29.12.2014
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
​Nakon provedenog javnog natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću u casinima za 8 trgovačkih društava koji je Ministarstvo financija raspisalo 3. studenog 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine Odluku o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima ('Narodne novine', broj 151/14 - dalje u tekstu: Odluka). 

Navedenom Odlukom pravo priređivanja igara na sreću u casinima, u trajanju od 15 godina, steklo je 8 trgovačkih društava.

Na javni natječaj pristiglo je ukupno 13 ponuda trgovačkih društava. Od ukupnog broja pristiglih ponuda, 5 ponuda nije ispunilo formalne uvjete propisane javnim natječajem (ponude nisu sadržavale propisanu dokumentaciju, dostavljene su neovjerene preslike dokumenata) ili nisu ispunjavale ostale uvjete javnog natječaja (društvo nema registriranu potrebnu djelatnost, dostavljeni isti poslovni planovi za pojedina društva s istim nepravilnostima). 

Sukladno Zakonu o igrama na sreću ('Narodne novine', broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), trgovačka društva koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću u casinima, bit će pozvana na potpisivanje ugovora o pravu priređivanja.

 


Povratak na prethodnu stranicu