Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/19-02/106
Urudžbeni broj:513-07-21-01-19-4
Zagreb, 12.08.2019
Visina stope PDV-a
​Porezni obveznik obratio se upitom radi davanja mišljenja o visini stope poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) od 1. siječnja 2019. godine na niže navedene proizvode:
 
17)  laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204;
19)  suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206;
20)  ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207. (gorušica,  bundeva rogač i mak?).
 
S tim u vezi porezni obveznik postavio je pitanje može li se sjeme gorušice koje se koristi za proizvodnju senfa, a uvozi se iz Kanade, tarifni broj 1207509000, oporezivati po sniženoj stopi PDV-a 13% ili je potrebno postupiti po carinskoj tarifi koja osim naziva za tarifnu oznaku mora odrediti i namjenu proizvoda. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 38. stavkom 3. točkom j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, dalje: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o porezu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, dalje: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se PDV po stopi 13% plaća na sadnice i sjemenje. Sjemenjem se u smislu spomenute točke članka 38. stavka 3. Zakona o PDV-u, između ostalog, smatra laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204, suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206 i ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207.       
 
Sukladno tumačenju Carinske uprave koja je nadležna za razvrstavanje proizvoda u KN oznake, prema Kombiniranoj nomenklaturi sjeme gorušice i maka razvrstava se u KN oznaku 1207 dok se sjeme rogača razvrstava u KN oznaku 1212. S tim u vezi ističemo da se sve gore navedene sjemenke razvrstavaju u navedene KN oznake bez obzira na namjenu. Međutim,  sjeme buče razvrstava se u KN oznaku 1207 ukoliko je namijenjeno za proizvodnju ulja, a ukoliko je namijenjeno za sjetvu (kao sjeme povrća) razvrstava se u KN oznaku 1209.
 
Slijedom navedenog, mišljenja smo da sjeme gorušice koje se koristi za proizvodnju senfa, a uvozi se iz Kanade, tarifni broj 1207509000, podliježe oporezivanju PDV-om po stopi od 13% bez obzira na namjenu prema odredbama članka 38. stavka 3. točke j) Zakona o PDV-u i članka 47. stavka 2. točke j) Pravilnika o PDV-u.
Povratak na prethodnu stranicu