Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Porezni obveznik

 

Prag stjecanja utvrđuje se za porezne obveznike koji isključivo obavlja isporuke dobara ili usluga za koje nije dopušten odbitak PDV-a (pretporeza), za malog poreznog obveznika te za pravne osobe koje nisu porezni obveznik.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne, liječnici koji obavljaju djelatnost u okviru privatne prakse neovisno o tome jesu li obveznici poreza na dohodak ili dobit nisu obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a. Početkom primjene Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013. godine nije se promijenio način oporezivanja liječnika koji obavljaju djelatnost u okviru privatne prakse.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porezni obveznik „marina“ treba obračunati PDV prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u obzirom da se radi o usluzi u vezi s nekretninom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj što je propisano člankom 19. Zakona o PDV-u i člankom 33. Pravilnika o PDV-u.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radi se o usluzi koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U vezi s upisom lokalne samouprave u registar obveznika PDV-a ističemo da će Porezna uprava utvrđivati obavljaju li primjerice gradovi i općine djelatnosti iz Dodatka I. Zakona kao i ostale gospodarske djelatnosti te djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično), što podliježu oporezivanju PDV-om u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kuna. Porezna uprava neće utvrđivati da li je došlo do narušavanja načela tržišnog natjecanja obzirom da to nije u nadležnosti Porezne uprave. Napominjemo da je obavijest u vezi upisa lokalne samouprave u registar obveznika PDV-a objavljena i dostupna na ovim stranicama.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------