ZAPOSLENJA

 

Javnim natječajem popunjavaju se slobodna radna mjesta u državnim tijelima. Obvezan je kad je to propisano zakonom i kod prijama vježbenika.

 

Internim oglasom popunjavaju se slobodna radna mjesta iz redova državnih službenika.

Oglasom se osobe primaju u državnu službu na određeno vrijeme.