Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Odbitak pretporeza

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

U vezi s odbitkom PDV-a koji je hrvatski porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a sam obračunao temeljem računa što mu ga je ispostavio porezni obveznik iz druge države članice, a u kojem je napomena da se radi o prijenosu porezne obveze, ističemo da odbitak PDV-a ne ovisi o tome da li je porezni obveznik iz druge države članice upisan u registar obveznika PDV-a u toj državi članici.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Porezni obveznici koji PDV obračunavaju prema primljenim ili naplaćenim naknadama pravo na odbitak PDV-a ostvaruju u trenutku kada su isporučitelju platili račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Međutim navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije, na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u, na usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 6. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u.

 

Prema tome poreznom obvezniku koji PDV obračunava prema primljenim ili naplaćenim naknadama kojem se obavljaju primjerice građevinske usluge obveza za obračun PDV-a i pravo na odbitak nastaje kao i poreznim obveznicima koji PDV obračunavaju prema izdanim računima. Što znači da u graditeljskoj djelatnosti obrtnik pretporez može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela, neovisno o tome da li je račun izvođaču radova plaćen ili ne. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------