Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/18-02/304
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2
Zagreb, 19.12.2018
Promjene u primjeni stopa PDV-a od 1. siječnja 2019.

​Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbe o sniženju opće stope PDV-a s 25% na 24% koja stupa na snagu 1. siječnja 2020., između ostalog, proširena je primjena sniženih stopa PDV-a 5% i 13% na određene isporuke dobara odnosno usluga.
 
S obzirom na zakonske promjene potrebno je u tom dijelu izvršiti i usklađenje provedbenih odredbi odnosno istima detaljnije pojasniti primjenu sniženih stopa PDV-a 5% i 13% kako bi se osigurala njihova jednoobrazna provedba.
 
U pogledu primjene sniženih stopa PDV-a 5% i 13% predviđeno je da se u provedbenom propisu mijenjaju odnosno dopunjuju odredbe koje se odnose na proširenje primjene sniženih stopa PDV-a 5% i 13%, dok se odredbe koje nisu mijenjane u svojoj biti primjenjuju na isti način kao i dosada neovisno o tome što je članak 38. Zakona o PDV-u u cijelosti izmijenjen iz nomotehničkih razloga. 
 
Izmjene provedbenog propisa odnosno Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljen je na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću (https://esavjetovanja.gov.hr/). Savjetovanje se provodi u razdoblju od 7. prosinca 2018. do 22. prosinca 2018. te tijekom tog razdoblja predstavnici zainteresirane javnosti mogu dostaviti svoja očitovanja na predložene izmjene. 
 
Obzirom da je u tijeku savjetovanje treba imati na umu da su moguće određene izmjene Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na prethodnu stranicu