Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja29.5.2013.410-19/13-01/2082.10.2013. 13:43
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica17.6.2013.410-19/13-01/2082.10.2013. 10:39
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a17.6.2013.410-19/13-01/20822.10.2013. 10:11
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a17.6.2013.410-19/13-01/20822.10.2013. 10:34
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a17.6.2013.410-19/13-01/20822.10.2013. 10:39
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja27.6.2013.410-19/13-01/24414.10.2013. 14:49
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja28.6.2013.410-19/13-01/2322.10.2013. 11:51
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija1.7.2013.410-19/13-01/17910.12.2013. 12:45
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze4.7.2013.410-19/13-01/27310.10.2013. 14:23
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa8.7.2013.410-19/13-01/18710.12.2013. 11:13
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija9.7.2013.410-01/13-01/253214.10.2013. 13:56
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevoz putnika9.7.2013.410-19/13-01/20825.11.2013. 13:44
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja11.7.2013.410-01/13-01/261510.12.2013. 13:01
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)12.7.2013.410-19/13-01/30211.10.2013. 13:26
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)15.7.2013.410-19/13-01/16310.12.2013. 13:40
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik17.7.2013.410-19/13-01/3122.10.2013. 13:25
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga17.7.2013.410-01/13-01/209910.12.2013. 13:47
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav19.7.2013.410-19/13-01/22311.12.2013. 10:29
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija22.7.2013.410-19/13-01/20814.10.2013. 9:22
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevoz putnika22.7.2013.410-19/13-01/31610.12.2013. 13:25
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav23.7.2013.410-19/13-01/3122.10.2013. 13:02
  
Porez na dodanu vrijednostUvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone24.7.2013.410-19/13-01/349 26.7.2013. 9:33
  
Porez na dodanu vrijednostUvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone25.7.2013.410-19/13-01/35230.7.2013. 8:52
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevozna sredstva26.7.2013.410-19/13-01/23231.7.2013. 12:32
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije26.7.2013.410-19/12-01/19010.12.2013. 13:06
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze29.7.2013.410-19/13-01/2711.8.2013. 17:46
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga30.7.2013.410-19/13-01/37610.12.2013. 12:32
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja31.7.2013.410-19/13-01/2518.8.2013. 9:51
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja1.8.2013.410-19/13-01/30910.12.2013. 13:13
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja13.8.2013.410-19/13-01/42310.12.2013. 13:36
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga14.8.2013.410-19/13-01/41610.12.2013. 13:43
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)3.9.2013.410-19/13-01/20817.9.2013. 15:24
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja9.9.2013.410-19/13-01/48410.12.2013. 12:35
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav13.9.2013.410-19/13-01/31218.9.2013. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa19.9.2013.410-19/13-01/43929.10.2013. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica23.9.2013.410-19/13-01/36310.12.2013. 13:29
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.9.2013.410-19/13-01/34310.12.2013. 13:16
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga30.9.2013.410-19/13-01/44911.12.2013. 10:21
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo14.10.2013.410-01/13-01/296210.12.2013. 13:53
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza14.10.2013.410-19/13-01/53311.12.2013. 10:37
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav14.10.2013.410-01/13-01/361211.12.2013. 11:26
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja18.10.2013.410-19/13-01/1426.11.2013. 14:18
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze18.10.2013.410-19/13-01/39910.12.2013. 12:59
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije21.10.2013.410-19/13-01/49310.12.2013. 11:47
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja25.10.2013.410-19/13-01/61817.12.2013. 9:53
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija28.10.2013.410-01/13-01/285111.12.2013. 13:51
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga28.11.2013.410-19/13-01/47620.12.2013. 14:57
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga2.12.2013.410-19/13-01/71511.12.2013. 13:24
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav2.12.2013.410-19/13-01/59211.12.2013. 13:46
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze2.12.2013.410-19/13-01/64813.1.2014. 12:36
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo4.12.2013.410-19/13-01/16713.1.2014. 12:43
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik6.12.2013.410-19/13-01/31217.12.2013. 10:00
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo6.12.2013.410-19/13-01/7305.2.2014. 9:38
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze11.12.2013.410-19/13-01/4054.2.2014. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik19.12.2013.410-19/13-01/31219.12.2013. 14:45
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik20.12.2013.410-19/13-01/6623.2.2014. 13:05
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)23.12.2013.410-19/13-01/2605.2.2014. 9:18
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa23.12.2013.410-19/13-01/7625.2.2014. 9:42
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici3.1.2014.410-19/13-01/66725.2.2014. 11:00
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije8.1.2014.410-19/13-01/7644.2.2014. 14:53
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze9.1.2014.410-19/13-01/6584.2.2014. 14:48
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja10.1.2014.410-19/13-01/3123.2.2014. 13:11
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja13.1.2014.410-19/13-01/3667.4.2014. 13:18
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja14.1.2014.410-19/13-01/075.2.2014. 9:09
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja22.1.2014.410-19/13-01/7723.2.2014. 13:00
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica28.1.2014.410-19/13-01/49318.2.2014. 12:42
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a30.1.2014.410-01/14-01/2676.2.2014. 13:20
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik31.1.2014.410-19/13-01/31220.2.2014. 9:26
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja3.2.2014.410-01/13-01/262820.3.2014. 10:28
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze3.2.2014.410-19/13-01/57420.3.2014. 15:20
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik3.2.2014.410-19/13-01/3548.4.2014. 14:20
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa4.2.2014.410-19/14-01/8525.2.2014. 9:49
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja5.2.2014.410-19/13-01/68120.3.2014. 10:03
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo7.2.2014.410-19/13-01/77319.3.2014. 14:02
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik7.2.2014.410-01/13-01/39120.3.2014. 14:05
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik10.2.2014.410-01/14-01/26725.2.2014. 9:58
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici10.2.2014.410-19/14-01/1225.2.2014. 11:05
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo10.2.2014.410-19/13-01/65419.3.2014. 14:13
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica12.2.2014.410-01/13-01/447019.3.2014. 14:42
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav14.2.2014.410-19/13-01/66325.2.2014. 9:41
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze14.2.2014.410-19/13-01/7127.4.2014. 12:43
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav14.2.2014.410-01/13-01/26617.4.2014. 13:04
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze21.2.2014.410-19/14-01/5028.3.2014. 12:54
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja25.2.2014.410-01/13-01/423817.4.2014. 9:31
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja28.2.2014.410-19/13-01/6983.4.2014. 12:46
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici3.3.2014.410-19/13-01/771 29.4.2014. 13:24
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja4.3.2014.410-19/14-01/228.4.2014. 15:00
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja4.3.2014.410-19/13-01/73517.4.2014. 9:58
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja7.3.2014.410-19/13-01/69817.3.2014. 9:46
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija10.3.2014.410-01/14-01/2429.4.2014. 11:14
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja12.3.2014.410-19/14-01/589.4.2014. 11:02
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica13.3.2014.410-19/13-01/5509.4.2014. 10:44
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik13.3.2014.410-19/14-01/10014.4.2014. 9:05
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav13.3.2014.410-19/14-01/21717.4.2014. 9:10
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze17.3.2014.410-01/14-01/2368.4.2014. 14:10
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze19.3.2014.410-19/13-01/71915.4.2014. 14:53
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica25.3.2014.410-01/14-01/9693.4.2014. 9:26
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik25.3.2014.410-19/14-01/15315.4.2014. 9:20
  
