Sažetak
  
  
  
Tijelo
  

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​​ ovdje.

13.12.2019. 14:30YesNo
  

​U Narodnim novinama, broj 121/19 od 11.12.2019. godine, objavljene su izmjene i dopune zakona koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2020. godine. Više o 4. krugu porezne reforme pročitajte u nastavku.​

13.12.2019. 10:40YesNo

​U Narodnim novinama, broj 121/19 od 11.12.2019. godine, objavljene su izmjene i dopune zakona koje stupaju na snagu od​​ 1. siječnja 2020. godine. Više o 4. krugu porezne reforme pročitajte ovdje.

  

​Odlukom o gradskim porezima Grada Grubišnog Polja objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 121/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 5%. Nova stopa primjenjuje se od 1.1.2020. godine, a tablicu važećih stopa sa izmjenom za Grad Grubišno Polje možete pogledati ovdje​​.

12.12.2019. 13:00YesYes
  

​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Varaždin. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.

12.12.2019. 13:00YesNo
  

​Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 6 fizičkih i 1 pravne osobe zbog osnove sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18).


Utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju od studenoga 2017. do listopada 2019. godine prilikom unosa novih i rabljenih automobila iz drugih Država članica temeljem primljenih nevjerodostojnih faktura izbjegavali plaćanje poreza na dodanu vrijednost na način da su prilikom prodaje automobila krajnjim kupcima neosnovano  primijenili poseban postupak oporezivanja marže umjesto redovnog postupka oporezivanja sa iskazanim porezom na dodanu vrijednost.
Takvim postupanjem protivno propisima Republike Hrvatske došlo je do umanjenja porezne obveze po osnovi PDV-a u ukupnom iznosu od 4.391.248,02 kn.11.12.2019. 18:00YesNo
  

​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Bjelovar. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.

11.12.2019. 14:00YesNo
  
Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje. 

Obavještavamo porezne obveznike da će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom još intenzivnije provoditi nadzore fiskalizacije tijekom Adventa i predstojećih blagdana na cijelom području Republike Hrvatske. 

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 12.–18.12.2019. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 
- H 49.32 – Taksi služba, 
- I 55 – Smještaj i  
- I 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je treće kolo nagradne igre koje traje do 17. siječnja 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/ 
11.12.2019. 13:00YesNo
  

Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 11 fizičkih i 3 pravne osoba zbog osnove sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18).

Utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju siječnja 2017. do svibnja 2019. godine ustrojile i vodile mrežu trgovačkih društava u cilju izbjegavanja plaćanja obveze PDV-a s osnove nabave i prodaje osobnih automobila koristeći fiktivna društva osnovana u drugim državama članicama Europske unije u svrhu izdavanja nevjerodostojnih isprava.
Opisanim djelovanjem i postupajući protivno propisima Republike Hrvatske došlo je do umanjenja porezne obveze po osnovi PDV-a u ukupnom iznosu od 3.103.811,29 kn.​


6.12.2019. 18:00YesNo

​Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 11 fizičkih i 3 pravne osoba zbog osnove sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18).

Utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju siječnja 2017. do svibnja 2019. godine ustrojile i vodile mrežu trgovačkih društava u cilju izbjegavanja plaćanja obveze PDV-a s osnove nabave i prodaje osobnih automobila koristeći fiktivna društva osnovana u drugim državama članicama Europske unije u svrhu izdavanja nevjerodostojnih isprava.
Opisanim djelovanjem i postupajući protivno propisima Republike Hrvatske došlo je do umanjenja porezne obveze po osnovi PDV-a u ukupnom iznosu od 3.103.811,29 kn.

  
​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​​ ovdje.
6.12.2019. 14:45YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Pazin objavljenog 13. studenog 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.


