Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Posebni postupci oporezivanja

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija iz članka 91. Zakona o PDV-u primjenjuje se na usluge putničkih agencija, organizatora putovanja, za usluge putovanja koje su obavljene (korištene, završene) nakon 01. 07. 2013. godine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mali porezni obveznik u računu treba naznačiti da PDV nije obračunan temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mali porezni obveznik koji nije prešao prag stjecanja od 77.000,00 kuna koji je propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o PDV-u, ili koji nije odustao od praga stjecanja nije obvezan zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja. 

U tom slučaju njemački dobavljač će malom poreznom obvezniku prilikom isporuke dobara obračunati PDV prema odredbama njemačkog Zakona o PDV-u, a mali porezni obveznik nema nikakve obveze u vezi PDV-a (ni plaćanja ni podnošenja prijava) u Republici Hrvatskoj. 

Napomena.

 

U slučaju kada mali porezni obveznik prijeđe prag stjecanja ili odustane od praga stjecanja obvezan je Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi dodjele PDV identifikacijskog broja. Dobiveni PDV identifikacijski broj mali porezni obveznik dostaviti će njemačkom dobavljaču, koji tada ne obavljenu isporuku neće zaračunati njemački PDV. Mali porezni obveznik obvezan je u tom slučaju obračunati i platiti PDV na stjecaje dobara u Republici Hrvatskoj, te je obvezan podnijeti Prijavu za stjecanje dobara i usluga iz drugih država članica Europske unije i prijavu PDV-a u kojima će iskazati stjecanje primljenih dobara i obračunani PDV u obračunskom razdoblju u kojem je imao stjecanja. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porezni obveznik koji je u 2012. godini ostvario isporuke u vrijednosti manjoj od 230.000,00 kuna trebao je zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a podnijeti najkasnije do 15. siječnja 2013. godine. 

Porezni obveznik zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a treba podnijeti do 15. siječnja 2014. godine ako u 2013. godini neće imati isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, što je propisano člankom 186. stavkom 4. Pravilnika o PDV-u.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budući da predmetne usluge nisu navedene kao izuzetak, radi se o uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u koje se oporezuju prema mjestu primatelja usluga (bez obzira što se usluge pružaju poreznom obvezniku izvan EU).

Mali porezni obveznik od poreznog obveznika iz Australije treba pribaviti dokaz da se radi o poreznom obvezniku.

Temeljem navedenog, u računu što će ga izdati poreznom obvezniku neće obračunati hrvatski PDV, već će staviti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mali porezni obveznik treba zatražiti u nadležnoj Poreznoj upravi PDV identifikacijski broj, a u računu za obavljene usluge poreznim obveznicima iz drugih država članica neće zaračunati PDV već će staviti već će staviti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Obavljene usluge mali porezni obveznik iskazuje u Zbirnoj prijavi i u Prijavi PDV-a za ono obračunsko razdoblje u kojem je usluge obavljao.

Ako hrvatski mali porezni obveznik usluge obavlja građanima u drugim državama članicama, za te usluge neće obračunati hrvatski PDV niti je obvezan za te usluge registrirati se u drugim državama članicama. 

U vezi ovog odgovora dana 24. srpnja 2013. dodatno pojašnjavamo: Mali porezi obveznici u slučaju kada obavljaju uslugu građanima u drugoj državi članici trebaju se obratiti Poreznoj upravi te države članice kako bi znali trebaju li se registrirati u nekoj od država članica te postoje li za njih određene porezne obveze.

Mali porezni obveznik porezni obveznik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a treba u računu za obavljene isporuke staviti napomenu da PDV nije zaračunan temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U slučaju da je mali porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u RH, odnosno da ima dodijeljen PDV identifikacijski broj, za obavljenu isporuku slovenski porezni obveznik ne mora se registrirati za potrebe PDV-a u RH jer će temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u PDV platiti mali porezni obveznik.

Međutim, ako mali porezni obveznik nije registriran za potrebe PDV-a tada se slovenski porezni obveznik treba registrirati za potrebe PDV-a u RH i na obavljenu isporuku obračunati hrvatski PDV.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------