Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Isporuke dobara

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ako francuski porezni obveznik repromaterijal isporuči hrvatskom poreznom obvezniku koji mu dostavi PDV identifikacijski broj takva isporuka bi trebala biti oslobođena PDV u Francuskoj, a hrvatski porezni obveznik treba na takvo stjecanje obračunati hrvatski PDV.

 

Ako francuski porezni obvezni reporomaterijal isporučuje građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u RH na takvu isporuku bit će obračunan francuski PDV sve dok francuski porezni obveznik ne prijeđe ili odustane od praga isporuke koji je propisala RH (270.000,00 HRK) te će na sve daljnje isporuke u RH obračunavati hrvatski PDV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Isporuka dobara poreznom obvezniku iz Norveške nije izvoz, jer dobra nisu napustila područje Europske unije. Ako porezni obveznik iz Norveške nije registriran u Njemačkoj odnosno nema njemački PDV identifikacijski broj hrvatski porezni obveznik treba zaračunati hrvatski PDV.

U slučaju da porezni obveznik iz Norveške ima njemački PDV identifikacijski broj tada hrvatski porezni obveznik na obavljenu isporuku neće obračunati hrvatski PDV, nego će u računu staviti napomenu da se rado o oslobođenju od PDV-a prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona o PDV-u, a norveški porezni obveznik će takvo stjecanje dobara u Njemačkoj platiti PDV prema odredbama njemačkog Zakona o PDV-u.

Usluga prijevoza koju hrvatski porezni obveznik obavi norveškom poreznom obvezniku iz Republike Hrvatske u Njemačku ne podliježe oporezivanju hrvatskim PDV-om obzirom da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Primatelj usluge norveški porezni obveznik platiti će PDV sukladno odredbama norveškog Zakona o PDV-u. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------