​​Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije

​Hrvatski porezni obveznici će nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji zahtjeve za povrat PDV-a iz drugih država članica podnositi putem elektroničkog portala Porezne uprave, odnosno sustava za povrat PDV-a (eng. VAT Refund) u skladu s Direktivom Vijeća 2008/9/EC koja je implementirana u Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 148/13,143/14, 115/16; Rješenje USRH 99/13, 153/13).

Elektronički sustav za povrat PDV-a (u daljnjem tekstu VAT Refund) Porezne uprave namijenjen je svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice Europske unije.

Primjer: hrvatski porezni obveznik (koji je u upisan u registar obveznika PDV-a) tijekom poslovnog puta u Njemačkoj kupi gorivo. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku taj porezni obveznik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a preko nacionalnog sustava za povrat PDV-a (VAT Refund), te prilaže skenirane račune ako ih zahtjeva dotična država članica povrata. Taj zahtjev se putem hrvatskog sustava za povrat PDV-a šalje njemačkoj Poreznoj upravi, odnosno njemačkom sustavu za povrat PDV-a. Njemačka Porezna uprava obrađuje zahtjev te ako odobri povrat, novac se uplaćuje izravno na račun hrvatskog poreznog obveznika. Procedura za povrat PDV-a propisana je člancima 68. do 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Na isti način, ali koristeći nacionalni sustav za povrat PDV-a svoje države, strani porezni obveznici podnose zahtjeve za povratom PDV-a iz Republike Hrvatske.

Hrvatski porezni obveznici mogu na Internet stranicama Europske komisije pronaći informacije u vezi povrata PDV-a u državama članicama EU.

Korisnik elektroničkom sustavu za povrat PDV-a može pristupiti s bilo kojeg računala s internetskom vezom, u bilo koje vrijeme, otvaranjem Internet adrese sustava u bilo kojem od popularnih Internet preglednika - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Internet adresa elektroničkog sustava za povrat PDV-a je : (URL) https://eusustavi.porezna-uprava.hr/wps/myportal

Zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava može podnijeti:

• podnositelj zahtjeva (porezni obveznik), ili

• njegov opunomoćenik.

U sustavu za povrat PDV-a omogućena je registracija podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te pridruživanje opunomoćenika pojedinom podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva i opunomoćenik su povezani na način da opunomoćenik u ime podnositelja zahtjeva traži povrat PDV-a, a preduvjet registracije i pridruživanja opunomoćenika pojedinom podnositelja zahtjeva je prethodna registracija samog podnositelja zahtjeva u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Obrasci se predaju u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje obrazaca, zahtjeva i punomoći te registraciju korisnika u sustavu za povrat PDV-a.

Nakon izvršene registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu za povrat PDV-a. Sustavom ovlaštenja prema punomoći omogućiti će se ovlaštenom opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva.

Registracija u VAT Refund sustav omogućena je od 02. rujna 2013.

 

Molimo korisnike sustava da pri podnošenju zahtjeva obrate pozornost na slijedeće:

 

  • Ukoliko imate tehničkih poteškoća pri korištenju aplikacije, pripazite da koristite podržane verzije internetskih preglednika (Internet Explorer 9 ili više, Mozilla Firefox)

  • Stavke/računi nastali u obračunskom razdoblju za koje se traži povrat PDV-a šalju se jednim zahtjevom prema državi članici povrata. Slanjem pojedinačnih stavki/računa postoji velika vjerojatnost da će taj zahtjev biti ispod praga povrata te države članice povrata i time biti odbijen

  • Kod odabira razdoblja povrata, pripazite na posljednji datum, polje „Datum do“. Vrijednost polja ne može biti u budućnosti. Ako polje „Datum do“ bude u budućnosti zahtjev ce vjerojatno biti odbijen.

  • Pripazite da ispravno popunite polje za unos elektroničke pošte (e-mail) jer ce to biti način za komunikaciju i razjašnjavanje eventualnih nejasnoća s poreznom upravom države povrata.

  • Koristite funkcionalnosti „Spremi zahtjev“ i „Učitaj zahtjev“ kod podnošenja većih zahtjeva (veći broj stavaka/računa). Korištenjem funkcionalnosti „Spremi zahtjev“ možete zahtjev u radu spremiti lokalno na računalo, te naknadno nastaviti rad na istom zahtjevu korištenjem funkcionalnosti „Učitaj zahtjev“ s lokacije na koju ste ga spremili.

  • Pri podnošenju zahtjeva obavezno pripazite na uvjete za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a pojedinačnih država članica (pragovi za povrat, obveznost prilaganja skeniranih računa itd.). Sve informacije o posebnim uvjetima za povrat možete naći na stranicama Europske Komisije – Taxation Information and Communication (TIC) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/  u dijelu „VAT Refund Features“.

Priručnik za krajnje korisnike sustava za povrat PDV-a – podnositelje zahtjeva

Web servis za Povrat PDV iz EU - specifikacija za integraciju

Najčešće postavljena pitanja - VAT Refund

​