---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ne, ako tuzemni poduzetnik u trenutku obavljanja isporuke ima saznanje o PDV identifikacijskom broju poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDV-a nije oslobođen smještaj osoba koje nisu učenici ili studenti u učeničkim ili studentskim domovima, što je propisano člankom 58. stavkom 3. Zakona o PDV-u.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Člankom 47. Zakona o PDV-u propisano je oslobođenje od PDV-a za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru ukoliko isporučitelju da izjavu o plovidbi ili druga ispravu (ISPS obrazac, Obrazac prijave odlaska i dolaska broda) kojom dokazuje plovidbu na međunarodnim linijama.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posredovanje za prodaju karata stranom brodaru je sukladno članku 49. Zakona o PDV-u oslobođeno obračuna PDV-a ako brodar dostavi izjavu o plovidbi ili druga ispravu (ISPS obrazac, Obrazac prijave odlaska i dolaska broda) kojom dokazuje plovidbu na međunarodnim linijama.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavljena usluga peljarenja koja se obavlja brodovima koji plove na međunarodnim linijiama za što je brodar dostavio izjavu o plovidbi ili druga ispravu (ISPS obrazac, Obrazac prijave odlaska i dolaska broda) kojom dokazuje plovidbu na međunarodnim linijama, oslobođena je PDV-a, a na računu za obavljenu uslugu potrebno je staviti i napomenu da se rado o usluzi oslobođenoj plaćanja PDV-a temeljem članka 47. stavka 1. točke d) Zakona o PDV-u.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prema odredbi članka 198. stavka 1. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, broj 79/13 i 85/13) isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u okviru IPA projekata po ugovorima sklopljenim prije dana stupanja na snagu Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13) oslobođene su plaćanja PDV-a.

Prema tome što se tiče programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj, porezna oslobođenja nastavljaju se primjenjivati do završetka provedbe tih programa.

Nadalje porezna oslobođenja propisana ostalim međunarodnim ugovorima koji nisu sklopljeni u okviru IPA projekata ne mogu se primjenjivati obzirom da niti Direktivom Vijeća 2006/112/EZ s kojom je Zakon usklađen nisu propisana oslobođenja u takvim slučajevima.

U vezi mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem međunarodnih ugovora koji će biti sklopljeni nakon 1. srpnja 2013. napominje se da prema odredbama Zakona i Pravilnika ne postoji mogućnost primjene takvih oslobođenja, a što je u skladu i sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------