Porez na dodanu vrijednostUvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone26.3.2014.410-19/14-01/5617.6.2014. 10:33
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja28.3.2014.410-01/14-01/7204.4.2014. 8:34
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevoz putnika31.3.2014.410-19/14-01/2418.4.2014. 13:24
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza31.3.2014.410-19/14-01/24215.4.2014. 12:31
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa31.3.2014.410-19/14-01/18021.5.2014. 10:34
  
Porez na dodanu vrijednostNastanak porezne obveze1.4.2014.410-19/14-01/5117.4.2014. 9:25
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav1.4.2014.410-19/14-01/26417.4.2014. 9:36
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza2.4.2014.410-19/14-01/15017.4.2014. 10:03
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze3.4.2014.410-01/13-01/32495.5.2014. 9:20
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze3.4.2014.410-19/13-01/4905.5.2014. 9:24
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja3.4.2014.410-19/13-0146417.6.2014. 10:38
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija3.4.2014.410-19/13-01/34217.6.2014. 10:41
  
Porez na dodanu vrijednostPovrat poreza4.4.2014.410-19/14-01/25121.5.2014. 10:09
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a4.4.2014.410-19/13-01/43017.6.2014. 10:44
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja8.4.2014.410-01/13-01/37236.6.2014. 11:50
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevoz putnika23.4.2014.410-19/14-01/28317.6.2014. 10:29
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik12.5.2014.410-19/14-01/27023.5.2014. 15:38
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze12.5.2014.410-19/14-01/27023.5.2014. 15:45
  
Porez na dodanu vrijednostRazdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza12.5.2014.410-19/14-01/2699.6.2014. 9:23
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik12.5.2014.410-19/13-01/6019.6.2014. 9:27
  
Porez na dodanu vrijednostNastanak porezne obveze12.5.2014.410-19/14-01/969.6.2014. 9:40
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze12.5.2014.410-19/14-01/27122.7.2014. 9:14
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga12.5.2014.410-19/13-01/49026.8.2014. 8:51
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)14.5.2014.410-19/14-01/28717.6.2014. 10:49
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja15.5.2014.410-19/14-01/1974.6.2014. 14:34
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza19.5.2014.423-08/14-01/714.6.2014. 14:19
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav2.6.2014.410-19/14-01/14311.7.2014. 9:21
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo4.6.2014.410-19/14-01/21218.8.2014. 9:18
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja9.6.2014.410-19/14-01/26426.6.2014. 14:29
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga17.6.2014.410-19/14-01/29211.7.2014. 9:17
  