6.12.2019. 13:30YesYes
  

​Zbog tehničkih poteškoća trenutno nije moguć pristup dokumentima u dijelu stranice Zaposlenja. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Zahvaljujemo na razumijevanju!

paper_zguzvani_340.jpg 

6.12.2019. 10:25YesNo
  
​Vezano uz provedbu odredbe članka 70. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18; dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 67. stavka 11. Zakona po stopi od 12%, obavještavamo o sljedećem:

Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2019. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2020. godine sukladno članku 77. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19) kojim je propisano da ako bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, prijavom se može smatrati i dostava podataka na zahtjev Porezne uprave, sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18), a temeljem pojedinačne obavijesti Porezne uprave ili objave putem službene internetske stranice (www.porezna-uprava.hr).​


Prijava, u ovome slučaju, smatrati će se dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona. ​

5.12.2019. 14:15YesYes
​Vezano uz provedbu odredbe članka 70. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18; dalje u tekstu: Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 67. stavka 11. Zakona po stopi od 12%, obavještavamo o sljedećem:


Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, po osnovi kapitalnih dobitaka u 2019. godini te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 28. veljače 2020. godine sukladno članku 77. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19) kojim je propisano da ako bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, prijavom se može smatrati i dostava podataka na zahtjev Porezne uprave, sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18), a temeljem pojedinačne obavijesti Porezne uprave ili objave putem službene internetske stranice (www.porezna-uprava.hr).​


Prijava, u ovome slučaju, smatrati će se dostavljenom, dostavom podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti), sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona.
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Bjelovar, Ispostavu Daruvar, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.
5.12.2019. 14:00YesYes
  
Obavještavamo Vas o interventnim radovima u mreži Hrvatskog Telekoma koji će se odvijati 04.12.2019. od 12:00 do 16:00 sati te koji će uzrokovati prekid u trajanju od 180 minuta na lokaciji Porezne uprave Lastovo, Lastovo bb.​

4.12.2019. 12:00YesYes
  
​Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Obavještavamo porezne obveznike da će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom još intenzivnije provoditi nadzore fiskalizacije tijekom Adventa i predstojećih blagdana na cijelom području Republike Hrvatske.

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 5.–11.12.2019. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.7 – Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama,
- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,
- I 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića i
- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je treće kolo nagradne igre koje traje do 17. siječnja 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/

4.12.2019. 8:30YesYes
  
​Zbog redovnog održavanja informacijskog sustava dana 07. prosinca 2019. godine mogući su prekidi u radu servisa Porezne uprave kao i web forme „Pišite nam“. Planirane aktivnosti neće utjecati na rad ePorezne i predaju obrazaca. Zahvaljujemo na razumijevanju.
3.12.2019. 11:00YesYes
  
 
Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Požega. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
3.12.2019. 10:10YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Sisak, Ispostavu Petrinja, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.
2.12.2019. 10:00YesYes
  
​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​​ ovdje.
29.11.2019. 12:00YesYes
  
​Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Obavještavamo porezne obveznike da u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom još intenzivnije nastavlja provoditi nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske.

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 28.11. – 4.12.2019. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,
- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. i
- I 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je treće kolo nagradne igre koje traje do 17. siječnja 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/

27.11.2019. 14:00YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Varaždin, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.


27.11.2019. 13:30YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Varaždin. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.​
27.11.2019. 9:30YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Bjelovar, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.
26.11.2019. 10:00YesYes
  
​Nakon provedene financijske istrage Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv više fizičkih i pravnih osoba zbog osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18).

22.11.2019. 17:20YesYes
​Nakon provedene financijske istrage Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv više fizičkih i pravnih osoba zbog osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18).
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju 1. siječnja 2017. – 30. rujna 2019. ustrojile i vodile mrežu trgovačkih društava u cilju izbjegavanja plaćanja obveze PDV-a s osnove nabave i prodaje osobnih automobila, na način da nisu prijavile cjelokupno stjecanje dobara iz drugih država članica EU kao i prodaju istih na domaćem tržištu, te su neosnovano umanjivale iskazane obveze PDV-a s odbitkom pretporeza temeljem nevjerodostojnih isprava, čime su oštetile državni proračun za ukupno 26.230.112,17 kn.​


