​KAKO POSTATI K​ORISNIK?

Registracija korisnika za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koji nisu porezni obveznici (Sustav MOSS), obavlja se tako da potencijalni korisnici-porezni obveznici sami pristupaju na HR-MOSS portal Porezne uprave Republike Hrvatske gdje popunjavaju formu s traženim podacima o njihovoj tvrtci. Nakon popunjavanja forme potencijalni korisnici podnose zahtjev za registraciju. Zahtjev se sprema u bazu i čeka na odobrenje službenika Porezne uprave. Ako službenik Porezne uprave odobri zahtjev, korisnik će elektroničkom poštom zaprimiti obavijest o odobrenju te korisničko ime i lozinku. U slučaju odbijanja zahtjeva, Porezna uprava će izdati rješenje o odbijanju istog i dostaviti ga običnom poštom poreznim obvezniku.

Nije propisana obveza korištenja MOSS sustava već se koristi na dobrovoljnoj bazi, korisnik se može registrirati za potrebe PDV-a u svim državama u kojima obavlja isporuku krajnjim korisnicima.

MOSS sustav je dostupan poreznim obveznicima unutar EU kao i obveznicima izvan EU koji se identificiraju za potrebe posebnog postupka oporezivanja.

Obveznici sa sjedištem unutar EU, ukoliko se žele registrirati za korištenje MOSS sustava:

  • Obvezni su se registrirati u državi članici u kojoj imaju sjedište,

  • Ukoliko obveznik unutar EU nema sjedište, već samo stalnu poslovnu jedinicu, obvezan je registrirati se u državi članici stalne poslovne jedinice,

  • Ukoliko obveznik ima više stalnih poslovnih jedinica unutar EU, može slobodno odabrati državu članicu identifikacije između država članica u kojima ima stalne poslovne jedinice,

  • Za potrebe registracije koristi se PDV ID broj obveznika.

Izbor države članice identifikacije veže obveznika na period kalendarske godine u kojoj je napravio odabir, te dvije naredne godine.

Obveznici sa sjedištem izvan EU:

  • Državu članicu identifikacije mogu birati slobodno, uz uvjet da nemaju stalnu poslovnu jedinicu na teritoriju EU, kao i da nisu identificirani za potrebe PDV-a nigdje na teritoriju EU,

  • Država članica identifikacije će obvezniku dodijeliti novi PDV ID broj (formata EUxxxyyyyyz).

Izbor države članice identifikacije veže obveznika na period kalendarske godine u kojoj je napravio odabir, te dvije naredne godine.

HR-MOSS aplikacija je dostupna na linku:

https://eusustavi.porezna-uprava.hr/wps/myportal

Postupak registriranja za hrvatski MOSS sustav (HR-MOSS) je detaljnije opisan u Priručniku za registraciju korisnika.