ARHIVA MIŠLJENJA SREDIŠNJEG UREDA
 

Porez na dodanu vrijednost

Predmet oporezivanja

Porezni obveznik

Nastanak porezne obveze

Mjesto oporezivanja

Porezna osnovica

Porezna stopa

Medicinske igle (24.11.2004)
EKG elektrode (21.9.2004)

Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza

Odbitak pretporeza

Povrat poreza

Obveza vođenja knjigovodstva, čuvanje dokumentacije i nadzor

Posebni postupci oporezivanja

Prijevoz putnika

Porezna oslobođenja

Ispostavljanje računa

Sadržaj računa (21.12.2010)
Izdavanje računa (21.11.2003)

Ostalo

Posebni porezi i trošarine

Porez na dohodak

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezno razdoblje

Primici koji se ne smatraju dohotkom

Primici na koje se ne plaća porez

Oporezivi dohodak

Olakšice, oslobođenja i poticaji

Osobni odbitak

Dohodak od nesamostalnog rada

Dohodak od samostalne djelatnosti

Dohodak od imovine i imovinskih prava

Dohodak od kapitala

Dohodak od osiguranja

Zajednički dohodak

Porezne kartice

Dostavljanje izvješća i druge obveze

Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije

Utvrđivanje predujmova

Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava

Ostalo

Porez na dobit

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezno razdoblje

Olakšice, oslobođenja i poticaji

Spajanja i pripajanja poreznih obveznika

Uračunavanje inozemnog poreza

Poslovne knjige, financijski izvještaji

Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava

Porez na promet nekretnina

Predmet oporezivanja

Porezni obveznik

Porezna osnovica

Porezna oslobođenja

Nastanak porezne obveze

Utvrđivanje poreza

Naplata poreza

Povrat poreza

Ostalo

Igre na sreću i zabavne igre

Opći porezni zakon

Ostalo

Mišljenja SU