Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Navedena obveza iskazuje se u prijavi PDV-a za srpanj 2013. godine, obzirom da se u tom slučaju odbitak PDV-a ostvaruje na način koji je bio propisan odredbama Zakona o PDV-u koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013., a prema kojem je uvjet za odbitak PDV-a da je cjelokupni iznos PDV-a plaćen na propisani uplatni račun.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Navedena obveza iskazuje se u prijavi PDV-a za srpanj 2013. godine, ali se u tom slučaju odbitak PDV-a ostvaruje na način koji je bio propisan odredbama Zakona o PDV-u koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013., a prema kojem je uvjet za odbitak PDV-a da je cjelokupni iznos PDV-a plaćen na propisani uplatni račun.  

Obzirom na određene dvojbe dani odgovor dana 24. srpnja 2013. dodatno pojašnjavamo: 

U slučaju kada je po osnovi obavljenih ino usluga u lipnju 2013. godine PDV plaćen do 1. srpnja 2013. porezni obveznik prema odredbama članka 20. stavka 2. Zakona koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013., iznos PDV-a ima pravo odbiti u obračunskom razdoblju kada ga je platio, odnosno Obrascu PDV-a kojeg podnosi za lipanj 2013. pod uvjetom da je plaćanje izvršeno u lipnju 2013. Ako je PDV po osnovi obavljenih ino usluga u lipnju 2013. godine plaćen iza 1. srpnja 2013. tada porezni obveznik odbitak PDV-a iskazuje u Obrascu PDV-a za srpanj 2013., odnosno ostale mjesece u kojima je PDV plaćen, obzirom da se u tom slučaju odbitak PDV-a ostvaruje na način koji je bio propisan odredbama Zakona o PDV-u koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------