Sažetak
  
  
  
Tijelo
  
​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 12.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 12.07.2019. godine​ dostupna je ovdje​.​ 
13.7.2020. 17:00YesYes
  
​Zbog redovnog održavanja informacijskog sustava u subotu​, 11. srpnja 2020. godine mogući su prekidi u radu servisa Porezne uprave kao i web forme „Pišite nam“. Planirane aktivnosti neće utjecati na rad ePorezne i predaju obrazaca. Zahvaljujemo na razumijevanju.
10.7.2020. 13:20YesYes
  

​​​​​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​ ​ovdje.

10.7.2020. 13:00YesNo
  
Najavljujemo obveznicima fiskalizacije da 16.07.2020. godine istječe postojeći aplikacijski certifikat Fiskalcistest testnog sustava fiskalizacije kojim testni sustav potpisuje svoje XML poruke odgovora.
Aplikacijski certifikat zamijenit će se s novim Fiskalcistest certifikatom, a zamjena certifikata će se izvršiti dan ranije 15.07.2020. između 16 i 17 sati.
Javni ključ demo certifikata Fiskalcistest će se moći preuzeti od 14.07.2020. godine s FINA tražilice DEMO certifikata http://demo-pki.fina.hr/certificate-search/?lang=hr.​

Kriteriji pretrage kroz FINA tražilicu su:

 
- Vrsta certifikata: aplikacijski certifikati
- Certifikacijsko tijelo (CA): FINA Demo CA 2014
- Naziv aplikacije ili sustava: fiskalcistest
- OIB: 02994650199
- ispuniti CAPTCHA kriterije
Nakon toga je potrebno odabrati opciju 'Traži'.
10.7.2020. 9:40YesNo
  
​Na lokaciji Ispostave Trešnjevka 13. srpnja 2020. započinju radovi na energetskoj obnovi objekta. Očekivani završetak radova je​ 21. kolovoza 2020. godine do kada će dio službenika Ispostave Trešnjevka biti premješten na druge lokacije. U periodu od 27. srpnja do 3. kolovoza Ispostava će biti zatvorena. 
U cijelom tom razdoblju moguće je kontaktirati službenike na dosadašnje brojeve telefona, putem ePorezne​ ili odlaskom u najbližu Ispostavu u Zagrebu​​​.
9.7.2020. 14:40YesYes
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 05.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 05.07.2019. godine​ dostupna je ovdje​. 

6.7.2020. 15:15YesYes
  

​​​Odlukom o izmjeni Odluke o općinskim porezima smanjuje se stopa prireza porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi  ​sa 5% na 4%. ​​Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" br. 77/20.

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzet​i ovdje​.


6.7.2020. 10:00YesYes
  

​​​​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​ ovdje.

3.7.2020. 13:00YesNo
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 28.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 28.06.2019. godine dostupna je ovdje​. 

29.6.2020. 13:00YesYes
  

​​​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​​ ovdje.

26.6.2020. 11:30YesNo
  
​Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.
Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 
Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.
Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:
Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave. 

Sve porezne informacije vezane uz posljedice širenja virusa COVID-19 dostupne su na stranicama COVID-19 - info i Posebne mjere - najčešće postavljena pitanja​.

25.6.2020. 7:30YesYes
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 21.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 21.06.2019. godine dostupna je ovdje​. 

23.6.2020. 14:30YesYes
  

​Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo smanjen je prirez porezu na dohodak sa 10% na 6%. Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" br. 70/20. 
Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzeti​ ​​ovdje​. 

23.6.2020. 13:45YesYes
  
​U Narodnim novinama broj 70/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Pročišćeni tekst Pravilnika pogledajte ovdje.​​23.6.2020. 13:30YesYes
  

​​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​ ovdje.

19.6.2020. 13:10YesNo
  
Radi posljedica krize uzrokovane virusom COVID – 19  donesena je Direktiva Vijeća (EU) o izmjeni Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području poreza,  radi pomicanja rokova dostave podataka o financijskim računima i o prekograničnim poreznim aranžmanima.  
Rokovi za dostavu informacija o financijskim računima koji su propisani u članku 27. stavku 1., članku 29. stavku 1. i članku 61. stavku 4. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (“Narodne novine“, br. 115/16, 130/17, 106/18, 121/19), produžuju se za tri mjeseca, odnosno do 30. rujna 2020.
Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani u članku 35.f stavcima 1. i 2. i članku 35.i stavku 2. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza započinju teći od 1. siječnja 2021. godine za:
1. prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.
2. posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. 
Nadalje, posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 28. veljače 2021. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine.
U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik je u obvezi do 30. travnja 2021. sastaviti prvo periodično izvješće. 
18.6.2020. 8:30YesNo
  

​​Analiza po​​dataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 14.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 14.06​​.2019. godine​ dostupna je ovdje​. ​​

16.6.2020. 11:55YesYes
  

​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​ ovdje.

