16.05.2018
Rezultati rada nadzora Porezne uprave za travanj 2018.

​Porezna uprava poziva sve porezne obveznike da prijavljuju, obračunavaju i plaćaju propisane porezne obveze, sukladno zakonima kojima se regulira određena vrsta poreza odnosno doprinosa.

U provedenim nadzorima tijekom travnja 2018. godine ostvareni su sljedeći rezultati:

  • obavljeno je 1.059 poreznih nadzora,  što je 35% više nego u istom razdoblju 2017.
  • izdano je 160 rješenja kojima su naložene upravne mjere, što je 9% više nego u travnju  2017. godine
  • iznos novoutvrđenih obveza u poreznim nadzorima  je 127 milijuna HRK
  • podnesena je 101 prijava za prekršajni postupak  
  • u 510 nadzora nisu utvrđene nepravilnosti

 

Zaprimljeno je 359 predstavki, od kojih se 188 odnosi na neizdavanje računa.
 
Kroz provedene aktivnosti praćenja izdavanja i fiskaliziranja računa na području Zagrebačke županije tijekom travnja 2018. godine uočena je pojavnost da porezni obveznici fiskaliziraju znatno veći broj računa i iznos prometa na dan obavljanja pojačanih nadzora.
 
Kao primjer navodimo poreznog obveznika koji je na dan provođenja pojačanog nadzora fiskalizirao 4 puta više računa i evidentirao gotovo 6 puta veći promet nego u danima kada nije obavljan nadzor. 
 
Djelatnici Samostalnog sektora za financijske istrage su u istom razdoblju:
  • pokrenuli 11 financijskih analiza i 4 financijske istrage kojima je obuhvaćeno 67 fizičkih i pravnih osoba
  • završeno je 8 postupaka kojima su obuhvaćene 103 fizičke i pravne osobe i
  • podnesena je 1 kaznena prijava protiv 9 fizičkih i pravnih osoba zbog organizirane utaje poreza od 909.744 HRK

Siva ekonomija predstavlja velik problem u cijelom svijetu pa i u Republici Hrvatskoj, stoga ćemo i nadalje pojačano provoditi nadzore svih vrsta poreza i doprinosa.

Nadzori fiskalizacije provodit će se u suradnji s Carinskom upravom, praćenjem i provjerom izdavanja računa u realnom vremenu putem mobilnih uređaja. 

 

U slučaju pojavnosti da se radi o sumnji namjere izbjegavanja plaćanja PDV-a ili bilo kojeg drugog poreza ili javnog davanja, porezno tijelo koje je nadležno za suzbijanje poreznih prijevara i za provođenje financijskih istraga provodit će dokazne porezne postupke utvrđivanja sumnje namjere počinjenja porezne prijevare, porezne utaje, odnosno porezno kaznenih djela opisanih kao utaja poreza u članku 256. Kaznenog zakona.

 

 


Povratak na prethodnu stranicu