  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave usluga - Nabava usluga projektiranja baze podataka i izrada softversko aplikacijskog rješenja “Katalog rizika“. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
22.11.2019. 15:25YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - Građevinsko - obrtnički radovi uređenja poslovnih prostorija za potrebe Područnog ureda Šibenik na lokaciji u Kninu. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.
22.11.2019. 14:20YesYes
  
​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​​ ovdje.
22.11.2019. 14:00YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Varaždin, Ispostavu Ivanec objavljenog 26. lipnja 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
22.11.2019. 9:20YesYes
  
​Izvlačenje dobitnika 2. kola nagradne igre Ministarstva financija - Porezne uprave „Bez računa se ne računa održano je dana 19. studenog 2019. godine na 1. programu Hrvatske radiotelevizije. Zahvaljujemo građanima na sudjelovanju u nagradnoj igri i što su se još jednom pridružili Poreznoj upravi u suzbijanju sive ekonomije te ih pozivamo da igraju i u 3. kolu koje traje do 17. siječnja 2020. Sretne dobitnike možete pogledati ovdje.
21.11.2019. 10:30YesYes
  
​​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.​
21.11.2019. 9:00YesYes
  
Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Obavještavamo porezne obveznike da u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom još intenzivnije nastavlja provoditi nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske.

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 21. – 27.11.2019. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila,
- G 46 – Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima i
- H 49.32 – Taksi služba.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je treće kolo nagradne igre koje traje do 17. siječnja 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/20.11.2019. 14:00YesYes
  
​​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Karlovac. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.​

19.11.2019. 12:30YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Požega, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.
19.11.2019. 9:20YesYes
  
​​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Šibenik. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
18.11.2019. 11:20YesYes
  
​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​ ovdje.​
15.11.2019. 14:00YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Opis poslova i podaci o plaći te Popis literature za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
15.11.2019. 9:30YesYes
  
​​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
13.11.2019. 14:40YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Pazin, te Opis poslova i podaci o plaći za ist. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
13.11.2019. 11:45YesYes
  
Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Stoga, Porezna uprava obavještava porezne obveznike da će u suradnji s Carinskom upravom u razdoblju od 14. – 20.11.2019. godine provoditi u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske. Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima.

Nadzorima fiskalizacije bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- C 10.71 – Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača,
- G 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila i
- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. Drugo kolo nagradne igre traje do 15. studenog 2019. godine, a zatim kreće treće kolo nagradne igre koje će trajati do 17. siječnja 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Provjerite ispravnost računa na poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi.

Pokažimo zajedno nultu toleranciju prema neizdavanju i nefiskaliziranju računa!

13.11.2019. 10:20YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave usluga - Usluga nadzora Informacijskog sustava Porezne uprave. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
13.11.2019. 9:00YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar, te Opisi poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
12.11.2019. 9:30YesYes
  
​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​​ ovdje.
8.11.2019. 13:00YesYes
  
​Na našim stranicama ažurirana je Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave. Više o tome pročitajte ovdje.
7.11.2019. 13:10YesYes
  
​Na našim stranicama objavljena su dva nova Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Karlovac i Područni ured Varaždin, te Opisi poslova i podaci o plaći za iste. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
7.11.2019. 9:10YesYes
  
Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Stoga, Porezna uprava obavještava porezne obveznike da će u suradnji s Carinskom upravom u razdoblju od 7. – 13.11.2019. godine provoditi u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske. Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima.

Nadzorima fiskalizacije bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila,
- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. i
- I 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Provjerite ispravnost računa na poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi.

Pokažimo zajedno nultu toleranciju prema neizdavanju i nefiskaliziranju računa!