12.6.2020. 12:30YesNo
  
​Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20).
​Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.
Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.
​Više o obročnoj otplati odgođene porezne obveze te načinu podnošenja zahtjeva možete pročitati ovdje.
10.6.2020. 15:20YesYes
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 07.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 07.06.2019. godine dostupna je ovdje​. 

9.6.2020. 11:00YesYes
  

​Odlukom o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova ukida se prirez porezu na dohodak za Grad Valpovo od 01.07.2020. Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" 66/20. 

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzeti​ ​ovdje​. ​

8.6.2020. 10:50YesYes
  

​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​ ovdje.

5.6.2020. 13:00YesNo
  

​Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu Motovun sa 1.7.2020. Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" 65/20. 

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzeti​ ovdje​. 

4.6.2020. 10:30YesYes
  

​Sukladno zakonskim propisima Porezna uprava tijekom mjeseca lipnja dostavljat će poreznim obveznicima privremena porezna rješenja o ostvarenom godišnjem dohotku za 2019. godinu utvrđenom u posebnom postupku. Očekuje se da će većina poreznih obveznika zaprimiti rješenja do 12. lipnja 2020. godine kada će započeti izvršenje povrata poreza.
4.6.2020. 9:15YesYes
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 31.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 31.05.2019. godine​ dostupna je ovdje​. 

2.6.2020. 18:30YesYes
  

​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

29.5.2020. 13:45YesNo
  
Obavještavamo obveznike fiskalizacije da je u svibnju 2020. godine istekla valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi i u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije.
Novi poslužiteljski certifikat je od četvrtaka 21. svibnja 2020. godine  implementiran od strane​ sustava Porezne uprave.
Obveznici javni ključ novog certifikata mogu preuzeti i prije njegove zamjene, od 30. travnja 2020. godine kroz FINA tražilicu certifikata (http://rdc.fina.hr/certificate-search/) ili na Internet stranici Porezne uprave ovdje
Kriteriji pretrage kroz FINA tražilicu su:

- Vrsta certifikata: certifikat za autentikaciju mrežnih stranica
- Certifikacijsko tijelo (CA): FINA RDC 2015 CA
- Naziv poslužitelja ili IP adresa poslužitelja: cis.porezna-uprava.hr
- Naziv poslovnog subjekta: MINISTARSTVO FINANCIJA *
- ispunite CAPTCHA kriterije
Nakon toga je potrebno odabrati opciju 'Traži'.

Preporučamo obveznicima da se za pomoć pri preuzimanju i pohrani javnog ključa poslužiteljskog certifikata obrate proizvođaču/održavatelju programskog rješenja za fiskalizaciju kojeg koriste i/ili svojoj IT podršci jer u suprotnom, nakon zamjene certifikata na Centralnom poslužitelju Porezne uprave će im biti upitna fiskalizacija računa.
 
Prije isteka poslužiteljskog certifikata produkcijskog sustava izvršena je obnova poslužiteljskog certifikata testnog sustava Fiskalizacije cistest.apis-it.hr  dana 06. travnja 2020. godine od 16:00 sati gdje se nadolazeća promjena može testirati. 


29.5.2020. 8:30YesNo
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 24.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 24.05.2019. godine dostupna je ovdje​.

25.5.2020. 15:00YesYes
  

​U 'Narodnim novinama' broj ​59/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit. Redakcijski pročišćeni tekst navedenoga Pravilnika dostupan je na našim stranicama.​

25.5.2020. 10:00YesYes
  

​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

22.5.2020. 13:40YesNo
  

​Obavještavamo obveznike fiskalizacije da su poteškoće otklonjene. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

20.5.2020. 17:00YesYes
  

​Obavještavamo obveznike fiskalizacije kako je zbog tehničkih poteškoća privremeno nedostupna aplikacija Fiskalizacija - Prijava poslovnih prostora.

Radi se na otklanjanju poteškoća o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Hvala na razumijevanju.​

20.5.2020. 15:30YesNo
  

​Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave je nakon višemjesečne zajedničke suradnje i provedene kompleksne financijske istrage s PN USKOK-om i USKOK-om, podnio kaznenu prijavu USKOK-u protiv 38 okrivljenika i 9 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganju u počinjenu navedenih djela od kojih je većina počinjena u sastavu zločinačkog udruženja opisano u člancima 246. i 256. Kaznenog zakona, a u smislu članka 328., 329. i 38. Kaznenog zakona, kao i kaznenog djela pranja novca i pomaganja u pranju novca opisano u članku 265. Kaznenog zakona. Osnovano se sumnja da su prijavljene osobe u razdoblju 2017. – 2019. godine pribavile sveukupnu imovinsku korist od najmanje 20.067.101,46 kuna, a na ime neplaćenih poreznih davanja oštetile državni proračun za iznos od 11.225.762,10 kn, da bi potom dio nepripadno ostvarene imovinske koristi plasirale u daljnje legalne financijske tijekove u Hrvatskoj kako bi neistinito prikazale zakonito porijeklo tih sredstava.​

20.5.2020. 14:00YesYes
  

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 17.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 17.05.2019. godine​ dostupna je ovdje​. 