Porez na dodanu vrijednostRazdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza17.6.2014.410-19/14-01/1266.8.2014. 8:49
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja1.7.2014.410-19/14-01/2976.8.2014. 10:12
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze2.7.2014.410-19/14-01/16622.8.2014. 11:37
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze2.7.2014.410-01/14-01/63326.8.2014. 8:39
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije2.7.2014.410-19/14-01/4726.8.2014. 8:43
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja2.7.2014.410-19/13-01/36112.9.2014. 9:57
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja2.7.2014.410-01/13-01/311512.9.2014. 10:00
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze2.7.2014.410-19/14-01/9830.9.2014. 9:41
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja2.7.2014.410-19/13-01/34130.10.2014. 10:34
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici7.7.2014.410-19/13-01/31110.9.2014. 10:41
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja9.7.2014.410-19/14-01/2866.8.2014. 10:18
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija14.7.2014.410-19/14-01/2586.8.2014. 8:44
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja14.7.2014.410-19/13-01/4486.8.2014. 8:53
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav16.7.2014.410-19/14-01/43728.7.2014. 11:42
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja16.7.2014.410-19/14-01/2466.8.2014. 13:16
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja17.7.2014.410-19/14-01/3286.8.2014. 13:19
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja22.7.2014.410-01/14-01/14366.8.2014. 12:39
  
Porez na dodanu vrijednostUvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone23.7.2014.410-19/14-01/26615.9.2014. 11:28
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa28.7.2014.410-19/14-01/3716.8.2014. 8:35
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza29.7.2014.410-19/14-01/4616.8.2014. 8:28
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze2.9.2014.410-19/14-01/9830.9.2014. 10:35
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja12.9.2014.410-19/14-01/34516.9.2014. 9:48
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a19.9.2014.410-19/14-01/51129.9.2014. 14:54
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze29.9.2014.410-19/14-01/24130.10.2014. 7:55
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja6.10.2014.410-19/13-01/68614.11.2014. 13:54
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza6.10.2014.410-01/14-01/206126.11.2014. 10:54
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo6.10.2014.410-19/14-01/4764.12.2014. 9:52
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa6.10.2014.410-19/14-01/3894.12.2014. 10:37
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja6.11.2014.410-19/14-01/47728.11.2014. 14:38
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav6.11.2014.410-19/14-01/4844.12.2014. 9:59
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik12.11.2014.410-19/14-01/6004.12.2014. 10:34
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja18.11.2014.410-19/14-01/4884.12.2014. 10:09
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik24.11.2014.410-19/14-01/50017.12.2014. 14:21
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja5.12.2014.410-19/14-01/26524.12.2014. 11:59
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici9.12.2014. 410-19/14-01/35731.12.2014. 11:43
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo9.12.2014.410-19/14-01/4478.1.2015. 14:51
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga9.12.2014.410-19/14-01/50820.1.2015. 9:10
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza9.12.2014.410-01/14-01/263221.1.2015. 9:42
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica9.12.2014.410-01/14-01/246421.1.2015. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)11.12.2014.410-19/14-01/15620.1.2015. 9:00
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze16.12.2014.410-19/14-01/5898.1.2015. 14:42
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja19.12.2014.410-19/14-01/67312.1.2015. 9:37
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav23.12.2014.410-19/14-01/4748.1.2015. 14:38
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije23.12.2014.410-19/14-01/6528.1.2015. 14:47
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza29.12.2014.410-19/14-01/54121.1.2015. 11:13
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.12.2014.410-01/14-01/305620.1.2015. 13:52
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik30.12.2014.410-19/14-01/61527.1.2015. 12:59
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica31.12.2014.410-19/14-01/56821.1.2015. 9:46
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije31.12.2014.410-19/14-01/41027.1.2015. 13:06
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga2.1.2015.410-19/14-01/51720.1.2015. 15:20
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa5.1.2015.410-19/14-01/67520.1.2015. 14:04
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja5.1.2015.410-19/14-01/299027.1.2015. 9:47
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije7.1.2015.410-01/14-01/20544.2.2015. 12:11
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja12.1.2015.410-19/14-01/65927.1.2015. 13:23
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije12.1.2015.410-19/13-01/46616.2.2015. 13:44
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja12.1.2015.410-01/15-01/2918.2.2015. 13:41
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze12.1.2015.410-01/14-01/74719.2.2015. 10:02
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik14.1.2015.410-19/15-01/1927.1.2015. 12:28
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)14.1.2015.410-19/15-01/0328.1.2015. 8:54
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja14.1.2015.410-19/14-01/65316.2.2015. 13:42
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici15.1.2015.410-19/14-01/5993.2.2015. 10:55
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica16.1.2015.410-19/15-01/2527.1.2015. 9:27
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa16.1.2015.410-19/14-01/3133.2.2015. 10:58
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija20.1.2015.410-19/14-01/37218.2.2015. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja22.1.2015.410-01/15-01/2918.2.2015. 14:01
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja27.1.2015.410-01/15-01/2923.2.2015. 9:32
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza27.1.2015.410-01/14-01/273827.2.2015. 14:37
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza29.1.2015.410-01/14-01/303419.2.2015. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza29.1.2015.410-19/14-01/53710.3.2015. 8:49
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.1.2015.410-01/14-01/4836.3.2015. 14:03
  
Porez na dodanu vrijednostUvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone30.1.2015.410-19/14-01/22210.3.2015. 9:05
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a31.1.2015.410-19/15-01/5116.2.2015. 10:26
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica2.2.2015.410-19/14-01/63026.3.2015. 8:01
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza6.2.2015.410-19/15-01/213.3.2015. 13:23
  
