Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/20-02/30
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 03.02.2020
Snižena stopa PDV-a od 13%
​Navedenim dopisom dostavili ste upit o tome koju stopu PDV-a treba primijeniti ugostiteljski objekt na uslugu pripremanja i usluživanja jela i slastica, te bezalkoholnih pića, toplih i hladnih napitaka kao i alkoholnih pića u slučaju kada s primateljem usluge cijenu usluge (u koju su uključena jela, slastice, napitci i pića bez ograničenja) dogovara unaprijed u fiksnom iznosu po sudioniku prigodnog ručka ili večere. 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično. 

U skladu s navedenim PDV po stopi od 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta. 

Stoga, porezni obveznik koji dogovara fiksnu cijenu usluge u koju su uključena jela, slastice, napitci i pića bez ograničenja, za primjenu snižene stope PDV-a od 13% mora izdvojiti jela i slastice od pića i napitaka, obzirom da se PDV po stopi od 25% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje te isporuku pripremljenih bezalkoholnih pića, toplih i hladnih napitaka kao i alkoholnih pića.Povratak na prethodnu stranicu