18.5.2020. 10:50YesYes
  

​Odlukom o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 56/20 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 7%. Nova stopa primjenjuje se od 01.06.2020. godine, a tablicu važećih stopa prireza s izmjenom za Grad Belišće možete pogledati ovdje​.

15.5.2020. 10:45YesYes
  

​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

15.5.2020. 10:35YesNo
  
U nedjelju 17.05.2020.godine između 06:00 – 08:00 sati ujutro uslijed radova na infrastrukturi - migracija na novi geoserver (geografska karta) u aplikaciji Fiskalizacija prijava poslovnih prostora doći do prekida u radu, u dijelu odabira adrese na geografskoj karti prilikom povezivanja s novim serverom.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

14.5.2020. 10:40YesNo
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 10.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 10.05.2019. godine​ dostupna je ovdje​.

11.5.2020. 16:00YesYes
  

​Odlukom o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 55/20 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10 % na 7%. Nova stopa primjenjuje se od 01.06.2020. godine, a tablicu važećih stopa sa izmjenom za Grad Požegu možete pogledati​​​ ovdje​.

11.5.2020. 9:55YesYes
  

​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

8.5.2020. 12:45YesNo
  
​U nedjelju, 10.5.2020. će zbog redovite nadogradnje sustava biti mogući eventualni prekidi u radu servisa Porezne uprave. Molimo za razumijevanje.5.5.2020. 13:50YesYes
  

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 03.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 03.05.2019. godine​ dostupna je ovdje​.

4.5.2020. 10:45YesYes
  

​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

30.4.2020. 10:10YesNo
  

​Odlukom o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dugopolje ukinut je prirez porezu na dohodak, Odlukom o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara ukinut je prirez porezu na dohodak i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 8% na 5%. Odluke su objavljene u "Narodnim novinama" broj 52/20. Nove stope primjenjuju se od 1.5.2020. godine, a tablicu važećih stopa sa izmjenom za Općinu Dugopolje, Grad Bjelovar i Grad Donji Miholjac možete pogledati ovdje​.

29.4.2020. 19:00YesYes
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 26.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 26.04.2019. godine​ dostupna je ovdje​.

29.4.2020. 16:00YesYes
  

​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti​ ovdje.

24.4.2020. 12:50YesNo  

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije ​za dane ​​24.2.2020.​ do 19.4.2020. godine te za razdoblje od 23.2.2019.​​ do ​19.4.2019. godine ​dostupna je ovdje​.

22.4.2020. 20:00YesYes
  

​Ispostava Medveščak koja je privremeno preseljena na drugu adresu zbog oštećenja u potresu vraćena je na staru lokaciju u Draškovićevu 15.

17.4.2020. 12:55YesYes
  
Dana 19.04.2020. u  razdoblju od 06:00 do 08:00 sati provoditi će se aktivnosti redovnog održavanja infrastrukture zbog čega će biti nedostupni slijedeći sustavi:

ePorezna
Aplikacija Fiskalizacije za prijavu poslovnih prostora od strane obveznika
Aplikacija Fiskalizacije za provjeru računa od strane obveznika
Javna aplikacija 'Provjera dokumenata' za provjeru/dohvat poreznih rješenja poslanih u korisničke pretince obveznicima

Sustav Fiskalizacije u dijelu fiskaliziranja računa će biti kontinuirano dostupan i nije obuhvaćen ovim održavanjem.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
17.4.2020. 11:55YesNo
  

​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

17.4.2020. 11:20YesNo
  

​Izdana je Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti​​. Dostupna je u dijelu Regulativa / Mišljenja SU ili putem stranice COVID-19​ - info​.

17.4.2020. 10:00YesYes
  

Otklonjene su tehničke poteškoće te je normaliziran rad sustava fiskalizacije.

16.4.2020. 16:40YesYes
  
Obavještavamo obveznike fiskalizacije da je uočeno usporavanje u zaprimanju računa u sustav fiskalizacije što uzrokuje da se pojedine ulazne XML poruke ne obrade u predviđenom roku, odnosno odbiju se radi proteka propisanog roka obrade.
Radi se na otklanjanju poteškoća  o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
Hvala na razumijevanju.
16.4.2020. 14:10YesYes


  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 12.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 12.04.2019. godine dostupna je​ ovdje​​​.

