21.12.2012
Ugostiteljstvo- oporezivanje porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%

KLASA: 410-01/12-01/3420

URBROJ: 513-07-21-01/12-1

 

Zagreb, 20. prosinca 2012.

 

  

 

Predmet: Ugostiteljstvo – oporezivanje porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%

 

            Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 22/12) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 29/12) propisano je da se od 1. siječnja 2013. porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. S tim u vezi u nastavku dajemo tumačenje o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost 10% na navedene usluge u slučajevima prodaje i konzumacije hrane i bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima i izvan njih.  

 

Ugostiteljska djelatnost je prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, od broja 138/06 do 88/10) pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

 

Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine: hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga.

 

            S obzirom na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima je propisana stopa 10% za ugostiteljske usluge napominjemo da se navedena odredba može primijeniti na ugostiteljske usluge koje se pružaju sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Prema tome, snižena stopa 10% primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u restoranima, barovima, catering objektima i objektima jednostavnih usluga, neovisno o tome da li se u navedenim objektima isporučuje samo piće, ili se isporučuje i hrana i piće.

 

            Nadalje u vezi primjene snižene stope 10% u slučaju konzumacije hrane i bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u ugostiteljskim objektima i izvan njih napominjemo da se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga ne smatra uslugom pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane u ugostiteljskim objektima kao ni pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima.  

 

            Stoga snižena stopa 10% primjenjuje se u slučaju kada se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo konzumiraju u ugostiteljskim objektima sukladno posebnim propisima.

Međutim ako se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo ne konzumiraju u ugostiteljskim objektima tada ne postoji dodatna usluga (posluživanje, pribor za jelo, pospremanje i slično) stoga se u tom slučaju ne radi o ugostiteljskoj usluzi odnosno o usluzi pripremanja hrane i obavljanju usluge prehrane u ugostiteljskim objektima niti o pripremanju i usluživanju bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima već o isporuci hrane i pića koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%. 

 

U vezi ugostiteljske djelatnosti koju obavljaju objekti jednostavnih usluga napominjemo da se snižena stopa 10% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što je primjerice, posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje. U slučaju da postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga koja se ne konzumira u ugostiteljskom objektu tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

Također kada se radi o ugostiteljskoj djelatnosti koju obavljaju catering objekti napominjemo da se snižena stopa 10% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što su primjerice usluge konobara, davanje pribora za jelo te stolova i stolaca i slično. Međutim, ako postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

 

Nadalje napominjemo da usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u objektima koji nisu ugostiteljski objekti u skladu s posebnim propisima, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.


Povratak na prethodnu stranicu