Porez na dodanu vrijednostPrijave PDV-a11.2.2015.410-19/14-01/67026.2.2015. 10:17
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze11.2.2015.410-19/14-01/57226.2.2015. 10:29
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze15.2.2015.410-01/14-01/295127.2.2015. 14:21
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza18.2.2015.410-01/14-01/36656.3.2015. 10:18
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja20.2.2015.410-01/15-01/25827.2.2015. 11:42
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze20.2.2015.410-19/14-01/45314.4.2015. 14:43
  
Porez na dodanu vrijednostPrijevoz putnika10.3.2015.410-19/15-01/4630.3.2015. 9:46
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja16.3.2015.410-19/14-01/53915.4.2015. 9:31
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja2.4.2015.410-19/15-01/9921.5.2015. 9:47
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja7.4.2015.410-19/15-01/13115.5.2015. 13:48
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja17.4.2015.410-19/14-01/13820.5.2015. 14:15
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze20.4.2015.410-19/14-01/13914.5.2015. 14:52
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga28.4.2015.410-19/14-01/43615.5.2015. 13:15
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije30.4.2015.410-19/15-01/14821.5.2015. 10:20
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije4.5.2015.410-19/15-01/8226.5.2015. 14:53
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja6.5.2015.410-01/14-01/986 25.5.2015. 10:56
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica6.5.2015.410-01/14-01/282028.5.2015. 13:07
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)6.5.2015.410-19/15-01/10028.5.2015. 14:46
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga7.5.2015.410-01/13-01/209915.5.2015. 13:21
  
Porez na dodanu vrijednostOstalo7.5.2015.410-19/14-01/65615.5.2015. 13:44
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja7.5.2015.410-19/14-01/507 21.5.2015. 11:10
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja7.5.2015.410-19/14-01/680 21.5.2015. 15:06
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja7.5.2015.410-19/14-01/38025.5.2015. 15:24
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga8.5.2015.410-19/14-01/51026.5.2015. 15:02
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije8.5.2015.410-19/15-01/13729.5.2015. 9:00
  
Porez na dodanu vrijednostTuzemni prijenos porezne obveze8.5.2015.410-01/14-01/359117.6.2015. 10:26
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa11.5.2015.410-19/15-01/8825.5.2015. 14:01
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja11.5.2015.410-01/15-01/49827.5.2015. 14:26
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije11.5.2015.410-19/15-01/12929.5.2015. 9:03
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja11.5.2015.410-19/15-01/2329.5.2015. 9:06
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik11.5.2015.410-01/15-01/63329.5.2015. 9:16
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa11.5.2015.410-19/15-01/5229.5.2015. 9:18
  
Porez na dodanu vrijednostOstala oslobođenja12.5.2015.410-19/15-01/3426.5.2015. 10:29
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)12.5.2015.410-01/15-01/11603.6.2015. 7:39
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja15.5.2015.410-19/15-01/11125.5.2015. 14:40
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik15.5.2015.410-19/14-01/55812.6.2015. 10:02
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik18.5.2015.410-01/14-01/6821.6.2015. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga18.5.2015.410-01/14-01/36521.6.2015. 10:17
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza19.5.2015.410-19/15-01/1631.6.2015. 11:18
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)20.5.2015.410-19/15-01/17629.5.2015. 9:13
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica20.5.2015.410-19/14-01/63812.6.2015. 9:55
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)15.6.2015.410-01/15-01/8462.7.2015. 12:50
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa15.6.2015.410-19/15-01/5815.7.2015. 10:19
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza16.6.2015.410-01/15-01/80421.7.2015. 13:47
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)19.6.2015.410-19/14-01/33018.8.2015. 9:55
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja28.6.2015.410-01/15-01/100422.7.2015. 8:06
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.6.2015.410-20/14-01/7117.7.2015. 10:51
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica6.7.2015.410-19/14-01/48223.7.2015. 15:07
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa8.7.2015.410-19/15-01/5518.8.2015. 10:01
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)9.7.2015.410-19/15-01/3015.7.2015. 10:24
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik9.7.2015.410-19/14-01/647    23.7.2015. 8:55
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica10.7.2015.410-19/14-01/26923.7.2015. 12:17
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)13.7.2015.410-20/15-01/0721.7.2015. 8:12
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga13.7.2015.410-19/15-01/3630.7.2015. 8:10
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja13.7.2015.410-19/15-01/12230.7.2015. 8:25
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)16.7.2015.410-19/15-01/23820.7.2015. 12:37
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija20.7.2015.410-01/15-01/134914.8.2015. 9:33
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga21.7.2015.410-01/15-01/84314.8.2015. 9:39
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav24.7.2015.410-19/15-01/24829.7.2015. 14:39
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja24.7.2015.410-19/15-01/443.8.2015. 8:42
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik27.7.2015.410-19/14-01/45130.7.2015. 13:29
  
Porez na dodanu vrijednostRazdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza27.7.2015.410-19/15-01/1903.8.2015. 14:09
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa27.7.2015.410-01/15-01/48310.8.2015. 15:21
  