15.4.2020. 17:00YesYes
  
Obavještavamo obveznike fiskalizacije kako danas, 14.04.2020., od 17 sati, zbog potrebe instalacije na sustavu fiskalizacije, oko sat vremena neće biti dostupne slIjedeće aplikacije fiskalizacije:

-    javna web i sms aplikacija za provjeru računa 
-    aplikacija za prijavu poslovnih prostora.

Hvala na razumijevanju!
14.4.2020. 10:45YesNo
  

Obavještavamo obveznike plaćanja doprinosa da se za vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) neće  dostavljati mjesečni nalozi za uplatu doprinosa na kućne adrese.

Molimo obveznike plaćanja doprinosa da svoje obveze plaćaju u propisanim rokovima (do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec). 
Iznimno od propisanih rokova, mjesečni iznos obveze doprinosa za mjesec ožujak dospijeva s 30.4.2020.
Podaci o uplatim računima, modelu i pozivu na broj primatelja za popunjavanje naloga za uplatu su navedeni u rješenju koje vam je ranije dostavljeno.
 10.4.2020. 14:50YesYes

​ 
  

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

10.4.2020. 13:00YesNo
  

Najčešće postavljena pitanja ​vezana uz posebne mjere zbog izvanrednog stanja nadopunjena su u skladu s novim izmjenama Općeg poreznog zakona (NN 42/20) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 43/20).

9.4.2020. 15:20YesYes
  

Redakcijski pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama​ Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona objavljenim u 'Narodnim novinama' 43/20 dostupan je ovdje​. Za pregled promjena u odnosu na prijašnju verziju potrebno je označiti opciju 'Prikaži promjene' u zaglavlju stranice.

9.4.2020. 10:00YesYes
  

Usporedba podataka o fiskaliziranim računima za dane od 24.02.2020. do 05.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 05.04.2019. godine dostupna je ovdje​​.​

8.4.2020. 21:40YesYes
  

​U 'Narodnim novinama' 42/20 je objavljen Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona​ kojim se omogućuje provođenje dodatnih mjera​​ za vrijeme posebnih okolnosti.​ Redakcijski pročišćeni tekst Zakona dostupan je na našim stranicama​.

8.4.2020. 8:25YesYes
  
Najavljujemo obveznicima fiskalizacije da u svibnju 2020. godine ističe valjanost poslužiteljskog certifikata Porezne uprave cis.porezna-uprava.hr koji se koristi i u produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije.
Novi poslužiteljski certifikat će se u četvrtak 21. svibnja 2020. godine u 5:00 sati implementirati na strani sustava Porezne uprave.
Obveznici će javni ključ novog certifikata moći početi preuzimati prije njegove zamjene, od 30. travnja 2020. godine kroz FINA tražilicu certifikata ili na Internet stranici Porezne uprave. Preporučamo obveznicima da se za pomoć pri preuzimanju i pohrani javnog ključa poslužiteljskog certifikata obrate proizvođaču/održavatelju programskog rješenja za fiskalizaciju kojeg koriste i/ili svojoj IT podršci jer u suprotnom, nakon zamjene certifikata na Centralnom poslužitelju Porezne uprave će im biti upitna fiskalizacija računa.
Prije isteka poslužiteljskog certifikata produkcijskog sustava izvršena je obnova poslužiteljskog certifikata testnog sustava Fiskalizacije cistest.apis-it.hr dana 06. travnja 2020. godine od 16:00 sati gdje se nadolazeća promjena može testirati. Poslužiteljski certifikat testnog sustava dostupan je za preuzimanje s FINA stranice od 02. travnja 2020. godine.
7.4.2020. 14:05YesYes
  
Zbog posljedica potresa u Zagrebu došlo je iseljenja službenika s dosadašnje lokacije Ispostave Medveščak. Nova privremena adresa navedene Ispostave je Avenija Dubrovnik 32.
6.4.2020. 14:20YesYes
  

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje​.​​

3.4.2020. 12:35YesYes
  

​Obavještavamo korisnike da su otklonjeni problemi koji su uzrokovali nemogućnost prijave u sustav ePorezna. Zahvaljujemo na razumijevanju.
2.4.2020. 13:35YesYes
  

​Poštovani, zbog tehničkih poteškoća došlo je do privremene nedostupnosti usluge ePorezna. Obavijestit ćemo vas kad usluga bude ponovo dostupna.

2.4.2020. 12:40YesYes
  

​Detaljna analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 29.03.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 29.03.2019. godine dostupna je ovdje​.​

1.4.2020. 11:45YesYes
  

Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u daljnjem tekstu Zahtjev).

