29.09.2014
Obavijest poreznim obveznicima koji u tuzemstvu obavljaju isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV
​Pozivaju se svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju isporuke dobara i usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) da sukladno članku 69. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) dostave podatke strukturirane u obrascu „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013., od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., te od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. Nepodnošenje traženih obrazaca kažnjivo je novčanom kaznom za prekršaj.
 
Navedene obrasce za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. te od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. porezni obveznici su obvezni podnijeti do 31. listopada 2014. godine, dok su obrasce za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. obvezni podnijeti do 28. veljače 2015. godine. Obrasci će se podnositi putem web aplikacije ePorezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15. listopada 2014. godine. Uputu o popunjavanju možete pronaći ovdje.