Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/20-02/249
Urudžbeni broj:513-07-21-01/21-3
Zagreb, 26.03.2021
Učenje na daljinu odnosno elektronički obavljene usluge
​​Kako ne bi došlo do pogrešne primjene, odgovor KLASA: 410-19/20-02/249, URBROJ: 513-07-21-01/20-2​ od 22. prosinca 2020. godine o određivanju smatraju li se pojedine usluge učenjem na daljinu odnosno elektronički obavljenim uslugama dopunjavamo odredbama Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011. 

Člankom 7. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011, među ostalim, je propisano da se elektronički obavljenim uslugama ne smatraju usluge podučavanja, kada predavač dostavlja sadržaj tečaja putem interneta ili elektroničke mreže kao i usluge podučavanja koje obuhvaćaju samo tečajeve korespondencije, kao što su tečajevi putem pošte. 

Stoga je prilikom određivanja smatraju li se pojedine usluge učenjem na daljinu odnosno elektronički obavljenim uslugama potrebno uzeti u obzir i odredbe članka 7. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011.Povratak na prethodnu stranicu