Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Prijave PDV-a

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prijave koje će se podnositi elektroničkim putem Obrazac PDV, Obrazac ZP i Obrazac PDV-S objavljeni su na Internetskoj stranici Porezne uprave u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbirna prijava i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije uspoređivat će se sa Prijavom PDV-a te putem VIES sustava.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nije potrebno podnošenje popratne dokumentacija uz Zbirnu prijavu, međutim porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a te mora imati i dokumentaciju koja dokazuje da su ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje prilikom isporuke dobara unutar EU.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar EU mjesečni je obveznik za svoje cjelokupno poslovanje.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - poreznim obveznicima iz drugih država članica,

 - poreznim obveznicima iz trećih zemalja.

Dani krediti poreznim obveznicima iz država članica i poreznim obveznicima iz trećih zemalja smatraju se uslugom na koju se primjenjuje opće načelo prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge.

U računu za obavljenu uslugu financiranja porezni obveznik obvezan je navesti da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Obavljene usluge financiranja poreznim obveznicima iz država članica iskazuju se u prijavi PDV-a u polju I.4. „Obavljene usluge unutar EU“.

Obavljene usluge financiranja poreznim obveznicima iz trećih zemalja iskazuju se u prijavi PDV-a u polju I.5. „Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH“.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------