Porez na dodanu vrijednostIzdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija27.7.2015.410-01/15-01/48318.8.2015. 9:37
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik27.8.2015.410-01/15-01/3923.9.2015. 8:57
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik14.9.2015.410-19/15-01/19813.10.2015. 11:14
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)21.9.2015.410-19/15-01/19724.9.2015. 14:21
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)21.9.2015.410-01/15-01/250329.9.2015. 10:52
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)23.9.2015.410-19/15-01/22413.10.2015. 13:13
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)25.9.2015.410-19/15-01/18313.10.2015. 13:07
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja28.9.2015.410-01/15-01/140213.10.2015. 13:16
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik28.9.2015.410-01/15-01/153920.10.2015. 9:46
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)28.9.2015.410-19/14-01/5344.11.2015. 9:58
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza30.9.2015.410-19/15-01/30113.10.2015. 11:29
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.9.2015.410-19/14-01/67913.10.2015. 13:02
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.9.2015.410-01/15-01/191420.10.2015. 8:38
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja30.9.2015.410-01/15-01/66710.11.2015. 10:28
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga9.10.2015.410-19/15-01/28520.10.2015. 9:56
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza20.10.2015.410-19/15-01/32316.11.2015. 13:13
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja28.10.2015.410-19/15-01/34430.10.2015. 13:28
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica17.11.2015.410-19/15-01/33324.12.2015. 9:27
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)24.11.2015.410-01/15-01/211330.12.2015. 10:21
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja25.11.2015.410-20/15-01/6930.12.2015. 10:27
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza30.11.2015.410-19/15-01/31528.12.2015. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja8.12.2015.410-19/15-01/26318.12.2015. 13:19
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja8.12.2015.410-19/15-01/27723.12.2015. 9:34
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije8.12.2015.410-01/15-01/321928.12.2015. 10:07
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja14.12.2015.410-01/15-01/283231.12.2015. 9:42
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja14.12.2015.410-19/15-01/36631.12.2015. 9:45
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik18.12.2015.410-19/15-01/41512.1.2016. 13:07
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)21.12.2015.410-19/15-01/35711.1.2016. 9:15
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja28.12.2015.410-01/15-01/33925.1.2016. 15:13
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa11.1.2016.410-01/15-01/127013.4.2016. 12:41
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza15.1.2016.410-19/15-01/1849.2.2016. 14:48
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja19.1.2016.410-19/15-01/39125.1.2016. 11:48
  
Porez na dodanu vrijednostNastanak porezne obveze21.1.2016.410-01/15-01/33889.2.2016. 14:52
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja21.1.2016.410-19/15-01/39522.2.2016. 15:36
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica22.1.2016.410-19/15-01/3349.2.2016. 9:19
  
Porez na dodanu vrijednostPovrat poreza22.1.2016.410-19/16-01/1722.2.2016. 14:48
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja27.1.2016.410-19/15-01/3378.2.2016. 10:25
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici1.2.2016.410-01/15-01/230825.2.2016. 9:13
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja2.2.2016.410-01/16-01/2449.2.2016. 14:19
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)26.2.2016.410-19/16-01/243.3.2016. 13:26
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza26.2.2016.410-01/16-01/1883.3.2016. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica26.2.2016.410-19/16-01/3415.3.2016. 12:30
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja29.2.2016.410-19/15-01/1344.3.2016. 13:16
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica29.2.2016.410-19/16-01/3115.3.2016. 11:05
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja29.2.2016.410-19/16-01/3515.3.2016. 12:58
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja2.3.2016.410-01/16-01/5022.3.2016. 9:05
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa4.3.2016.410-19/15-01/8815.3.2016. 13:07
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik7.3.2016.410-19/16-01/3922.3.2016. 9:00
  
Porez na dodanu vrijednostRazdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza17.3.2016.410-19/16-01/6522.3.2016. 15:18
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici31.3.2016.410-19/15-01/34111.4.2016. 13:02
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici5.4.2016.410-19/15-01/12627.4.2016. 14:35
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)6.4.2016.410-19/13-01/15227.4.2016. 14:41
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja7.4.2016.410-01/15-01/257122.4.2016. 13:07
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav12.4.2016.410-19/15-01/2533.5.2016. 10:20
  
Porez na dodanu vrijednostPovrat poreza22.4.2016.410-01/16-01/996.5.2016. 9:28
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga3.5.2016.410-19/16-01/1006.5.2016. 13:30
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav3.5.2016.410-19/15-01/34216.5.2016. 9:25
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga3.5.2016.410-01/15-01/254216.5.2016. 9:28
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga3.5.2016.410-19/16-01/10019.5.2016. 13:58
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa9.5.2016.410-19/15-01/8819.5.2016. 8:40
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga10.5.2016.410-19/15-01/32619.5.2016. 14:39
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja12.5.2016.410-19/16-01/8619.5.2016. 14:01
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga12.5.2016.410-19/16-01/1424.5.2016. 13:51
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav5.7.2016.410-19/16-02/0622.8.2016. 12:33
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja7.7.2016.410-19/15-01/42025.7.2016. 10:04
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa7.7.2016.410-19/16-02/161.8.2016. 11:11
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga8.7.2016.410-19/16-01/411.8.2016. 11:06
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja12.7.2016.410-01/16-01/105625.7.2016. 9:57
  
Porez na dodanu vrijednostRegistriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav21.7.2016.410-01/16-01/11675.9.2016. 11:29
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga30.8.2016.410-19/16-01/11714.9.2016. 10:19
  