6.11.2019. 8:55YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Slavonski Brod. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
5.11.2019. 11:50YesYes
  
​​Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 31. listopada 2019. predstavio prijedloge zakona vezane za četvrti krug porezne reforme.​ Prezentaciju novoga kruga porezne reforme možete preuzeti ovdje​​.
5.11.2019. 11:10YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - soboslikarski radovi i sanacija podne obloge-parketa Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, ispostave Rijeka. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
4.11.2019. 13:00YesYes
  
​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Dubrovnik, Ispostavu Dubrovnik objavljenog 06. kolovoza 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
31.10.2019. 12:25YesYes
  
​Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Stoga, Porezna uprava obavještava porezne obveznike da će u suradnji s Carinskom upravom u razdoblju od 1. – 6.11.2019. godine provoditi u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske.Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima.
Nadzorima fiskalizacije bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,
- H 49.32 – Taksi služba i
- I 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Provjerite ispravnost računa na poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi.

Pokažimo zajedno nultu toleranciju prema neizdavanju i nefiskaliziranju računa!

31.10.2019. 10:55YesYes
  
​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Krapina objavljenog 16. rujna 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
31.10.2019. 10:30YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave usluga - Izrada idejnog rješenja i nabava opreme za proširenje postojećeg sustava za nadzor komunikacijskih ormara. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
30.10.2019. 11:20YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova -Soboslikarski radovi za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, PU Split, Ispostave Hvar. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
29.10.2019. 12:50YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Dubrovnik. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
29.10.2019. 8:30YesYes
  
​Obavještavamo korisnike da su otklonjene poteškoće koje su prouzrokovale nemogućnost prijave u sustav ePorezna. Zahvaljujemo na razumijevanju.
28.10.2019. 15:10YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Bjelovar, Rijeka i Zagreb. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
28.10.2019. 14:30YesYes
  
​Obavještavamo korisnike da postoje poteškoće kod prijave u sustav ePorezna. Intenzivno radimo na otklanjanju problema. Korisnici će biti obaviješteni kad problem bude otklonjen. Ispričavamo se zbog neugodnosti.
28.10.2019. 12:45YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu stranice Zaposlenja.
28.10.2019. 8:20YesYes
  
Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Split objavljenog 06. kolovoza 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
25.10.2019. 14:20YesYes
  
​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​ ​ovdje.​
25.10.2019. 13:45YesYes
  
​​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti​ ovdje.​
25.10.2019. 13:40YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - Usluga izrade glavnog projekta za javnu prodaju Ministarstva financija, Porezne uprave, PU Split. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
25.10.2019. 13:20YesYes
  
Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Stoga, Porezna uprava obavještava porezne obveznike da će u suradnji s Carinskom upravom u razdoblju od 24. – 31.10.2019. godine provoditi u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske. Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima.

Nadzorima fiskalizacije bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:
- C 10.7 – Proizvodnja pekarskih i brašneno – konditorskih proizvoda,
- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama i
- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Provjerite ispravnost računa na poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi.

Pokažimo zajedno nultu toleranciju prema neizdavanju i nefiskaliziranju računa!


24.10.2019. 14:05YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Šibenik, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
22.10.2019. 13:15YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Vukovar. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
21.10.2019. 10:00YesYes
  
​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​ ​ovdje.​
18.10.2019. 13:30YesYes
  
​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti​ ovdje.
18.10.2019. 13:25YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - Građevinsko obrtnički radovi uređenja poslovnih prostorija za potrebe PU Split, Ispostave Supetar. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
17.10.2019. 13:30YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Krapina. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
17.10.2019. 10:00YesYes
  
Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave u cilju sprječavanja sive ekonomije, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze provodit će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti u razdoblju od 17. – 23.10.2019. godine nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske, svakodnevno uz 24 satnu nazočnost na terenu.
Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.,
- I 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i
- S 96.0 – Ostale osobne uslužne djelatnosti.

Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati potpuno, točno, pravodobno i uredno putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
Napominjemo da u sustavu fiskalizacije svakodnevno pratimo i analiziramo podatke o fiskaliziranim računima i temeljem obavljene analize rizika provodimo nadzorne aktivnosti.

