Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:461-01/20-01/263
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 05.10.2020
Fiskalizacija - automati za dječiju igru
​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika A tome podliježu li  fiskalizaciji automati za dječju igru ili se isti smatraju automatima za zabavu.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/17, 70/20; dalje u tekstu Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine. 

             Sukladno članku 20.a Zakona propisano je da, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sukladno članku 20.b Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a Zakona, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Dakle, sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je:
fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Poreznoj upravi,
dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i
omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Nadalje, sukladno članku 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika propisano je što se smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje kako slijedi:

1. Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji. 
2. Iznimno od prethodno navedenog, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se  obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj. 

Sukladno članku 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika propisano je što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje kako slijedi:
1. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.
2. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. Zakona, među ostalim, i za ostvarene promete u djelatnostima priređivanje lutrijskih igara, igara klađenja, igara u kasinima i na automatima za igre na sreću i zabavu te zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, a što će biti u primjeni od 1. siječnja 2021. godine.

Sukladno članku 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16, 101/17) propisano je da se automatima za zabavne igre smatraju automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon s pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima. Sukladno članku 16. istog Zakona propisano je da su predmet oporezivanja automati za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima. Automati za zabavne igre razvrstavaju se u dvije skupine: 
1. automati skupine A (videoigre, simulatori i drugi elektronički automati za zabavu na kojima igrač ne ostvaruje dobitak)
2. automati skupine B (fliper, bilijar, hokej, stolni nogomet, pikado i drugi mehanički automati).

Za svaki prijavljeni automat za zabavne igre, a nakon dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta i izvršene uplate poreza na automate za zabavne igre, porezni obveznik od nadležnog poreznog tijela dobiva evidencijsku markicu za označavanje automata koja vrijedi samo za mjesec u kojem je izvršena prijava i plaćen porez na automate. U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima. Iz prethodno navedenog proizlazi da se automati za dječju igru ne smatraju automatima za zabavne igre jer u sebi ne sadrže elemente igre, već se smatraju automatima iz usluge.

Nastavno na navedeno, automati za dječju igru iz upita smatraju se samoposlužnim uređajima putem kojih se provodi postupak fiskalizacije prodaje ako se prodaja robe ili usluge obavlja na način propisan člankom 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika. U tom slučaju obveznik fiskalizacije obvezan je  provoditi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja primjenjujući odredbe Zakona i Pravilnika.Povratak na prethodnu stranicu