Porez na dodanu vrijednostPosebni postupci oporezivanja5.9.2016.410-19/16-01/16414.9.2016. 10:25
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga5.9.2016.410-19/16-01/14414.9.2016. 10:35
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga5.9.2016.410-19/16-02/4014.9.2016. 12:50
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja5.9.2016.410-01/16-01/154415.9.2016. 9:45
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja5.9.2016.910-01/16-01/22015.9.2016. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza5.9.2016.410-01/16-01/175221.9.2016. 10:46
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja24.10.2016.410-19/16-02/5911.11.2016. 13:35
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja26.10.2016.410-19/16-02/10211.11.2016. 13:41
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja31.10.2016.410-01/16-01/202911.11.2016. 13:46
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije31.10.2016.410-19/16-02/8524.11.2016. 12:50
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja14.11.2016.410-19/16-01/0325.11.2016. 15:11
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja17.11.2016.410-19/16-01/16519.12.2016. 9:50
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza9.12.2016.410-01/16-01/154312.1.2017. 9:43
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica21.12.2016.410-19/16-02/1354.1.2017. 8:53
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa27.12.2016.410-19/16-02/1834.1.2017. 9:01
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa12.1.2017.410-01/17-01/1319.1.2017. 13:49
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)12.1.2017.410-19/16-02/15524.1.2017. 15:01
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa12.1.2017.410-19/16-02/18426.1.2017. 12:48
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja16.1.2017.410-19/16-02/12725.1.2017. 11:25
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica16.1.2017.410-19/16-02/1743.2.2017. 14:37
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)19.1.2017.410-01/16-01/27093.2.2017. 14:31
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)30.1.2017.410-19/16-02/1557.2.2017. 15:17
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)2.2.2017.410-19/16-02/18610.2.2017. 10:31
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja2.2.2017.410-19/16-02/1882.5.2017. 14:01
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja3.2.2017.410-01/16-02/1899.2.2017. 13:50
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa3.2.2017.410-19/17-02/2124.2.2017. 10:22
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza6.2.2017.410-19/17-02/3824.2.2017. 10:32
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa16.3.2017.410-19/17-02/2530.3.2017. 14:02
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici17.3.2017.410-19/16-02/2016.4.2017. 11:56
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa17.3.2017.410-19/17-02/246.4.2017. 12:03
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa6.4.2017.410-19/15-01/8824.4.2017. 9:10
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa10.4.2017.410-19/17-02/3220.4.2017. 14:18
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga9.5.2017.910-01/17-01/11212.5.2017. 14:27
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica9.5.2017.410-19/17-02/14518.5.2017. 9:26
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja22.5.2017.410-01/17-01/10605.6.2017. 13:16
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza6.6.2017.410-19/17-02/19011.7.2017. 13:45
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga10.7.2017.410-19/17-02/18721.7.2017. 8:29
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa17.7.2017.410-19/17-02/19321.7.2017. 15:21
  
Porez na dodanu vrijednostMjesto oporezivanja usluga21.7.2017.410-19/17-02/17427.7.2017. 11:20
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja21.8.2017.410-19/17-02/19829.8.2017. 14:25
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)28.8.2017.410-19/17-01/065.9.2017. 11:13
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)28.8.2017.410-19/17-02/2105.9.2017. 11:15
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja30.8.2017.410-19/17-01/096.9.2017. 14:24
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica30.8.2017.410-19/17-02/236 8.9.2017. 11:13
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa31.8.2017.410-19/17-02/1786.9.2017. 15:10
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa22.9.2017.410-19/17-02/2126.10.2017. 10:07
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa13.11.2017.410-19/17-02/26929.11.2017. 13:31
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna osnovica27.11.2017.410-01/17-01/4517.12.2017. 12:59
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik30.11.2017.410-19/17-02/29422.12.2017. 10:06
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja1.12.2017.410-19/16-01/777.12.2017. 12:55
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici4.12.2017.410-19/16-02/1198.1.2018. 13:23
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa27.12.2017.410-19/17-02/2675.1.2018. 12:44
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik8.1.2018.410-19/17-02/27131.1.2018. 14:33
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja12.2.2018.410-01/18-01/10014.2.2018. 13:58
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza21.2.2018.410-19/18-02/566.3.2018. 10:47
  
Porez na dodanu vrijednostOslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)22.2.2018.410-19/17-02/2966.3.2018. 10:29
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja23.2.2018.410-19/17-02/25020.3.2018. 14:37
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije23.3.2018.410-19/18-02/8212.4.2018. 8:19
  
Porez na dodanu vrijednostOdbitak pretporeza27.3.2018.410-10/18-01/013.4.2018. 9:24
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja12.4.2018.410-01/18-01/1349.5.2018. 8:45
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa7.5.2018.410-19/17-02/3458.5.2018. 15:07
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja18.5.2018.410-19/17-01/0330.5.2018. 13:49
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja18.12.2018.410-19/17-02/31428.12.2018. 10:47
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna oslobođenja19.12.2018.410-19/18-02/23628.12.2018. 11:34
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa19.12.2018.410-19/18-02/3043.1.2019. 14:33
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa19.12.2018.410-19/18-02/2993.1.2019. 15:04
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa31.12.2018.410-19/18-02/30721.1.2019. 10:55
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa3.1.2019.410-19/18-02/25714.2.2019. 15:58
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa8.1.2019.410-19/18-02/2976.2.2019. 9:12
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa9.1.2019.410-19/18-02/3036.2.2019. 9:23
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici11.1.2019.410-19/19-02/714.2.2019. 15:55
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja17.1.2019.410-19/19-02/814.2.2019. 15:46
  
