Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/20-02/108
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 10.04.2020
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja

Udruga „A“ obratila se zamolbom za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri nabavi medicinskih uređaja koje će donirati bolnici „B“. U upitu navode da je potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. oštetio prostor bolnice „B“. Nadalje navode da su u sklopu akcije „C“ dogovorili nabavu medicinskih uređaja.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbama članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

Donacija novčanih sredstava bez protučinidbe koje fizičke i pravne osobe izravno doniraju na žiro račun na koji se novčana pomoć prikuplja ne podliježu plaćanju PDV-a u smislu odredbi Zakona o PDV-u, međutim isporuke dobara i usluga koje kupci plaćaju iz tako primljenih novčanih sredstava nisu oslobođene plaćanja PDV-a. 

U konkretnom slučaju isporučitelj predmetnih medicinskih uređaja obvezan je pri isporuci istih u računu obračunati i iskazati PDV. Kupac navedenih medicinskih uređaja koji su namijenjeni doniranju bolnici „B“ nije oslobođen plaćanja PDV-a koji je isporučitelj obračunao i iskazao u računu.

Povratak na prethodnu stranicu