15.06.2016
Dodatno pojašnjenje obnove poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr
​S obzirom na upite vezane uz nemogućnost fiskaliziranja računa od dana 13. lipnja 2016.g., u nastavku dostavljamo priopćenje.
 
U cilju povećanja sigurnosti i povjerenja u izdane certifikate i vremenske žigove koje Fina izdaje te posljedično povećanja sigurnosti i povjerenja u napredni elektronički potpis, autentifikaciju i druge primjene certifikata i vremenskih žigova, 17. studenog 2015. izvršene su promjene na sustavima za izdavanje digitalnih certifikata i vremenskih žigova.
 
Sukladno obvezama zakonske regulative o elektroničkom potpisu te pripadnim obvezujućim međunarodnim normizacijskim dokumentima, Fina je od 7. prosinca 2015. godine započela s izdavanjem digitalnih certifikata prema novim, izmijenjenim profilima. Promjene u Fininim produkcijskim certifikatima odnose se na uspostavu dvorazinske arhitekture certifikacijskih tijela (CA-ova) i uvođenje korijenskog (root) produkcijskog CA, korištenje sigurnijih kriptografskih algoritama i duljih kriptografskih ključeva te uspostavu nove usluge za provjeru statusa certifikata. Također, u sklopu navedenih promjena uspostavio se i servis kvalificiranog vremenskog žiga.
 
Zbog najavljenih promjena, uslijedila je detaljna provjera (testiranje) svih postojećih korisničkih informatičkih rješenja/sustava koji koriste Finine digitalne certifikate i vremenske žigove, a po potrebi i njihova prilagodba (usklađivanje) za rad s novim, izmijenjenim certifikatima i vremenskim žigovima. Informatička rješenja/sustavi koji koriste Finine digitalne certifikate trebali bi dvije godine (za certifikate srednje razine sigurnosti), odnosno 5 godina (za certifikate standardne razine sigurnosti) od početka izdavanja digitalnih certifikata prema novim profilima istodobno prihvaćati certifikate sa starim i novim profilom certifikata.
 
O svemu navedenom FINA je dala obavijest 17. studenog 2015. na web stranici http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1707.  
 
Porezna uprava je dana 3. lipnja 2016.g. objavila na web stranici Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/FiskalizacijaVijesti.aspx obavijest o isteku valjanosti poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr koji se koristi u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije, a ističe 13. lipnja 2016.
 
U vremenu od 3. do 13. lipnja 2016.g. provodio se postupak obnove certifikata.
Kako bi se obnovljen poslužiteljski certifikat testirao, Porezna uprava objavila je kako će se dana 7. lipnja 2016.g. u 17 sati u testnoj okolini u terminu redovnog održavanja okoline implementirati novi poslužiteljski DEMO certifikat cistest.apis-it.hr na strani sustava fiskalizacije.
 
Nadalje, 10. lipnja 2016.g. na web stranici Porezne uprave objavljena je i nova verzija Tehničke specifikacije za korisnike_v1.3. koja je izmijenjena zbog isteka postojećeg poslužiteljskog certifikata i zamjene s certifikatom novog tipa FINA RDC 2015. Također, ponovljena je najava da će 13.06.2016. isteći valjanost poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr, te da će isti biti implementiran na strani sustava Porezne uprave u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine u 6:00 sati. Certifikat je 10.06.2016. obnovljen i dostupan za preuzimanje na FINA i Porezna uprava web stranicama na sljedećim poveznicama:
 
Napomenuli smo kako se radi o certifikatu novog tipa FINA RDC 2015, što znači da je potrebno preuzeti 2 nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u lokalno spremište certifikata „truststore“ kojeg aplikacija/sustav konzumira, kako bi se novi cis.porezna-uprava.hr certifikat mogao verificirati. Radi se o potpisnicima „Fina RDC 2015“ i „Fina Root CA“, a koji se mogu preuzeti sa službene stranice:
 
Također, potpisni algoritam novog certifikata je vrijednosti SHA256, u odnosu na dosadašnju vrijednost SHA1. A treba pripaziti i na različit DN od dosadašnjeg u slučaju kad aplikacija/sustav ovisi o tom podatku certifikata.
Javni ključ novog cis.porezna-uprava.hr certifikata je od 10.06.2016. dostupan u javnom FINA imeniku certifikata http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10778, a pretragu je moguće obaviti u polju ispod „NOVI RDC 2015 CERTIFIKATI (SHA-256) – certifikati izdani od 07.12.2015.“.
 
Fina je na svojoj stanici stavila i upute kako se preuzimaju i instaliraju certifikati sa slikama (http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10758), a na web stranici http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1707 je stavljen i dokument s opisom promjena u certifikatima.
 
Ovim putem ispričavamo se zbog prouzrokovanih poteškoća u radu prilikom fiskaliziranja računa, te naglašavamo kako Porezna uprava nastoji na vrijeme obavijestiti porezne obveznike o svim promjenama, pa tako i o promjenama vezanim uz fiskalizaciju. Preporučamo obveznicima fiskalizacije da se obrate svojoj informatičkoj podršci ili proizvođaču softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.
 
S obzirom da ipak nekolicina poreznih obveznika nije na vrijeme promijenila poslužiteljski certifikat i nije omogućena fiskalizacija računa, podsjećamo kako je potrebno postupiti na sljedeći način.
Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12) obveznik fiskalizacije koji nije u mogućnosti provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa iste će izdavati na način da ih izdaje iz prethodno ovjerene uvezane knjige računa. Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od 48 sati (računajući od dana u kojem je došlo do prestanka rada naplatnog uređaja) dostaviti sve izdane račune putem uspostavljene elektroničke veze u Poreznu upravu kako bi Porezna uprava takvim računima dodijelila Jedinstveni identifikator računa - JIR.
Obveznik fiskalizacije je obvezan za sve promjene sastaviti interni zapisnik u kojem će biti evidentirane nastale poslovne promjene te isti zapisnik priložiti uz interni akt u kojem će također biti evidentirane sve nastale promjene. Isto (interni akt i zapisnik) nije potrebno dostavljati Poreznoj upravi već je potrebno pokazati prilikom provođenja poreznog nadzora čime će se dokumentirati nastale promjene.

Povratak na prethodnu stranicu