- Zahtjev, dostupan na Internet stranici Porezne uprave, moguće je podnijeti  Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Pozivamo također i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su slijedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

2.  putem web forme Pišite nam –  birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

- na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze

- u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca

- u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave

-  Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva

- ukoliko Vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja Vam stvaramo na Vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca

- za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev

- prihvatom Zahtjeva, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu

- pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03

 - pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će Vas po potrebi, po dospijeću PDV za 3 mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen

- ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu

- o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještava će Vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19

- Porezna uprava omogućiti će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza​

Važne poveznice:​

30.3.2020. 14:20YesYes
  
Osobni identifikacijski broj (OIB) određuje se i dodjeljuje stranim osobama u ispostavama Porezne uprave kada je nastao povod za praćenje. Povod za praćenje može nastati iz razloga: nastanka obveze ispunjenja poreznih obveza, stjecanja imovine na području Republike Hrvatske, upisa u neku od službenih evidencija ili iz drugih razloga kada to zahtjeva strana osoba.
Na Internet stranici Porezne uprave objavljen je obrazac Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a​. Za potrebe dodjele OIB-a strana osoba uz ispunjeni Zahtjev obvezno podnosi važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, kojima se osobito smatra europska osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) ovaj Zahtjev se može predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu i podtemu “Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a“ te popuniti obrazac upita.
Navedeni Zahtjev i važeće isprave – kao preslika (sken/slika) dokumenta potrebno je priložiti upitu. Na temelju kontakt podataka iz upita službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezna uprave, uz predočenje dostavljenih dokumenata u ovom upitu, preuzeti Potvrdu o OIB-u.
Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na kontakt mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.
Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.
30.3.2020. 14:00YesNo
  

​Odlukom o izmjenama ​Odluke o općinskim porezima ​Općine Rugvica objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 37/20, od 01.04.2020. ukida se prirez porezu na dohodak.  Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzeti ovdje.  ​

30.3.2020. 10:30YesYes
  
Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dohodak ili dobit u manjem iznosu, odnosno u iznosu od 0,00 kuna na dva načina, po službenoj dužnosti ili temeljem predanog zahtjeva. 

Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja predujmova i koji imaju pravo na smanjenje obveze predujma su:
 • fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i 
 • obveznici poreza na dobit. 

Utvrđivanje smanjenja predujma poreza Porezne uprave po službenoj dužnosti
 • Porezni obveznici koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija (npr. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/17, Ur.broj: 511-01-300-20-01 od 19. ožujka 2020.) za koje Porezna uprava ima saznanja, Porezna uprava će „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna.
 • Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020.  

Utvrđivanje smanjenja predujma temeljem zahtjeva poreznog obveznika
 • Porezni obveznik koji spada u skupinu poreznih obveznika kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti odnosno, ako su naprijed navedene odluke posredno utjecale na smanjenje njihovih poduzetničkih aktivnosti, podnesi zahtjev za smanjenje predujam poreza na dobit odnosno dohodak te se istima predujam poreza može smanjiti, a moguće i na 0,00 kuna.
 • Kako bi se mogli utvrditi navodi iz zahtjeva porezni obveznik dužan je priložiti slijedeće:
  • Obveznici poreza na dobit podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka)
  • Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine 
Svim poreznim obveznicima kojima će se predujam utvrditi u iznosu od 0,00 kuna, u skladu s Odlukom o iznosu koji predstavlja trošak izdavanja rješenja nerazmjeran naplaćenom porezu neće se izdavati rješenja. Uvid u smanjenje predujma poreza na stalno dostupnoj poreznoj knjigovodstvenoj kartici (PKK) imaju svi korisnici sustava ePorezna, a ostali porezni obveznici bit će obaviješteni na primjeren način.

Način predaje zahtjeva

S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstva financija,  Porezna uprava u nastavku podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.
Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih zahtjeva koriste usluge ePorezna. Ukoliko nisu korisnici usluga ePorezna za potrebe slanja zahtjeva poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave, birajući temu ePorezna – JPPU i između ovih dviju podtema: 
1. Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dohodak 
2. Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit.

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

NAPOMENA!
Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost te ostvareni dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu i obveznicima poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu nije moguće smanjiti mjesečni iznos paušalnog poreza koji plaćaju tromjesečno. Navedeni porezni obveznici mogu tražiti odgodu odnosno obročnu otplatu plaćanja poreza u posebnim okolnostima sukladno članku 107.a Općeg poreznog zakona. 
Također napominjemo da se sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, u slučaju privremene obustave obavljanja djelatnosti porezna obveza za to razdoblje ne utvrđuje.
26.3.2020. 10:35YesYes
  
Na našim stranicama​ su objavljena najčešće postavljena pitanja i odgovori vezani uz posebne porezne mjere donesene zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19.
26.3.2020. 7:45YesYes
  