Podsjećamo
Ministarstvo financija - Porezna uprava 1. srpnja 2019. godine pokrenula je novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu vam uslugu. Provjerite ispravnost računa na sljedećoj poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi. Jer, novac namijenjen državnom proračunu je i vaš novac!

16.10.2019. 12:20YesYes
  
​Minist​arstvo financija, Porezna uprava zaprimila je obavijest da na adrese elektroničke pošte poreznih obveznika pristiže pošta slijedećeg sadržaja: OBAVIJEST O PRIMJENI ČLANKA 54b. (Izuzeće od obveze izdavanja računa) OPĆEG POREZNOG ZAKONA.

Navedeni mail poslan je s adrese informiranje@porezna-uprava.org te se u nastavku maila od primatelja traži preuzimanje priložene datoteke koja u sebi sadrži zlonamjerni software.

Ovim putem upozoravamo da se ne radi o adresi elektroničke pošte Porezne uprave te molimo sve koji zaprime poštu s gore navedene adrese da istu ne otvaraju te ne preuzimaju priloženi sadržaj.


16.10.2019. 8:45YesYes
  
Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
16.10.2019. 0:00YesYes
  
​​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Krapina. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
15.10.2019. 14:10YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Split, Službu za naplatu i ovrhu za radno mjesto višeg upravnog savjetnika za naplatu i ovrhu. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
15.10.2019. 10:15YesYes
  
​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​ ​ovdje.​
11.10.2019. 14:45YesYes
  
​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti ovdje.​
11.10.2019. 14:40YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Dubrovnik, Ispostavu Dubrovnik, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
10.10.2019. 8:10YesYes
  
​Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave u cilju sprječavanja sive ekonomije, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze provodit će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti u razdoblju od 10. – 16.10.2019. godine nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske, svakodnevno uz 24 satnu nazočnost na terenu.
Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:
- G 47.2 – Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
- G 47.7 – Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama i
- H 49.32 – Taksi služba.

Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati potpuno, točno, pravodobno i uredno putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.
Napominjemo da u sustavu fiskalizacije svakodnevno pratimo i analiziramo podatke o fiskaliziranim računima i temeljem obavljene analize rizika provodimo nadzorne aktivnosti.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava 1. srpnja 2019. godine pokrenula je novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu vam uslugu. Provjerite ispravnost računa na sljedećoj poveznici: www.provjeri-racun.hr/ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi. Jer, novac namijenjen državnom proračunu je i vaš novac!
9.10.2019. 13:30YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar, Službu za naplatu i ovrhu za radno mjesto viši upravni savjetnik za naplatu i ovrhu. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
9.10.2019. 13:25YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Slavonski Brod, Ispostavu Slavonski Brod, te Opis poslova i podaci o plaći za isti. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
7.10.2019. 12:20YesYes
  
​Porezna uprava u drugoj polovini listopada 2019. godine započinje s dostavom „Opomene“ u korisnički pretinac. Pravovremena dostava opomene, u slučaju da porezna obveza nije podmirena po dospijeću, poreznom obvezniku omogućuje, da bez odgode podmiri dugovanje, čime će spriječiti daljnje ukamaćivanje duga, ili da zatraži od Porezne uprave sklapanje upravnog ugovora prije pokretanja postupka ovrhe, čime će izbjeći plaćanje dodatnih troškova koji nastaju pokretanjem ovrhe.
7.10.2019. 9:55YesYes
​Porezna uprava u drugoj polovini listopada 2019. godine započinje s dostavom „Opomene“ u korisnički pretinac. Pravovremena dostava opomene, u slučaju da porezna obveza nije podmirena po dospijeću, poreznom obvezniku omogućuje, da bez odgode podmiri dugovanje, čime će spriječiti daljnje ukamaćivanje duga, ili da zatraži od Porezne uprave sklapanje upravnog ugovora prije pokretanja postupka ovrhe, čime će izbjeći plaćanje dodatnih troškova koji nastaju pokretanjem ovrhe.

Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je osobna dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Bilježi se podatak tko je i kada od korisnika/ovlaštenika prvi preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik/ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.

Porezna uprava poziva porezne obveznike da, ako smatraju potrebnim, ažuriraju svoja ovlaštenja za uvide u pojedine navedene kategorije Korisničkog pretinca. Ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave. Prijavu u sustav ePorezne moguće je izvršiti bilo kojom NIAS vjerodajnicom (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), uključujući osobne i poslovne certifikate.

Svim postojećim korisnicima i ovlaštenicima koji su imali ovlaštenja za Korisnički pretinac ista su proširena za obje kategorije usluga „Uvid u porezne akte“ i „Uvid u poruke“. Izmjene sustava izvršene su u skladu sa strateškom odrednicom Porezne uprave kojom se uvodi dostava poreznih akata elektroničkim putem. Elektronička dostava poreznih akata omogućena je izmjenama Općeg poreznog zakona (NN 106/18) gdje je oblik i sadržaj poreznog akta u elektroničkom obliku propisan člankom 58. stavcima 7. do 11., a elektronička dostava člankom 59. stavcima 8. do 13.

  
​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​ ​ovdje.​
4.10.2019. 14:00YesYes
  
​​​​​​​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti ovdje.​
4.10.2019. 13:55YesYes
  
​Na našim stranicama objavljene su Odluke o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Zadar objavljenog 29. srpnja 2019. godine i Područni ured Šibenik objavljenog 28. svibnja 2019. godine. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
4.10.2019. 12:25YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova – Građevinsko-obrtnički radovi za potrebe PU Varaždin na lokaciji Graberje 1, Varaždin. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
2.10.2019. 13:30YesYes
  
​Na našim stranicama objavljen je Poziv na razgovor za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Sisak, Ispostavu Sisak, za radno mjesto poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa građana. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.
2.10.2019. 10:20YesYes
  
​Na našim stranicama objavljeni su Oglasi za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Vukovar i Područni ured Krapina. Više informacija možete pronaći u dijelu Zaposlenja.
2.10.2019. 9:35YesYes
  
​Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave u cilju sprječavanja sive ekonomije, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze provodit će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti u razdoblju od 3. – 9.10.2019. godine nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske, svakodnevno uz 24 satnu nazočnost na terenu.
Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:​

- G 47 – Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima,

- I 56.2 – Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i

- N 77.11 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati potpuno, točno, pravodobno i uredno putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.

Napominjemo da u sustavu fiskalizacije svakodnevno pratimo i analiziramo podatke o fiskaliziranim računima i temeljem obavljene analize rizika provodimo nadzorne aktivnosti.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava 1. srpnja 2019. godine pokrenula je novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu vam uslugu. Provjerite ispravnost računa na sljedećoj poveznici: www.provjeri-racun.hr/ ​i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi. Jer, novac namijenjen državnom proračunu je i vaš novac!
2.10.2019. 9:00YesYes
  
​Na našim stranicama objavljena je Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Pazin objavljenog 11. srpnja 2019. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zaposlenja.
1.10.2019. 15:05YesYes
  
Na lokaciji Ispostave Ivanić Grad, Vladimira Nazora 1, zbog planiranih radova HEP ODS-a u četvrtak, 3. listopada 2019. godine, neće biti struje u vremenu od 11:00 do 13:00 sati. Zbog toga će biti onemogućen redoviti rad na navedenoj lokaciji. Zahvaljujemo na razumijevanju.

