05.01.2017
Priopćenje o oporezivanju primitaka učenika i studenata

S obzirom na informacije koje su se pojavile u medijima te pogrešna tumačenja oporezivanja primitaka učenika i studenata od 1. siječnja 2017. godine koja su izazvala zabrinutost, posebice u studentskoj populaciji, u nastavku dajemo objašnjenje oporezivanja primitaka učenika i studenata koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Napominjemo da su objavljenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 01/17)  obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, dok će detaljna razrada odredbi navedenog Zakona biti propisana novim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi, i bit će donesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Podsjećamo da je Zakonom o porezu na dohodak propisan jedinstveni osnovni osobni odbitak za sve hrvatske građane, primatelje dohotka, pa i učenici i studenti koji ostvaruju dohodak po bilo kojoj osnovi imaju pravo na neoporezivi osnovni odbitak u iznosu od 3.800,00 kuna mjesečno, odnosno 45.600,00 kuna godišnje.

Pored toga, učenici i studenti imaju pravo na dodatnih neoporezivih 15.000,00 kuna primitaka godišnje, odnosno 1.250,00 kuna mjesečno, što sve zajedno iznosi 5.050,00 kuna mjesečno, odnosno 60.600,00 kuna godišnje. Prema tome, na mjesečne iznose primitaka učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna neće se obračunavati porez na dohodak. Ukoliko se ostvari mjesečni primitak iznad toga iznosa, na razliku (iznad  5.050,00 kuna) će se obračunati porez na dohodak i eventualni prirez.

Ukoliko ukupni godišnji primici učenika i studenata ne prelaze iznos od 60.600,00 kuna, sav eventualno plaćeni porez i prirez na dohodak prilikom isplata primitaka iznad 5.050,00 kuna mjesečno bit će im vraćen nakon godišnjeg obračuna.

Ponavljamo, svi primitci učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna mjesečno oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak.

Postupanja posrednika pri zapošljavanju (student servisa) pri obračunu poreza na dohodak na primitke učenika i studenata bit će detaljno propisani već spomenutim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi. Međutim, s obzirom na novonastalu situaciju nerazumijevanja oko oporezivanja primitaka učenika i studenata, Ministarstvo financija - Porezna uprava će posrednicima pri zapošljavanju učenika i studenata (student servisima i drugima) promptno dostaviti obveznu uputu o postupanju.

Držimo potrebnim napomenuti i sljedeće: ukoliko učenik, odnosno student, ostvari dohodak na godišnjoj razini do iznosa od 15.000,00 kuna, njegovi roditelji, odnosno skrbnik, ostvaruje poreznu olakšicu za njega uzdržavanog člana (do sada je taj iznos bio 13.000,00 kuna godišnje).

Dodatno napominjemo da je neoporezivi iznos stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima od 1. siječnja 2017. godine iznosi 1.750,00 kuna mjesečno.

O navedenom su na sastanku održanom 5. siječnja 2017. u Poreznoj upravi upoznati i predstavnici Studentskog zbora, s kojima će se sljedeći tjedan sastati i ministar financija Zdravko Marić.

Slijedom svega navedenog, jasno je da je porezna reforma imala za cilj izaći ususret mladima.

 
 

Povratak na prethodnu stranicu