Rješenja o prijmu u državnu službu Rješenje o prijmu - Oglas od 05.12.2018. (Objavljeno: 29.01.2019.)​​​​​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 23.01.2019.)​​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 21.01.2019.)​

 Rješenje o prijemu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 17.01.2019.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​​​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 31.12.2018.)​​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 28.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 27.12.2018.)

 Rješenja o prijmu - Oglas od 14.09.2018. (Objavljeno: 24.12.2018.)​

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 31.08.2018. (Objavljeno: 20.12.2018.)​

 ​Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 31.08. 2018. (Objavljeno: 18.12.2018.)​​​

 Rješenje o prijmu - Oglas od 02.08. 2018. (Objavljeno: 07.12.2018.)​​

 Rješenje o prijmu - Oglas od 20.08.2018. (Objavljeno: 03.12.2018.)​​​​​​​

 Rješenje o prijmu-Oglas na određeno vrijeme od 30.07.2018. (Objavljeno: 30.10.2018.)​

 Rješenja o prijmu (3) - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 20.06.2018.)

 Rješenja o prijmu (2) - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 18.06.2018.) 

 Odluke o izboru kandidata (2) - Oglas od 23.01.2018. (Objavljeno: 18.06.2018.) 

 Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 13.06.2018.)

 Rješenja o prijmu (2) - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 13.06.2018.)

 Rješenja o prijmu (8) - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 13.06.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 26.02.2018. (Objavljeno: 08.06.2018.) 

 Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 07.06.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 06.06.2018.)

 Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 25.05.2018.)

 Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 23.05.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 22.05.2018.)

 Rješenje o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 16.05.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 16.05.2018.) 

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 15.05.2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 11.05. 2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 08.05. 2018.)

 Rješenja o prijmu - Javni natječaj od 22.12.2017. (Objavljeno: 07.05. 2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 20.12.2017. (Objavljeno: 23.04.2018.)

 Odluke o prijmu - Oglas na neodređeno vrijeme od 23.01.2018. (Objavljeno: 19.04.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 03.01.2018. (Objavljeno: 23.03.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 02.01.2018. (Objavljeno: 02.03.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 13.11.2017. (Objavljeno: 26.01.2018.) 

  Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 13.11.2017. (Objavljeno: 26.01.2018.)

  Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 13.11.2017. (Objavljeno: 24.01.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 13.11.2017. (Objavljeno: 24.01.2018.)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 09.11.2017. (Objavljeno: 10.01.2018)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 09.11.2017. (Objavljeno: 10.01.2018)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 09.11.2017. (Objavljeno: 10.01.2018)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 09.11.2017. (Objavljeno: 10.01.2018)

 Rješenje o prijmu - Oglas na određeno vrijeme od 25.09.2017.(Objavljeno: 17.11.2017.)

 

 

 

​​