Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Prijenos porezne obveze

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Primjenjuje li se prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga u sljedećim slučajevima:

   

  1. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju  investitoru koji nije upisan u registar obveznika PDV-a.  prema Hrvatskim vodama (na proračunu) koji nisu u sustavu PDV,onda i nadalje situiraju radove sa PDV,a Hrvatske vode plaćaju cjelokupni bruto iznos ,nema RC

   

  2. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju investitoru upisanom u registar obveznika PDV-a

   

  3. kooperant koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju glavnom izvođaču radova.  

   

   

  Odgovor za 1.

   

  Kod građevinskih usluga do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge može doći samo u slučaju ako je primatelj usluge upisan u registar obveznika PDV-a. Obzirom da investitor (primatelj građevinske usluge) u ovom slučaju nije upisan u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik koji je obavio uslugu obvezan je na obavljenu uslugu obračunati PDV.

   

  Odgovor za 2 i 3.

   

  Primatelj građevinske usluge je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza. Porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu obvezan u ispostavljenom računu naznačiti da se radi o usluzi iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj građevinske usluge obvezan je na primljenu uslugu obračunati PDV i iskazati ga u prijavi PDV-a, a obračunani PDV može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je nadzorno tijelo ovjerilo situaciju o stvarno izvedenim radovima. (Ako je nadzorno tijelo situaciju ovjerilo u istom obračunskom razdoblju u kojem je ona izdana, tada će porezni obveznik primatelj građevinske usluge u prijavi PDV-a za isto obračunsko razdoblje imati obvezu i pravo na odbitak.)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijenos porezne obveze se primjenjuje kod soboslikarskih i ličilačkih usluga ako je primatelj navedenih usluga upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Elektronički otpad koji je ujedno reciklažni otpad može se uvrstiti u članak 75. stavak 3. točku b) Zakona o PDV-u odnosno članak 152. stavak 2. Pravilnika o PDV-u. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijenos porezne obveze za građevinske usluge koje porezni obveznici obavljaju drugim poreznim obveznicima je obvezan, što znači da porezni obveznici ne mogu birati hoće li prijenos porezne obveze primjenjivati ili ne. Stoga na geodetske usluga kod gradnje objekata te na poslove etažiranja novog objekta mora se primijeniti prijenos porezne obveze, kako je propisano odredbom članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------