanje rabljenog motornog vozila platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%.

3. Ako će hrvatski porezni obveznik kupovati rabljeno motorno vozila iz neke države članice EU od preprodavatelja koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže, tada će preprodavatelj iz druge države članice na isporuku rabljenog motornog vozila zaračunati PDV svoje države članice na ostvarenu maržu, a hrvatski porezni obveznik nema u RH obveze za plaćanja hrvatskog PDV-a na stjecanje, jer je preprodavatelj na tu isporuku već zaračunao PDV svoje države članice.

4. U slučaju kada će osobe koje nisu porezni obveznici (npr. građani RH) kupovati rabljeno motorno vozilo iz neke druge države članice od poreznog obveznika, tada će na takvu isporuku biti obračunan PDV države članice iz koje se motorno vozilo otprema.

5. Ako će osobe koje nisu porezni obveznici (npr. građani RH) kupovati rabljeno motorno vozilo iz neke druge države članice od građanina ili bilo koje druge osobe koja nije porezni obveznik u drugoj državi članici, tada će građanin RH platiti posebni porez na stjecanja rabljenih motornih vozila po stopi 5%.

6. Ako će osobe koje nisu porezni obveznici (npr. građani RH) kupovati rabljeno motorno vozila iz neke države članice EU od preprodavatelja koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže, tada će preprodavatelj iz druge države članice na isporuku rabljenog motornog vozila zaračunati PDV svoje države članice na ostvarenu maržu, a građanin RH nema u RH obveze za plaćanja PDV-a ili posebnog poreza na stjecanja rabljenih motornih vozila po stopi 5%.

U svim slučajevima (od 1. do 6.) kupci rabljenih motornih vozila (porezni obveznici i osobe koje nisu porezni obveznici npr. građani RH) obvezni su se javiti Carinskoj upravi radi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila koja su namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13). 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------