12.12.2013
Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost - tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima

​Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela) mogu postati obveznici PDV-a u sljedećim slučajevima:

1. kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija,
2. kada obavljaju gospodarske djelatnosti iz Dodatka I. Zakona u opsegu koji nije zanemariv odnosno koji prelazi 230.000,00 kuna,
3. kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz članka 6. stavka 2. Zakona, u opsegu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kuna.

 

S tim u vezi napominje se da su tijela kao i svi drugi porezni obveznici obvezna sama podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja 2014. godine, ako su u 2013. godini od obavljanja djelatnosti, ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna.
 
Obzirom na navedeno ističe se da Porezna uprava neće tijela upisivati u registar obveznika PDV-a na vlastitu inicijativu. Stoga, ako su tijela u 2013. godini od obavljanja djelatnosti ostvarila isporuke u vrijednosti preko 230.000,00 kuna, obvezna su do 15. siječnja 2014. nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a.
Posebno ističemo da ćemo u što kraćem periodu objaviti koje se sve djelatnosti što ih obavljaju tijela ubrajaju u iznos od 230.000,00 kuna.

Povratak na prethodnu stranicu