Porez na dodanu vrijednostPredmet oporezivanja21.1.2019.410-19/19-02/314.2.2019. 15:50
  
Porez na dodanu vrijednostIspostavljanje računa21.1.2019.410-19/19-02/1414.2.2019. 16:01
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa22.1.2019.410-19/19-02/528.2.2019. 10:13
  
Porez na dodanu vrijednostRazdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza7.2.2019.410-19/19-02/2528.2.2019. 10:04
  
Porez na dodanu vrijednostOporezive transakcije8.2.2019.410-19/18-02/31922.2.2019. 9:55
  
Porez na dodanu vrijednostObveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici22.2.2019.410-19/19-02/1928.2.2019. 10:17
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa25.2.2019.410-19/19-02/418.3.2019. 10:58
  
Porez na dodanu vrijednostPorezni obveznik4.3.2019.410-19/18-02/27421.3.2019. 15:10
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa27.3.2019.410-19/19-02/572.4.2019. 14:56
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa27.3.2019.410-19/19-02/562.4.2019. 15:02
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa12.4.2019.410-19/19-02/4629.4.2019. 13:41
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa20.5.2019.410-19/19-02/9323.5.2019. 14:06
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa7.6.2019.410-19/19-02/10819.8.2019. 15:10
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa31.7.2019.410-19/19-02/2442.8.2019. 13:58
  
Porez na dodanu vrijednostPorezna stopa12.8.2019.410-19/19-02/10616.8.2019. 8:49
  
Porez na dodanu vrijednost i trošarineOslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarina15.9.2014.410-19/14-01/51322.9.2014. 9:30
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila17.7.2013.410-01/13-01/255111.12.2013. 13:02
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila12.8.2013.410-01/13-01/285211.12.2013. 12:43
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila7.2.2014.410-01/13-01/428525.2.2014. 10:04
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila20.2.2014.410-01/13-01/28523.2.2014. 13:43
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila2.4.2014.410-01/14-01/48517.4.2014. 9:53
  
Posebni porezi i trošarineOsobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi13.6.2014.410-01/14-01/18826.8.2014. 13:13
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila29.12.2014.410-01 /14-01 /278420.1.2015. 10:06
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila18.5.2015.410-01/15-01/788.6.2015. 12:42
  
Posebni porezi i trošarinePosebni porez na motorna vozila25.1.2016.410-01/15-01/25225.2.2016. 14:13
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom13.1.2011.410-01/10-01/133111.12.2013. 10:55
  
Porez na dohodakOsobni odbitak14.1.2011.410-01/10-01/256411.12.2013. 14:07
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada20.1.2011.410-01/10-01/240611.12.2013. 11:48
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada4.2.2011.410-01/11-01/27111.12.2013. 11:50
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada15.2.2011.410-01/10-01/240811.12.2013. 14:13
  
Porez na dohodakPorezni obveznik21.2.2011.410-01/11-01/14711.12.2013. 10:25
  
Porez na dohodakOsobni odbitak2.3.2011.410-01/11-01/46311.12.2013. 14:09
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava28.3.2011.410-01/11-01/61911.12.2013. 14:57
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada27.4.2011.410-01/11-01/193811.12.2013. 11:52
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom14.6.2011.410-01/11-01/116411.12.2013. 10:57
  
Porez na dohodakPorezni obveznik15.7.2011.410-01/11-01/42411.12.2013. 10:35
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava27.7.2011.410-01/11-01/176112.12.2013. 8:46
  
Porez na dohodakPorezni obveznik16.8.2011.410-01/11-01/28111.12.2013. 10:38
  
Porez na dohodakDrugi dohodak26.8.2011.410-01/11-01/139511.12.2013. 13:11
  
Porez na dohodakPorezni obveznik29.8.2011.410-01/11-01/133511.12.2013. 10:41
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom29.8.2011.410-01/11-01/183411.12.2013. 10:59
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada7.10.2011.410-01/11-01/220211.12.2013. 10:54
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom17.10.2011.550-01/10-01/811.12.2013. 11:02
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada15.11.2011.410-01/11-01/198711.12.2013. 11:01
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava12.12.2011.410-01/11-01/154912.12.2013. 10:08
  
Porez na dohodakDohodak od samostalne djelatnosti2.1.2012.410-01/11-01/243111.12.2013. 12:46
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava2.1.2012.410-01/11-01/262312.12.2013. 10:17
  
Porez na dohodakPaušalno oporezivanje2.1.2012.410-01/11-01/262612.12.2013. 11:36
  
Porez na dohodakDohodak od imovine i imovinskih prava30.1.2012.410-20/10-01/5011.12.2013. 12:59
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom20.3.2012.410-01/12-01/61111.12.2013. 11:04
  
Porez na dohodakDohodak od kapitala20.3.2012.410-01/12-01/52011.12.2013. 13:02
  
Porez na dohodakOporezivi dohodak18.4.2012.410-01/12-01/33411.12.2013. 11:41
  
Porez na dohodakOporezivi dohodak25.4.2012.410-01/12-01/86211.12.2013. 11:43
  
Porez na dohodakPorezni obveznik4.7.2012.410-01/12-01/101411.12.2013. 10:52
  
Porez na dohodakDohodak od samostalne djelatnosti13.8.2012.410-01/12-01/187011.12.2013. 12:50
  
