MIŠLJENJA SREDIŠNJEG UREDA - PO KATEGORIJAMA

Porez na dodanu vrijednost

Predmet oporezivanja

Pravo građenja (12.4.2018)
Opskrba plinom (08.12.2015)

Porezni obveznik

Oporezive transakcije

Nastanak porezne obveze

Mjesto oporezivanja

Mjesto oporezivanja usluga

Porezna osnovica

Porezna stopa

Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)

Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza

Ostala oslobođenja

Odbitak pretporeza

Povrat poreza

Tuzemni prijenos porezne obveze

Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav

Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija

Prijave PDV-a

Posebni postupci oporezivanja

Uvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone

Prijevoz putnika

Prijevozna sredstva

Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici

Porezna oslobođenja

OPG kao izvoznik (31.10.2016)

Ispostavljanje računa

Ostalo

Porez na dodanu vrijednost i trošarine

Posebni porezi i trošarine

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi

Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Posebni porez na motorna vozila

Porez na dohodak

Dohodak od posebnih vrsta imovine

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezne stope

Primici koji se ne smatraju dohotkom

Dividende (15.2.2005)

Primici na koje se ne plaća porez

Primici u naravi (16.11.2015)
Novčana pomoć (10.2.2006)

Oporezivi dohodak

Olakšice, oslobođenja i poticaji

Osobni odbitak

Dohodak od nesamostalnog rada

Porez na dohodak (03.11.2005)

Dohodak od samostalne djelatnosti

Dohodak od imovine i imovinskih prava

Dohodak od kapitala

Dohodak od osiguranja

Drugi dohodak

Zajednički dohodak

Porezne kartice

Dostavljanje izvješća i druge obveze

Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije

Utvrđivanje predujmova

Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava

Ostalo

Paušalno oporezivanje

Obveza isplate na račun

Porez na dobit

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porez na dobit (27.2.2006)

Olakšice, oslobođenja i poticaji

Spajanja i pripajanja poreznih obveznika

Uračunavanje inozemnog poreza

Porez po odbitku

Poslovne knjige, financijski izvještaji

Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava

Ostalo

Porez na promet nekretnina

Predmet oporezivanja

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezna oslobođenja

Nastanak porezne obveze

Naplata poreza

Povrat poreza

Ostalo

Igre na sreću i zabavne igre

Lokalni porezi

Županijski porezi

Porez na nasljedstva i darove

Porez na cestovna motorna vozila

Porez na automate za zabavne igre (primjena 01.01.2002.)

Gradski i općinski porezi

Prirez porezu na dohodak

Porez na potrošnju

Porez na kuće za odmor

Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište - ukinut 21.02.2007.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine - ukinut 21.02.2007.

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - ukinut 21.02.2007.

Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.

Porez na korištenje javnih površina

Opći porezni zakon

Temeljne odredbe

Primjena poreznih propisa

Postupak poreznih tijela

Obveza čuvanja porezne tajne

Porezno-pravni odnos

Porezno-dužnički odnos

Nadležnost

Porezni akti

Poslovne knjige i evidencije

Sudjelovanje poreznih obveznika u poreznom postupku

Porezne prijave

Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku

Utvrđivanje poreza

Porezna zastara

Plaćanje poreza i kamata

Ovršni postupak

Pravni lijek

Ostalo

Opće postupovne odredbe

Doprinosi

Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa

Osnovica za obračun doprinosa

Oslobođenja plaćanja doprinosa i mirovanje obveze

Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate

Ostalo

Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba

Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba

Sudske pristojbe (16.12.2013)
Pojmovi (31.10.2013)

OIB

Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a

Odgovor na upit (25.3.2010)

Vođenje evidencije o OIB-ovima

Ostalo

Fiskalizacija

Obveznici fiskalizacije

Izdavanje računa

Blagajnički maksimum

Dvostruko oporezivanje

Ugovor

ePorezna

Dostavljanje obrazaca

Ostalo

Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama

Druga mišljenja

Porezna tajna (21.1.2019)
Obavijest (31.7.2009)

Ostalo