07.02.2019
Dostava eRačuna Poreznoj upravi

Ministarstvo financija, Porezna uprava sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18) omogućuje zaprimanje eRačuna od 1. prosinca 2018. godine.
 
Dostava eRačuna moguća je isključivo putem FINA-e kao centralnog informacijskog posrednika, ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani sa FINA-inim sustavom. Detaljnija pojašnjenja poslovnog procesa možete naći na stranicama FINA-e vezano za e-Račun u javnoj nabavi. Dodatne obavijesti možete dobiti i putem postavljenog upita na e-maila adresu: e-racun@fina.hr.
 
Prilikom izdavanja eRačuna pozivaju se dobavljači Ministarstva financija, Porezne uprave da se povežu s točnim nazivom servisom MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA. U protivnom poslani računi neće biti vidljivi.
 
Pozivaju se svi dobavljači koji posluju s Ministarstvom financija, Poreznom upravom da račune za isporučenu robu ili uslugu dostavljaju putem eRačuna sukladno zakonskoj obvezi.

 


Povratak na prethodnu stranicu