09.01.2021
Plaćanje poreza kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom
​U "Narodnim novinama" br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se propisuje plaćanje poreza kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom.

Porez na dohodak i porez na dobit


Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka i dobiti:
porezno priznatim rashodima smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama, 
priznatim izdacima, koji ne uvećavaju osobni odbitak, smatraju se i sve donacije izravno dane pravnim ili fizičkim osobama

Dakle, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dobiti i dohotka, poreznim obveznicima - poduzetnicima, donacije će biti porezno priznati rashod ili izdatak neovisno o visini ostvarenih prihoda ili primitaka u prethodnom poreznom razdoblju i neovisno o tome jesu li dane izravno određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 

Navedeno će se primjenjivati prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

Porez na dodanu vrijednost


Također, iznimno od propisa o oporezivanju PDV-om, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom. 

Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.

Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene počevši u prosincu 2020. pa do kraja 2021. godine. Navedeno znači da porezni obveznici za već obavljene donacije u prosincu 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. tromjesečje 2020. 

Potrebna dokumentacija


Za navedene donacije porezni obveznici u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koju može pribaviti.
Povratak na prethodnu stranicu