Veliki potres u Zagrebu izazvao je oštećenja u zagrebačkim ispostavama Porezne uprave zbog čega ​Ispostave Centar i Maksimir ne rade na uobičajenim lokacijama. Ispostava Centar je privremeno izmještena na adresu Avenija Dubrovnik 32, a Ispostava Maksimir na adresu Avenija Dubrovnik 30.
Ispostava Dubrava je započela s radom na uobičajen​oj adresi Avenija Dubrava 49​.
Podsjećamo, poduzetnici i građani mogu ispuniti svoja prava i obveze bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave o čemu više možete doznati ovdje​.​
25.3.2020. 13:00YesNo
  

​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.​​

25.3.2020. 11:45YesNo
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za razdoblje od 24.02.2020. do 22.03.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.2019. do ​22.03.2019. godine​ dostupna je ovdje.​​​​​

25.3.2020. 11:35YesNo
  
Koji je porezni tretman naknade troškova prijevoza na posao i s posla koju bi poslodavac isplaćivao radnicima za troškove „taksi prijevoza“ (uz ranije omogućene neoporezive naknade troškova prijevoza u visini mjesečne odnosno godišnje prijevozne karte) u situaciji posebnih okolnosti prema članku 107.a Općeg poreznog zakona​?

Članak 107.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) propisuje plaćanje poreza u posebnim okolnostima. Prema tom članku Općeg poreznog zakona, posebne okolnost podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
Pojava virusa COVID-19 izazvala je nastanak posebne okolnosti u smislu Općeg poreznog zakona, zbog čega je došlo do donošenja odluka nadležnih institucija, a koje su posredno utjecale na primjenu propisa o porezu na dohodak. Odlukama ili drugim aktima nadležnih institucija smatraju se osobito: odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao što je Odluka o obustavi javnog prometa i ograničavanju linijskog obalnog prometa od 22. ožujka 2020., a koja se odnosi na privremenu obustavu javnog prijevoza u trajanju od 30 dana.
Nadalje, člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.
Člankom 7. stavkom 2. R.br. 29., 30. i 31. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/1  i 1/20; dalje u tekstu:Pravilnik) propisano je da se u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točkom 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, i to između ostalih:
 • ​sukladno R.br. 29. - naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
 • sukladno R.br. 30. - naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
 •  sukladno R.br. 31. - naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Člankom 8. Pravilnika propisano je da se isplate iz članka 7. Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog). Radi priznavanja neoporezivih iznosa naknada troškova prijevoza iz članka 7. stavka 2. r.br. 29. i 30. Pravilnika odnosno dokazivanja stvarnih odnosno nastalih izdataka, vjerodostojnom ispravom smatraju se i javno objavljeni odnosno dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika koje su poslodavci radi priznavanja neoporezivih iznosa obvezni osigurati i čuvati u svojim službenim evidencijama odnosno uz putni nalog.

Uzimajući u obzir nastanak posebnih okolnosti, a obzirom na sve navedeno, mišljenja smo kako se za vrijeme trajanja istih, a kada zbog objektivnih razloga javni prijevoz radnicima nije dostupan, a ranije im je omogućena mjesečna ili godišnja prijevozna karta i priznat neoporezivi iznos naknade troškova prijevoza (do visine stvarne cijene prijevozne karte odnosno javno objavljenih i dostupnih cjenika ovlaštenih prijevoznika), u slučajevima:
 • kada radnik za prijevoz na posao i s posla koristi usluge „taksi prijevoza“, neoporezivim primicima se mogu smatrati (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte) i isplaćene naknade troškova „taksi prijevoza“ do visine stvarno nastalih troškova, ali samo uz predočavanje vjerodostojnih isprava tj. računa.
 • kada radnik na posao i s posla putuje svojim privatnim automobilom (tj. ne koristi „taksi prijevoz“), da mu poslodavac može isplatiti neoporezivu naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte).
Međutim, napominje se da i nakon prestanka posebnih okolnosti u slučaju odstupanja poslodavac u narednim razdobljima zadržava pravo izvršiti naknadni obračun sukladno stvarno nastalim troškovima prijevoza za razdoblje za koje su trajale posebne okolnosti odnosno povećati ili smanjiti poreznu obvezu.
24.3.2020. 19:20YesYes
  
Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu „ePorezna – JPPU“ i podtemu „Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja“.
 
Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave niti je potrebno slati zahtjev/upit putem Internet forme „Pišite nam“. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi​.
24.3.2020. 16:25YesYes
  

​U 'Narodnim novinama' br. 35/20 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg porezn​og zakona​​ kojim se regulira provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima. Redakcijski pročišćeni tekst Pravilnika dostupan je na našim stranicama​.

Dopuna​ Općeg poreznog zakona objavljena je u 'Narodnim novinama', a njegov pročišćeni tekst dostupan ovdje.​

24.3.2020. 10:25YesYes
  

Zbog stanja izazvanog epidemijom i posljedicama potresa u Zagrebu Pozivni centar​ radi smanjenim kapacitetom pa molimo za razumijevanje.

