18.12.2014
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
​Nakon provedenog javnog natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima za 35 trgovačkih društava, koji je Ministarstvo financija raspisalo 1. listopada 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine, Odluku o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima (Narodne novine, broj 145/14 - dalje u tekstu: Odluka). 
 
Navedenom Odlukom pravo priređivanja igara na sreću na automatima, u trajanju od 15 godina, steklo je 29 trgovačkih društava.
 
Na javni natječaj pristiglo je ukupno 39 ponuda trgovačkih društava. Od ukupnog broja  pristiglih ponuda, 10 ponuda nije ispunilo formalne uvjete propisane javnim natječajem (ponude nisu sadržavale propisanu dokumentaciju, dostavljene su neovjerene preslike dokumenata) ili nisu ispunjavale ostale uvjete javnog natječaja (protiv ovlaštenih osoba vodi se kazneni postupak, društvo nema osigurani propisani temeljni kapital). Među navedenih 10 ponuda nisu razmatrane i 2 ponude trgovačkih društava kojima pravo priređivanja ističe 2017. odnosno 2019. godine, s obzirom da nema zakonske osnove po kojoj bi se pravo priređivanja igara na automatima moglo dati društvu koje to pravo, u trenutku provedbe natječajnog postupka, ostvaruje još sljedećih nekoliko godina.
 
Sukladno Zakonu o igrama na sreću (Narodne novine, broj 87/09, 35/13, 158/13  i 41/14), trgovačka društva koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću na automatima, bit će pozvana na potpisivanje ugovora o pravu priređivanja.      
 

 


Povratak na prethodnu stranicu