16.12.2014
Obavijest poreznim obveznicima o primjeni sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj
​Ovim putem želimo podsjetiti porezne obveznike – isporučitelje dobara i usluga da je na snazi Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 7/2012).
Naime, odredbama članka 48. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13. 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj središnjoj banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj ili sporazumima o sjedištu tih organizacija, ako to ne dovodi do narušavanja načela tržišnog natjecanja.
Odredbama članka 8. i 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 160/13) propisan je postupak ostvarivanja izravnog oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina (poreza) pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u Hrvatskoj za službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Hrvatskoj.
Stoga, isporučitelj dobara ili usluga navedenim osobama isporučuje dobra ili usluge bez obračunavanja i plaćanja poreza na propisani način.
Više informacija možete naći na sljedećim poveznicama:
 

Povratak na prethodnu stranicu