Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/21-01/1183
Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-2
Zagreb, 02.06.2021
Dopuna podataka na QR kodu - fiskalizacija

Zaprimili smo upit poreznog obveznika 'A' d.o.o. o tome može li se obvezni QR kod na fiskaliziranom računu nadopuniti s dodatnim parametrom koji bi označavao točno prodajno mjesto, blagajnu i blagajnika.

 

U nastavku dostavljamo odgovor.

 

            Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza iskazivanja QR koda na računu koji se naplaćuje sredstvima koja se smatraju prometom gotovine sukladno Zakonu, dok su Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/14, 70/20, 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) u poglavlju VI.a propisane odredbe koje se odnose na sadržaj QR koda kao i na način generiranja QR koda.

 

Sukladno članku 16. Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa prema članku 15. Zakona, izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja i to prilagođenih za provedbu fiskalizacije pri čemu izdani račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati podatke propisane člankom 9. Zakona, među ostalim, i QR kod.

 

Sukladno članku 18.a Pravilnika propisano je da je QR kod dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka. QR kod stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa prema članku 9. Zakona.

 

Sukladno članku 18.b Pravilnika propisano je da QR kod minimalno sadrži zapis sljedećih podataka:

 

1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa

2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije

3. datum i vrijeme izdavanja računa

4. ukupni iznos računa.

 

Navedeni podaci QR koda odvojeni su dodatnim separatorima.

 

Člankom 18.c Pravilnika propisano je da se pri određivanju QR koda koristi QR kod model 1 ili model 2 najmanje moguće inačice. QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod mora imati minimalno »L« (ECC level) razinu korekciju greške. QR kod određen na ovaj način mora biti usklađen sa standardom ISO/IEC 15415. QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.

 

Vezano za nadopunu QR koda na fiskaliziranom računu s dodatnim parametrom koji bi označavao točno prodajno mjesto, blagajnu i blagajnika, ovim putem napominjemo kako je Pravilnikom u članku 18. b propisan minimalni sadržaj zapisa podataka QR koda pri čemu nema zapreke da isti sadržava dodatne podatke iz upita uz uvjet da su zadovoljene prethodno navedene odredbe Zakona i Pravilnika koje se odnose na QR kod.


Povratak na prethodnu stranicu