U vremenu​ od 8:00 do 15:00 sati za hitne pozive dostupni su i brojevi telefona:

+385 1 2386 957 

+385 1 2386 969 ​

23.3.2020. 19:35YesYes
  
Veliki potres u Zagrebu izazvao je oštećenja u zagrebačkim ispostavama Porezne uprave zbog čega ​Ispostave Centar, Maksimir i Dubrava do daljnjega neće raditi. Njihove poslove preuzeti će ostale ispostave u Zagrebu.
Podsjećamo, poduzetnici i građani mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave o čemu više možete doznati ovdje.​
23.3.2020. 14:45YesYes
  

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

​Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim: 
 • ​​prodavaonica prehrambenih artikala
 • prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
 • tržnica i ribarnica 
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • poljoprivrednih ljekarni
 • benzinskih postaja
 • kioska
 • pekarnica
 • kemijskih praonica rublja
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
 • specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 • specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje 
 • izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 • logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
 • veledrogerija

Obustava
 • rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
 • rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
 • rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
 • svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 • održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
 • rada autoškola i škola stranih jezika
 • vjerskih okupljanja

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
 • svu rasutu robu prodavati zapakirano
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore 
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni: 
 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

​Ova Odluka​ stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite​


19.3.2020. 10:35YesYes
  

​U 'Narodnim novinama' br. 32/20 objavljeni su​ Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak​,  Zakon o izmjeni i dopuni​​ Zakona o porezu na dobit i Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona​​. Redakcijski pročišćeni tekstovi navedenih zakona s mogućnošću pregleda promjena dostupan je na našim stranicama.

19.3.2020. 9:00YesNo
  

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za razdoblje od 24.02.2020. do 15.03.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.2019. do15.03.2019. godine​ dostupna je ovdje.​

18.3.2020. 11:40YesYes
  
Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi.

Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. Kratke upute za popunjavanje upita/zahtjeva putem „Pišite nam“ možete pronaći ovdje​
17.3.2020. 15:30YesYes
  
​Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.
17.3.2020. 15:15YesYes
  
S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstva financija,  Porezna uprava u nastavku podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.
 
Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.
Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave) ili pozivom na brojeve Pozivnog centra Porezne uprave (0800-10-01 za pozivatelje mobilne mreže i fiksne linije).
 
Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.
 
Poveznice na važne informacije:
16.3.2020. 15:20YesYes
  

​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 5. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave roba - Nabava promidžbenog materijala za provedbu Programa edukacije djece i mladih u području poreza. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​

16.3.2020. 15:00YesNo
  

​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

13.3.2020. 13:00YesNo
  
Preporuke građanima  -  preventivne mjere zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) 
 
S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija, Porezna uprava obavještava osobe kojima je potrebno odrediti i dodijeliti Osobni identifikacijski broj da postupe na sljedeći način.
 
Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu OIB) određuje se i dodjeljuje stranim osobama u ispostavama Porezne uprave kada je nastao povod za praćenje. Povod za praćenje može nastati iz razloga: nastanka obveze ispunjenja poreznih obveza, stjecanja imovine na području Republike Hrvatske, upis u neku od službenih evidencija ili iz drugih razloga kada to zahtjeva strana osoba.
 
Na Internet stranici Porezne uprave objavljen je obrazac Zahtjev za određivanjem i dodijeljivanjem OIB-a.  Za potrebe dodjele OIB-a strana osoba uz ispunjeni zahtjev obvezno podnosi važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, kojima se osobito smatra europska osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
 
Navedeni Zahtjev i važeće isprave - kao scan dokumenta, za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a, strana osoba podnosi na mail OIB@porezna-uprava.hr​.   U mailu strana osoba navodi podatke za komunikaciju - broj telefona i mail-a te ispostavu Porezne uprave koja joj je mjesno najbliža. Na temelju tako dobivenih podataka službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezne uprave uz predočenje  dostavljenih dokumenata mailom preuzeti Potvrdu o OIB-u.
 
Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.
 
Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.
Na opisani način Poreznoj upravi je u cilju provesti mjere radi zaštite građana te smanjenja čekanja u ispostavama Porezne uprave.
12.3.2020. 13:15YesYes
  

​Za sve djelatnosti u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 4%, a iznosa računa za 9%. U trgovini na veliko i malo, u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 5%, a iznosa računa za 10%, a u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 6%, a iznosa računa za 13%.

Više pročitajte ovdje​.

