29.11.2016
Ispravak netočnih informacija iznesenih u medijima - ​Olakšice za uzdržavane članove obitelji
Slijedom napisa u pojedinim medijima da je porezna reforma „u srži vrlo konzervativna“,  te da se porezne olakšice sukladno Prijedlogu Zakona o porezu na dohodak za uzdržavane članove obitelji primjenjuju isključivo na bračne drugove, odnosno da će novim zakonom „biti zakinuti poočimi, pomajke, njihovi bračni i izvanbračni drugovi te njihovi pastorci, izvanbračni partneri, neformalni životni i životni partneri, a posredno i djeca i pastorci koje uzdržavaju“, upućujemo da je člankom 15. Prijedloga Općeg poreznog zakona (dostupno u dijelu Porezna reforma) propisana nova odredba i to:  

 

Položaj izvanbračne zajednice - Članak 15.

 

(1) Odredbe poreznih propisa koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju se i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera.
(2) Postojanje statusa iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju nadležna tijela prema odredbama posebnih propisa.  

 

Navedeno znači, da se upravo člankom Općeg poreznog zakona, u svim poreznim postupcima (primjerice porez na dohodak, porez na promet nekretnina) prava koja se primjenjuju na bračne drugove primjenjuju i na izvanbračne drugove, životne partnere i neformalne životne partnere. Dakle, izjednačava se položaj bračne sa izvanbračnom zajednicom u poreznom postupku, kako bi se uskladio s odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola te se ujedno daje temelj za postupanje po svim poreznim propisima na jednak način. 

Povratak na prethodnu stranicu