Kako post​ati korisnik?

​Elektronički sustav za povrat PDV-a (u daljnjem tekstu VAT Refund) Porezne uprave namijenjen je svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice Europske unije.

Zahtjev za povrat PDV-a putem sustava VAT Refund može podnijeti:

• podnositelj zahtjeva (porezni obveznik), ili

• njegov opunomoćenik

U sustavu VAT Refund omogućena je registracija poreznog obveznika i opunomoćenika te pridruživanje opunomoćenika pojedinom poreznom obvezniku. Mogu se registrirati oni porezni obveznici koji su bili ili jesu u sustavu PDV-a.

Registracija poreznog obveznika obavlja se po predanom zahtjevu za registracijom ili po predanom obrascu punomoći ukoliko službena osoba utvrdi da porezni obveznik nije već registriran u sustavu VAT Refund. Registracija opunomoćenika obavlja se po predanom obrascu punomoći. Porezni obveznik i opunomoćenik mogu opozvati, odnosno otkazati punomoć predajom obrasca izjave o opozivu punomoći. Osim ovih obrazaca, na ovoj Internet stranici možete pronaći i uputu za ispunjavanje obrazaca te dokument koji opisuje aktivnosti vezane za predaju zahtjeva za registracijom i predaju punomoći.

Obrasci se predaju u nadležnoj ispostavi (poreznog obveznika – opunomoćitelja) Porezne uprave, isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje obrazaca, zahtjeva i punomoći te registraciju korisnika VAT Refund sustava.

U slučaju predaje obrazaca punomoći, osim registracije (ukoliko porezni obveznik - opunomoćitelj i/ili opunomoćenik ne postoje u sustavu VAT Refund) podrazumijeva se i pridruživanje poreznog obveznika – opunomoćitelja opunomoćeniku.

Nakon izvršene registracije korisnici će dobiti dokument s podacima o registraciji i podacima za prijavu u sustav (korisničko ime i lozinka). Prilikom prve prijave u sustav VAT Refund korisnik mora promijeniti lozinku.

U slučaju potrebe za promjenom lozinke koristi se veza „Zaboravili ste lozinku?“ za automatsku promjenu izgubljene ili zaboravljene lozinke. Nakon klika na vezu otvara se ekran na kojem će korisnik unijeti svoje korisničko ime, nakon čega će korisnik dobiti link za izmjenu lozinke na mail koji je prijavljen u sustavu pod njegovim korisničkim imenom. Odabirom linka koji je korisnik dobio na mail, korisnik se preusmjerava na ekran koji mu prikazuje novu inicijalnu lozinku. Pri prvoj sljedećoj prijavi sustav će zatražiti da korisnik izmjeni inicijalnu lozinku.

Dokumentacija za preuzimanje:

Aktivnosti vezano za registraciju

Uputa za ispunjavanje obrazaca

Zahtjev za registracijom

Punomoć

Izjava o opozivu punomoći