Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/20-01/853
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 23.04.2020
Prijava skraćenog radnog vremena
​Zaprimili smo vaš upit o tome kako je temeljem Odluke Kriznog stožera Republike Hrvatske, s obzirom na posebne okolnosti, skraćeno radno vrijeme te je sada radno vrijeme ljekarni s pacijentima od 8:00 do 17:00 sati. Postavlja se pitanje mogu li ljekarne fiskalizirati račune do 20:00 sati odnosno u okviru ugovorenog radnog vremena s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) te jesu li ljekarne dužne obavijestiti Poreznu upravu o skraćivanju radnog vremena s pacijentima, s obzirom da nije došlo do izmjena ugovora s HZZO-om.

Na zaprimljeni upit dostavljamo odgovor.

Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19) propisano je da je obveznik fiskalizacije dužan dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima. S obzirom na posebne okolnosti, na stranicama Porezne uprave objavljena je obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena pri čemu se, u predmetnom slučaju, promjena radnog vremena i radnih dana prijavljuje Poreznoj upravi u skladu s preporukama nadležnih službi, odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba (http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2870&List=Vijesti).

 Kako se navodi u predmetnom upitu, radno vrijeme ljekarni propisano je Pravilnikom o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih usluga i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj 106/19) i ugovoreno s HZZO-om. Sukladno navedenom, u dijelu upita koji se odnosi na prijavu skraćenog radnog vremena ljekarni, a sukladno Odluci Kriznog stožera Republike Hrvatske smatramo kako promjenu podatka o skraćenom radnom vremenenu nije potrebno prijaviti Poreznoj upravi iz razloga što se navedeno skraćeno radno vrijeme ljekarni odnosi na dio poslovanja s pacijentima, dok ostale poslove ljekarne obavljaju u propisanom radnom vremenu sukladno navedenom Pravilniku.

Nadalje, na dio upita koji se odnosi na mogućnost izdavanja fiskaliziranih računa do 20:00 sati odgovaramo kako je izdavanje računa propisano Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20) kao i posebnim propisima, prema kojima je izdavanje računa obavezno za svaku obavljenu isporuku dobara te za svaku izvršenu uslugu. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje: Zakon) ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak provedbe fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji su plaćeni sredstvima koja se prema Zakonu, smatraju prometom gotovine. Dakle, u smislu odredbi Zakona, obveznik fiskalizacije dužan je izdati račun za svaku isporuku dobara ili izvršenu uslugu za koju postoji obveza izdavanja računa i takav račun fiskalizirati ako se naplaćuje gotovinskim sredstvima. 

Ovim putem napominjemo kako obveznik fiskalizacije koji izdaje fiskalizirani račun taj račun u pravilu izdaje istovremeno s prodajom dobara ili izvršenim uslugama kupcima te je u skladu s navedenim potrebno postupiti u predmetnom slučaju.Povratak na prethodnu stranicu