16.12.2014
Obavijest poreznim obveznicima o primjeni ugovora o statusu snaga (SOFA)
​Ovim putem želimo podsjetiti porezne obveznike – isporučitelje dobara i usluga da je Ugovor o statusu snaga (eng. Status of Forces Agreement - SOFA), potpisan između Organizacije Sjevernoatlantskog Saveza (NATO) i Vlade Republike Hrvatske u Daytonu, Sjedinjene Američke Države, 21. studenoga 1995. godine.
Odredbama članka 48. stavka 1. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13. 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati te za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima.
NATO-u je navedenim Ugovorom odobreno da bez carine i poreza na promet (PDV-a) uvozi, izvozi i nabavlja u Republici Hrvatskoj dobra i usluge za svoje službene potrebe.
U Narodnim novinama broj 13/1996 objavljen je Naputak Ministarstva financija o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza (dalje u tekstu: Naputak). Prema Naputku, koji je na snazi, isporučitelji mogu prodavati dobra NATO-u bez obračunavanja i plaćanja poreza na promet (PDV-a) temeljem narudžbenice koja je sastavni dio Naputka, a njime je propisan detaljni postupak ostvarivanja oslobođenja.
Napominjemo da navedena narudžbenica predstavlja potvrdu iz članka 12. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 160/13) kojom je propisano oslobođenje od plaćanja poreza za oružane snage drugih država članica NATO-a ili za civilno osoblje koje ih prati, ako sadrži najmanje podatke propisane stavkom 3. članka 12. toga Pravilnika.
Poveznice na odnosne dokumente:
 

Povratak na prethodnu stranicu