MIŠLJENJA SREDIŠNJEG UREDA - KRONOLOŠKI

NAPOMENA: Mišljenja SU se temelje na odredbama zakona objavljenog u Narodnim novinama naznačenim u samom odgovoru. Ako se radi o odgovorima iz prethodnih godina potrebno je uvažavati moguće izmjene te provjeriti jesu li odredbe navedene u odgovoru i dalje na snazi. Ako je došlo do izmjena odredbi zakona i pravilnika na kojima se temelji pojedini odgovor, odgovor više nije primjenjiv u tom dijelu ili u cijelosti.