24.09.2009
Javni poziv

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA

 

U P U Ć U J E

 

JAVNI POZIV

 

građanima i pravnim osobama kojima osobni identifikacijski broj (OIB) nije dodijeljen, odnosno koji nisu preuzeli Potvrdu o OIB-u, da u nadležnim ispostavama Porezne uprave prema adresi prebivališta/sjedišta podnesu Zahtjev za dodjelu OIB-a, odnosno preuzmu Potvrdu o OIB-u.

 

                 U nadležne ispostave Porezne uprave osobe mogu doći u sljedećim terminima:

                                        

                                 30. rujna 2009. od 8 do 19 sati

                                 3. listopada 2009. od 8 do 14 sati

 

                  Građani s prebivalištem u Gradu Zagrebu trebaju se radi dodjele OIB-a ili preuzimanja Potvrde o OIB-u javiti u Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32 (dvorana u prizemlju), dok se pravne osobe s adresom sjedišta na području Grada Zagreba trebaju javiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema adresi sjedišta.

                  Građani i pravne osobe s adresom prebivališta/sjedišta na području Sesveta, Dugog Sela, Ivanić Grada, Vrbovca, Svetog Ivana Zeline, Zaprešića, Samobora, Velike Gorice i Jastrebarskog radi dodjele OIB-a ili preuzimanja Potvrde o OIB-u trebaju se javiti  u nadležnu ispostavu Porezne uprave na njihovu području.


Povratak na prethodnu stranicu