07.10.2019
Porezna uprava započinje s dostavom akata u korisnički pretinac – ažurirajte ovlaštenja za korisnički pretinac - „Uvid u porezne akte“

​Porezna uprava u drugoj polovini listopada 2019. godine započinje s dostavom „Opomene“ u korisnički pretinac. Pravovremena dostava opomene, u slučaju da porezna obveza nije podmirena po dospijeću, poreznom obvezniku omogućuje, da bez odgode podmiri dugovanje, čime će spriječiti daljnje ukamaćivanje duga, ili da zatraži od Porezne uprave sklapanje upravnog ugovora prije pokretanja postupka ovrhe, čime će izbjeći plaćanje dodatnih troškova koji nastaju pokretanjem ovrhe.
 

Dostavom poreznog akta u korisnički pretinac ePorezne smatrat će se da je osobna dostava obavljena danom zapisa na poslužitelju kada je korisnik/ovlaštenik preuzeo porezni akt. Bilježi se podatak tko je i kada od korisnika/ovlaštenika prvi preuzeo porezni akt. Ako se porezni akt ne preuzme u roku od sedam dana, smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od sedam dana od dana kada je porezni akt pristigao u korisnički pretinac. O svakoj izvršenoj dostavi poreznog akta korisnik/ovlaštenik će zaprimiti poruku na adresu elektroničke pošte čime se ne zahtjeva kontinuirano praćenje korisničkog pretinca.
 
Porezna uprava poziva porezne obveznike da, ako smatraju potrebnim, ažuriraju svoja ovlaštenja za uvide u pojedine navedene kategorije Korisničkog pretinca. Ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave. Prijavu u sustav ePorezne moguće je izvršiti bilo kojom NIAS vjerodajnicom (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav), uključujući osobne i poslovne certifikate.
 
Svim postojećim korisnicima i ovlaštenicima koji su imali ovlaštenja za Korisnički pretinac ista su proširena za obje kategorije usluga  „Uvid u porezne akte“ i „Uvid u poruke“. Izmjene sustava izvršene su u skladu sa strateškom odrednicom Porezne uprave kojom se uvodi dostava poreznih akata elektroničkim putem. Elektronička dostava poreznih akata omogućena je izmjenama Općeg poreznog zakona (NN 106/18) gdje je oblik i sadržaj poreznog akta u elektroničkom obliku propisan člankom 58. stavcima 7. do 11., a elektronička dostava člankom 59. stavcima 8. do 13.
 

Povratak na prethodnu stranicu