​Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Predmet oporezivanja

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, na stjecanje dobara unutar Zajednice i na uvoz dobara.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plaćati će porez na stjecanje u visini stope poreza na dodanu vrijednost koja se za slična dobra primjenjuje u RH, koji će poduzetnik obveznik PDV-a moći odbiti kao pretporez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Građani ne mogu biti obveznici PDV-a na stjecanje dobara, osim novih prijevoznih sredstava te će u pravilu prilikom nabave dobara snositi PDV države članice iz koje nabavljaju dobra.

Hrvatskim poreznim obveznicima koji obavljaju stjecanje dobara unutar Europske unije bit će potreban PDV identifikacijski broj, kako bi mogli imati oporezivo stjecanje u RH. Hrvatski porezni obveznik koji stječe dobra obvezan na takvo stjecanje dobara obračunati hrvatski PDV. Stjecanje dobara unutar Europske unije i obračunani PDV na stjecanje porezni obveznik iskazuje u prijavi PDV-a (Obrazac PDV), ali u istoj prijavi iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog PDV-a, što znači da ne dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. Porezni obveznik podnosi i Obrazac PDV-S.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju. Međutim, pretpostavka je da izvođači imaju ugovor s organizatorom zabavnog događaja koji su obveznici PDV-a pa će izvođači za svoju uslugu organizatoru izdati račun bez obračunanog PDV, a organizator događaja će biti obvezan obračunati PDV na tako primljenu uslugu.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------