Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/20-02/32
Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2
Zagreb, 03.02.2020
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit primjenjuje li trgovačko društvo od 1. siječnja 2020. oslobođenja od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim, a nisu čista estetika, nego imaju i medicinsku svrhu kao primjerice:
- izbjeljivanje zubi koje trebaju stručno izvoditi isključivo doktori,
- tretmani medicinskim botoxom kod „gummy smilea“ gdje se spušta usna da ne dolazi do upala zubnog mesa koje je previše izloženo tj. u svrhu liječenja,
- tretman botoxom u svrhu prevencije starenja i zatezanja bora koji je u svrhu estetike, ali je medicinski tretman kojeg izvodi liječnik te ponekad utječe na psihičko stanje pacijenta,
- apliciranje hijaluronskog filera u svrhu medicinske nadoknade izgubljenog mekog i tvrdog tkiva,
- apliciranje hijaluronskog filera u svrhu popunjavanja usana i bora što se može smatrati estetikom, ali je medicinska usluga koja psihički utječe na stanje pacijenta.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20, dalje u tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Sukladno odredbama članka 50. stavka 3. Pravilnika o PDV-u uslugama bolničke i medicinske njege ne smatraju se usluge koje nisu povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom te usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite.

Prema tome, ako su usluge estetskih zahvata koje obavlja trgovačko društvo u vezi s liječenjem bolesti i zaštitom zdravlja, tada se od 1. siječnja 2020. navedene odredbe Zakona i Pravilnika o PDV-u o oslobođenju od plaćanja PDV-a mogu primijeniti. Ako usluge estetskih zahvata nisu u vezi s liječenjem bolesti i zaštitom zdravlja, već su rezultat želja pacijenata da promijene ili poboljšaju svoj fizički izgled tada se oporezuju PDV-om. 

Navedeno je u skladu s presudom Suda Europske unije u slučaju C-91/12 Skatteverket - PFC Clinic AB od 21. ožujka 2013. U zaključku navedene presude Sud Europske unije prema neslužbenom prijevodu, između ostalog, navodi da se članak 132(1)(b) i (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ mora tumačiti u smislu da isporuke usluga kao što su one o kojima se radi u glavnim postupcima, koje se sastoje od plastičnih operacija i drugih kozmetičkih tretmana (PFC je obavljao postupke kao što je povećanje i smanjenje grudi, podizanje grudi, abdominalna plastika, liposukcija, podizanje kože lica, podizanje obrva, očiju, operacije uha i nosa i ostale plastične operacije. To je trgovačko društvo također nudilo tretmane kao što su trajno uklanjanje dlaka i pomlađivanje kože pulsnim svjetlom, anti-celulitne tretmane te injekcije botoxa i restalyna. Prema uputi, svrha provedenih intervencija je, u određenim slučajevima, liječenje pacijenata koji, kao posljedicu bolesti, ozljede ili prirođenog fizičkog oštećenja trebaju plastičnu operaciju. U drugim slučajevima, izvedene intervencije više su rezultat isključivo želja pacijenata da promijene ili poboljšaju svoj fizički izgled.), spadaju pod koncepte „medicinske skrbi“ i „pružanja medicinske skrbi“ prema smislu članka 132(1)(b) i (c) ako su te usluge namijenjene za dijagnosticiranje, liječenje ili izlječenje bolesti ili zdravstvenih tegoba ili za zaštitu, održavanje ili vraćanje ljudskog zdravlja.Povratak na prethodnu stranicu