11.3.2020. 15:20YesYes
  
​Nakon provedene financijske istrage Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 13 fizičkih i 7 pravnih osoba zbog osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona u vezi članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18) i članka 52. Kaznenog zakona, krivotvorenja službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 279. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona u vezi članka 329. stavak 1. točke 2. Kaznenog zakona, krivotvorenja isprave iz članka 278. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona a u vezi članka 329. stavak 1. točke 2. Kaznenog zakona i članka 52. Kaznenog zakona.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju od studenoga 2017. do travnja 2019. godine prilikom unosa rabljenih automobila iz drugih država članica EU temeljem nevjerodostojnih isprava izbjegavali plaćanje poreza na dodanu vrijednost na način da su prilikom prodaje automobila krajnjim kupcima neosnovano  primijenili poseban postupak oporezivanja marže umjesto redovnog postupka oporezivanja s iskazanim porezom na dodanu vrijednost.
Takvim postupanjem protivno propisima Republike Hrvatske došlo je do umanjenja porezne obveze po osnovi PDV-a u najmanjem iznosu od 5.493.761,47 kn.
11.3.2020. 12:40YesYes
  

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

6.3.2020. 13:30YesNo
  

​Za sve djelatnosti u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 4%, a iznosa računa za 9%. U trgovini na veliko i malo, u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 5%, a iznosa računa za 10%, a u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane u razdoblju prva dva mjeseca 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljiv je porast broja računa za 6%, a iznosa računa za 13%.​ Više pročitajte ovdje​.5.3.2020. 12:20YesYes
  

Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.

Obavještavamo porezne obveznike da u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom provodi nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske.

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 5. – 11.3.2020. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

 

- G 47.76 – Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama,

- G 47.8 – Trgovina na malo na štandovima i tržnicama,

- H 49.32 – Taksi služba i

- I 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

 

Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je četvrto kolo nagradne igre koje traje do 20. ožujka 2020. godine.

 

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/

4.3.2020. 11:20YesNo
  

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa možete preuzeti ovdje.

28.2.2020. 14:00YesNo
  

​Obavještavamo sve porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH)  za 2019. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 2. ožujka 2020. (ponedjeljak) u kojima će biti omogućeno zaprimanje u produljenom radnom vremenu do 19,00 sati.

Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala mogu kroz sustav ePorezna predati Obrazac ZPP-DOH. 

Podsjećamo da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 
 • porezni obveznik - rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

 • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
 • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
 • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
 • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:​​

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
 • nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

27.2.2020. 12:45YesNo
  
​Kroz provedene analize rizika i postupke praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa uočeno je da još uvijek postoji znatan broj poreznih obveznika koji ili ne izdaju račune ili izdane račune ne fiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje.  

Obavještavamo porezne obveznike da u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti Porezna uprava u suradnji s Carinskom upravom provodi nadzore fiskalizacije na cijelom području Republike Hrvatske.

Nadzori fiskalizacije obavljat će se očevidom u poslovnim prostorima poreznih obveznika, provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja te drugim nadzornim aktivnostima. U razdoblju od 27.2 – 4.3.2020. godine nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni svi obveznici fiskalizacije, a posebno obveznici koji obavljaju djelatnost:

 
- C 14 – Proizvodnja odjeće,

- C 15.20 – Proizvodnja obuće,

- H 49.39 – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. i

- S 96.0 – Ostale osobne uslužne djelatnosti.

 
Podsjećamo

Ministarstvo financija - Porezna uprava pokrenula je 1. srpnja 2019. godine novu kampanju i nagradnu igru „Bez računa se ne računa“ te vas poziva da se i ovaj put aktivno uključite u borbu protiv sive ekonomije, utaje poreza i nelojalne konkurencije na tržištu. U tijeku je četvrto kolo nagradne igre koje traje do 20. ožujka 2020. godine.

Građani, tražite račun za svaki kupljeni proizvod i obavljenu uslugu. Ispravnost računa može se provjeriti na poveznici: www.provjeri-racun.hr/

26.2.2020. 10:20YesNo
  

​Građani na koje se primjenjuje poseban postupak ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2019. godinu mogu do kraja veljače 2020. i putem elektroničkih usluga Porezne uprave - ePorezna podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH. Podsjećamo da su prava koja se mogu ostvariti: na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.


Dovoljno je posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac. Osim korištenja vjerodajnica sustava NIAS predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice. Više pogledajte ov​dje​.​​
26.2.2020. 7:20YesYes
  

Na portalu e-Savjetovanje započelo je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom kojem možete pristupiti putem linka: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13620 Savjetovanje s javnošću održava se u razdoblju od 24. veljače 2020. do 24. ožujka 2020. godine.

25.2.2020. 8:30YesNo
  
Prve edukacije djece u području poreza u Republici Hrvatskoj održane su u Zagrebu, u Osnovnoj školi „Borovje“. Više možete pročitati ovdje.​


21.2.2020. 15:45YesYes
1 - 100Next