28.12.2020
Izmjene odluka o lokalnim porezima – rok do 31. siječnja 2021.
​Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16, 101/17) propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu mijenjati svoje odluke o lokalnim porezima do 15. prosinca tekuće godine. Donošenjem Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 144/20) jedinicama lokalne samouprave omogućeno je da svoje važeće odluke o lokalnim porezima izmijene do 31. siječnja 2021. godine i to na način da stave izvan snage odredbe o porezu na potrošnju i/ili porezu na korištenje javnih površina određujući pojedine mjesece tijekom 2021. godine, a koja odluka će biti na snazi do kraja 2021. godine. Ako jedinica lokalne samouprave donese odluku da se za pojedine mjesece u 2021. godini stavlja izvan snage odredba o porezu na potrošnju, tada je obveznik i dalje u obvezi predati obrasce PP-MI-PO te obračunati porez na potrošnju za te mjesece. Ovakvo rješenje neće zahtijevati prilagodbu programa poreznih obveznika jer će oni i nadalje zaduživati i iskazivati porezne obveze, a Porezna uprava će zadužene iznose otpisati. Ako se odluka o stavljanju izvan snage odredbe o porezu na potrošnju odnosi na čitavu godinu tada obveznik nije u obvezi predati obrasce PP-MI-PO niti obračunati porez na potrošnju. 

 Ako jedinica lokalne samouprave odluči staviti van snage odredbe o porezu na potrošnju i/ili porezu na korištenje javnih površina, izmijenjenu odluku mora dostaviti Poreznoj upravi na adresu elektroničke pošte: lokalni.porezi@porezna-uprava.hr. Rok za dostavu odluke je 8 dana od donošenja.

 Povratak na prethodnu stranicu