1.10.2019. 10:30YesYes
  
​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​ ovdje.​
27.9.2019. 13:00YesYes
  
​​​​​​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti ovdje.​
27.9.2019. 12:55YesYes
  
​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Požega zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - Građevinsko-obrtnički radovi uređenja poslovnih prostora za potrebe Područnog ureda Požega na lokacijama u Požegi i Pakracu. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​
26.9.2019. 12:00YesYes
  
​Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave u cilju sprječavanja sive ekonomije, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze provodit će u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti u razdoblju od 26.9. – 2.10.2019. godine nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske, svakodnevno uz 24 satnu nazočnost na terenu.
Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,

- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. i

- I 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljanje usluga naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati potpuno, točno, pravodobno i uredno putem naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući način.

Napominjemo da u sustavu fiskalizacije svakodnevno pratimo i analiziramo podatke o fiskaliziranim računima i temeljem obavljene analize rizika provodimo nadzorne aktivnosti.

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava 1. srpnja 2019. godine pokrenula je novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je drugo kolo nagradne igre koje traje do 15. studenog 2019. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu vam uslugu. Provjerite ispravnost računa na sljedećoj poveznici: www.provjeri-racun.hr/​ i prijavite nepravilnosti Poreznoj upravi. Jer, novac namijenjen državnom proračunu je i vaš novac!

25.9.2019. 9:30YesYes
  
​Objavljen je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Split. Više informacija dostupno je u dijelu Zaposlenja.
23.9.2019. 10:20YesYes
  

Obavještavamo korisnike sustava ePorezna (JPPU) koji na dan 20.9.2019. godine nisu bili u mogućnosti dostaviti obrasce u predviđenom roku, da su otklonjene tehničke poteškoće u radu sustava ePorezna (JPPU).

Za sve obrasce dostavljene s datumom 23.9.2019. godine (ponedjeljak) smatrat će se da su dostavljeni u zakonskom roku.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

20.9.2019. 15:30YesNo
  

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​​  ovdje.​

20.9.2019. 13:25YesNo
  

​Zbog tehničkih razloga trenutno su nedostupne usluge ePorezne. Intenzivno se radi na otklanjanju tehničkih problema. Svi obrasci dostavljeni nakon ponovne uspostave sustava smatrat će se da su dostavljeni u zakonskom roku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

20.9.2019. 13:15YesNo
  

​​​​​Pregled poreznih obveznika za koje je utvrđeno da nisu porezni obveznici koji se nalaze na listi dužnika koja je objavljena 31.10.2018. godine na web stranici Porezne uprave možete preuzeti ovdje.​

20.9.2019. 13:00YesNo
  

​Obavještavamo korisnike sustava ePorezna - Jedinstvenog portala Porezne uprave da je u postojećem Korisničkom pretincu dostupna nova kategorija usluge „Porezni akti“ u koju će se od strane Porezne uprave dostavljati porezni akti. Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt.

19.9.2019. 14:25YesNo

​Obavještavamo korisnike sustava ePorezna - Jedinstvenog portala Porezne uprave da je u postojećem Korisničkom pretincu dostupna nova kategorija usluge „Porezni akti“ u koju će se od strane Porezne uprave dostavljati porezni akti. Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Bilježi se podatak tko je i kada od korisnika/ovlaštenika prvi preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik/ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.


Poradi važnosti praćenja zaprimanja poreznih akata unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima omogućena je dodjela ovlaštenja za Korisnički pretinac posebno za „Uvid u porezne akte“ te posebno za  „Uvid u poruke“. Svim postojećim korisnicima i ovlaštenicima koji su imali ovlaštenja za Korisnički pretinac ista su proširena za obje kategorije usluga  „Uvid u porezne akte“ i „Uvid u poruke“. 


Porezna uprava poziva porezne obveznike ukoliko smatraju potrebnim da ažuriraju svoja ovlaštenja za uvide u pojedine navedene kategorije Korisničkog pretinca. Ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave. Prijavu u sustav ePorezne moguće je izvršiti bilo kojom NIAS vjerodajnicom (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), uključujući osobne i poslovne certifikate. 


Više informacija o ovlaštenjima i korisničkom pretincu potražite ovdje.
1 - 100Next