Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/22-02/127
Urudžbeni broj:513-07-21-01-22-2
Zagreb, 31.05.2022
Oporezivanje sniženom stopom PDV-a ukapljenog naftnog plina

Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da je stanovnik otoka Cresa te da kao energent za kuhanje, grijanje i toplu vodu u svom kućanstvu koristi ukapljeni naftni plin jer na tom području ne postoji mogućnost priključka na prirodni plin. S tim u vezi postavljeno je pitanje o oporezivanju sniženom stopom PDV-a ukapljenog naftnog plina.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121 /19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke.
S tim u vezi, odredbama članka 47. stavka 2. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu
vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1 /17, 41 /17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja.
Iznimno od navedenog, odredbama članka 38. stavka 4. Zakona o PDV-u propisano je da
se na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.
Slijedom navedenog, primjena snižene stope PDV-a propisana je za isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina.
Obzirom da ukapljeni naftni plin nije prirodni plin isti se oporezuje PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na prethodnu stranicu