17.03.2017
Nova verzija aplikacije ePorezna „Obrazac PD-IPO“

​​Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je u produkciji nova verzija aplikacije s novim obrascem -  „Obrazac PD-IPO“ koja omogućuje elektroničku dostavu obrasca „Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama“ propisanog člankom 46. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dobit ('Narodne novine' br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15 i 1/17). 

Obrazac PD-IPO podnosi se uz Prijavu poreza na dobit elektroničkim putem ili dostavom obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu/prebivalištu poreznog obveznika, a dostavlja se ako su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama (članak 47.b. Pravilnika). Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona o porezu na dobit ('Narodne novine' br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) i članka 49. Općeg poreznog zakona ('Narodne novine' broj 115/16)(članak 47.b. Pravilnika).

Iznimno, kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u smislu posebnog propisa o tržištu kapitala, na kojemu se trgovanje odvija prema jednoznačnim pravilima i po načelima nepristranosti i jednakosti svih sudionika bez unaprijed određenoga kupca (članak 47.b. stavak 3. Pravilnika).

XML shemu PD-IPO obrasca možete pronaći ovdje.


Povratak na prethodnu stranicu