Porez na dohodakOporezivi dohodak20.8.2012.410-01/12-01/197011.12.2013. 11:45
  
Porez na dohodakPrimici na koje se ne plaća porez27.8.2012.410-01/11-01/257811.12.2013. 11:07
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada5.9.2012.410-01/12-01/198311.12.2013. 11:07
  
Porez na dohodakDrugi dohodak11.9.2012.410-01/12-01/241711.12.2013. 14:01
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom17.9.2012.410-01/12-01/236711.12.2013. 11:10
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada12.11.2012.410-01/12-01/296611.12.2013. 11:15
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom16.11.2012.410-01/12-01/245111.12.2013. 11:14
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada13.12.2012.Klasa: 410-01/12-01/11.12.2013. 11:45
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava28.12.2012.410-01/12-01/351230.12.2013. 11:13
  
Porez na dohodakDohodak od kapitala3.1.2013.410-01/13-01/4311.12.2013. 13:05
  
Porez na dohodakDohodak od imovine i imovinskih prava10.1.2013.410-01/12-01/351711.12.2013. 12:52
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada22.1.2013.410-01/13-01/3511.12.2013. 11:49
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom7.2.2013.410-01/11-01/219711.12.2013. 11:16
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada26.2.2013.410-01/13-01/83811.12.2013. 12:35
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada12.3.2013.410-01/13-01/92011.12.2013. 12:37
  
Porez na dohodakObveza isplate na račun19.9.2013.410-01/13-01/291312.12.2013. 10:59
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava31.12.2013.410-01/13-01/441420.1.2014. 8:00
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada19.2.2014.410-01/14-01/48424.2.2014. 8:37
  
Porez na dohodakOsobni odbitak26.2.2014.410-01/14-01/14819.3.2014. 9:58
  
Porez na dohodakDostavljanje izvješća i druge obveze31.3.2014.410-01/14-01/5023.4.2014. 8:47
  
Porez na dohodakUtvrđivanje predujmova14.4.2014.410-01/14-01/83917.4.2014. 10:46
  
Porez na dohodakPorezni obveznik14.4.2014.410-01/14-01/6699.6.2014. 14:08
  
Porez na dohodakDohodak od samostalne djelatnosti14.4.2014.410-01/14-01/8859.6.2014. 14:17
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom22.5.2014.410-01/14-01/131923.5.2014. 12:38
  
Porez na dohodakOlakšice, oslobođenja i poticaji17.6.2014.410-01/14-01/13358.7.2014. 10:33
  
Porez na dohodakOporezivi dohodak30.6.2014.410-01/13-01/37911.8.2014. 11:55
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava11.8.2014.410-01/13-01/259519.8.2014. 9:06
  
Porez na dohodakDostavljanje izvješća i druge obveze10.10.2014.410-01/14-01/232428.10.2014. 10:19
  
Porez na dohodakDrugi dohodak20.11.2014.410-01/14-01/10652.12.2014. 11:29
  
Porez na dohodakDohodak od posebnih vrsta imovine31.12.2014.410-01/14-01/37482.1.2015. 14:54
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava10.1.2015.410-01/15-01/11410.2.2015. 8:10
  
Porez na dohodakOsobni odbitak19.1.2015.410-01/15-01/11926.2.2015. 10:40
  
Porez na dohodakPrimici koji se ne smatraju dohotkom30.1.2015.410-01/14-01/454.2.2015. 9:33
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada9.3.2015.410-01/14-01/370411.3.2015. 14:37
  
Porez na dohodakPrimici na koje se ne plaća porez18.3.2015.410-01/15-01/87427.3.2015. 9:50
  
Porez na dohodakDohodak od kapitala19.3.2015.423-01/13-01/8571.4.2015. 12:49
  
Porez na dohodakPrimici na koje se ne plaća porez14.4.2015.410-01/15-01/82822.4.2015. 11:14
  
Porez na dohodakOsobni odbitak28.4.2015.410-01/14-01/242813.5.2015. 15:25
  
Porez na dohodakOsobni odbitak13.5.2015.410-01/14-01/33838.6.2015. 9:06
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada26.5.2015.410-01/14-01/98728.5.2015. 8:50
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada11.6.2015.410-01/14-01/302717.7.2015. 11:14
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada20.7.2015.410-01/15-01/20153.8.2015. 8:39
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada17.9.2015.410-01/15-01/24405.10.2015. 14:19
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava23.9.2015.410-01/15-01/25195.10.2015. 13:31
  
Porez na dohodakOlakšice, oslobođenja i poticaji30.9.2015.910-01/15-01/32113.10.2015. 8:39
  
Porez na dohodakOstalo12.10.2015.410-01/13-01/379219.10.2015. 13:39
  
Porez na dohodakDohodak od nesamostalnog rada23.10.2015.410-01/15-01/209117.11.2015. 13:04
  
Porez na dohodakPrimici na koje se ne plaća porez16.11.2015.410-01/15-01/299423.11.2015. 10:23
  
Porez na dohodakDohodak od imovine i imovinskih prava8.12.2015.410-01/15-01/111326.10.2016. 9:30
  
Porez na dohodakUtvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava14.12.2015.410-01/15-01/325629.12.2015. 12:50
  
Porez na dohodak