Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - VAT Refund

​​​ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za ostvarenje povrata PDV-a u državama članicama EU hrvatski porezni obveznik podnosi elektronički zahtjev za povrat putem elektroničkog sustava za povrat najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 kalendarska mjeseca zaredom. Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje kraće od 3 mjeseca ako to razdoblje obuhvaća kraj kalendarske godine.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od 3 mjeseca, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne smije biti manji od 400 eura (3.100,00 kuna).

Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine ili na ostatak kalendarske godine, iznos PDV-a ne smije biti manji od 50 eura (400,00 kuna).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Država članica povrata može tražiti od podnositelja zahtjeva da elektroničkim putem dostavi presliku računa ili uvoznog dokumenta zajedno sa zahtjevom za povrat ako je oporezivi iznos računa ili uvoznom dokumentu jednak 1.000 eura ili više, ili protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti. Ako se račun odnosi na gorivo, prag je 250 eura ili protuvrijednost tog iznosa u nacionalnoj valuti.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Država članica povrata može odrediti kojim se jezikom ili jezicima mora služiti podnositelj zahtjeva pri davanju informacija u zahtjevu za povrat ili eventualnih dodatnih informacija.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Država članica povrata obavještava podnositelja o svojoj odluci da odobri ili odbije zahtjev za povrat u roku od 4 mjeseca od njegova primitka od strane te države članice, a najviše u roku od 8 mjeseci ako se traže dodatne informacije.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protiv odluke o odbijanju zahtjeva za povrat podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu nadležnim tijelima države članice povrata u obliku i u rokovima utvrđenim za žalbu u slučaju podnošenja zahtjeva za povrat od strane osobe koje imaju sjedište u toj državi članici

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne, zahtjevi za povrat PDV-a iz druge države članice neće se podnositi putem sustava ePorezna već preko elektroničkog sustava za povrat PDV-a.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektroničkom sustavu za povrat PDV-a moći će pristupiti kako podnositelj zahtjeva za povrata tako i njegov opunomoćenik nakon što se registriraju za korištenje VAT Refund sustava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (po prebivalištu podnositelja zahtjeva). Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Nakon registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu, te će se sustavom ovlaštenja putem punomoći omogućiti će se opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o sustavu se objavljuju na Internet stranicama Porezne Uprave.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za sada je predviđeno informiranje samo na Internet stranicama PU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustavu za povrat PDV-a će moći pristupiti kako podnositelj zahtjeva za povrat PDV-a  tako i njegov opunomoćenik nakon što se registriraju za korištenje elektroničkog VAT Refund sustava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva za povrat PDV-a tako i opunomoćenik te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Nakon registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu,a putem punomoći omogućiti će se ovlaštenom opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva. Svaki opunomoćenik i svaki podnositelj zahtjeva ponaosob moraju biti registrirani u sustavu za povrat PDV-a.

Detaljne informacije o registraciji biti će dostupne na web stranicama Porezne uprave

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura i potrebni dokumenti biti će objavljeni na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehničke specifikacije sustava su razvijene u skladu sa tehničkim specifikacijama sustava odobrenim od strane Europske Komisije.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da, u skladu sa Direktivom i specifikacijama od Europske Komisije.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijekom jedne godine dozvoljeno je podnijeti ukupno četiri zahtjeva za povrat (jedan po kvartalu). Također je dozvoljeno podnositi više zahtjeva za povrat u istom razdoblju, a za isto razdoblje, dokle god to razdoblje ne prelazi godinu dana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura kontaktiranja tehničke podrške biti će objavljena na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcionalnost slanja zahtjeva putem web servisa (xml porukom) je u planu razvoja i svi detalji će biti objavljeni na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustav će dozvoljavati slanje i primanje takvih zahtjeva, te neće biti nikakvih ograničenja.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustav će dozvoljavati primanje takvih zahtjeva, te neće biti nikakvih ograničenja. Sa poslovne strane takvi zahtjevi će biti odbijeni koristeći validacijsko pravilo 11050.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moguće je, ali nije potrebno za korištenje hrvatskog sustava za povrat PDV-a. Zastupnik u sustavu za povrat PDV-a  se prijavljuje u nadležnoj Ispostavi Porezne uprave koristeći obrasce punomoći koji će biti dostupni na stranicama Porezne uprave. Registrira se preko svojega nacionalnoga PDV ID broja ili preko svojega nacionalnoga poreznog broja.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski PDV ID brojevi za strance se izdaju u Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Službi za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima. Detaljna procedura je dostupna na službenim Internet stranicama Porezne uprave. http://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Stranice/DokumentiPDViEU.aspx))

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne, sustavu se pristupa koristeći korisničko ime i lozinku.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da, postupak će biti opisan na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukoliko je punomoć podnesena od strane opunomoćenika, a bez prisutnosti poreznog obveznika - opunomoćitelja, i ako službena osoba posumnja u istinitost punomoći, može zahtijevati da se punomoć ovjeri kod javnog bilježnika.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  
    Poreznom obvezniku koji zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora. U vezi s navedenim ističemo da se rok za povrat PDV-a nije promijenio u odnosu na stanje do 1. srpnja 2013. godine, on je i dalje 30 dana od dana predaje prijave PDV-a. Rok od 90 dana za povrat PDV-a propisan je u slučaju kada je pokrenut postupak nadzora, što znači da je u slučaju pokretanja nadzora Porezna uprava obvezna vratiti PDV u roku 90 dana od dana pokretanja nadzora.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------